En symbol över Sverige under sjuklövern


Nedanstående text och bild har jag lånat från Madeleine E Nilssons Facebook

Idag läste jag något i GP som inte bara gjorde mig arg utan också besviken och väldigt ledsen. I Göteborg invigs konstverket Du gamla du fria i Vasaparken. Det som fångade min uppmärksamhet var att konstnären Mattias Norström krökt en flaggstång och låtit den svenska flaggan hänga upp-och-ned i toppen.

Svensk_flagga_trasig

De allra flesta använder konstens uttrycksmedel för att skapa debatt, väcka opinion, påtala orättvisor, häckla politik och politiker, och de ska de göra.

Men…

Vår flagga är den tydligaste symbolen för vårt land och den mest komplexa. Här ryms referenser till historia, politik och geografiska gränser, hänvisningar kring vår nationelal identitet – vilka vi är, vad det innebär att tillhöra en nation?

Därför blir de här konstverket för mig en bild av en nation som försöker behålla sin kraft, men inte riktigt lyckas.

Konstnärens krökta flaggstång kommer av många upplevas som en grov kränkning. Flaggan är nämligen för många en känsloladdad symbol för ett folks existens och frihet.

Madeleine E Nilsson 

-Pettersson är övertygad om att detta ”konstverk” inte kommer att uppröra någon i PK-etablissemanget, det är ju bara svenskar som blir kränkta. Annat är det med streckgubbar och rondellhundar på Muhammed, då sätts världen i brand för muslimer får man inte kränka…

Jag tvivlar på att det finns någon lag som går att använda mot konstnären, de är avskaffade sedan många år och det är sällan idioter får något straff heller men hade det varit Dan Park eller Lars Vilk som kommit på något liknande hade det blivit cirkus…


22 responses to “En symbol över Sverige under sjuklövern

 • jgarn

  ”konstnären Mattias Norström”, konstnär nej, sjuk vänsternisse ja.

  Gilla

 • Involuntarium

  PK patraskfeministernas självförnedring! Precis så tolkar jag konstverket!

  PK patraskfeministerna förnedrar vårt fosterland på alla upptänkliga sätt och det här var ytterligare ett sätt att kränka den etniskt svenska befolkningen !

  Vi får väl se vad det blir härnäst, ser med spänning framemot nästa självförnedring, utförd av PK patraskfeminister!

  Stefan Löfven avgå utlys nyval och anordna Swexit omröstning!

  Gilla

 • eugenecork

  tycker ”konstverket” symboliserar Sverige
  på pricken som det är idag …begriper inte
  varför ni knorrar, tyvärr ere bara att inse fakta…

  Gilla

 • Dino

  Fortsatte läsa på hennes sida och fann denna kommentar så det är bara att gråta

  Ersättning för ensamkommande
  * 500 000 kronor årlig ersättning om kommunen tecknat avtal plus 500 000 kronor ytterligare årligen om kommunen har tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande.
  * 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats vid särskild överenskommelse samt ytterligare 300 kronor per dygn för varje belagd plats.
  * 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i familjehem.
  * 1 000 kronor per dygn för stödboende.
  Gode män har rätt till ersättningskostnader för resa.
  Skola och förskola
  * 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
  * 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass.
  * 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.
  * 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
  Stödinsatser av förebyggande karaktär
  * 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket.
  Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets mottagningssystem
  * 3 550 kronor för personer till och med 18 år.
  * 4 205 kronor för personer mellan 19 och 60 år.
  * 5 340 kronor för personer som har fyllt 61 år.
  Ersättningen betalas ut per kvartal.
  Ytterligare kostnad för tolk, resor, hälso- och sjukvård kan ansökas om för den del som överstiger 100 000kr.
  * 2 060 kronor för hälsoundersökning.
  Ersättning för mottagandet av personer med uppehållstillstånd
  * 125 000 kronor årligen för personer som inte har fyllt 65 år.
  * 78 200 kronor årligen för personer som har fyllt 65 år.
  Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
  * 7 500 kronor för nyanländ till anläggningsboende som har fyllt 20 men inte 65 år.
  * 4000 kronor för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand
  Hyreskostnader
  * En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som anvisas med stöd av lagen.
  Grundersättning för mottagande av nyanlända
  * 221 500 kronor per år för de kommuner som tecknat avtal.
  Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård
  * För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktions- nedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd och stöd och hjälp i boendet enligt SoL.
  Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med uppehållstillstånd
  * 30 000 kronor som ett engångsbelopp för ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd.
  * Ospecificerade faktiska kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för mottagande.
  Ersättning för vissa särskilda kostnader
  * Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för mottagande av nyanlända
  Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända
  * Uppgår vårdkostnaderna till över 60 000kr under en tolvårsperiod kan ersättning sökas.
  Sfi i anläggningsboende
  * Ospecificerad kostnad för rätt till ersättning för Sfi kostnader
  Ospecificerad ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m.
  *Medel till flyktingguider och familjekontakter
  Ersättning till asylsökande och personer med uppehållstillstånd
  *19 till 71 kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder.
  Ersättning till personer med uppehållstillstånd
  * 308 kronor per dag i etableringsersättning och ges för fem dagar per vecka samt ytterligare 800kr per månad per hemmavarande barn för barn under 11 och 1 500 kr per månad för barn över 11 år.
  Bostadsersättning för ensamstående.
  *231 kr per dag i etableringsersättning men som inte har rätt till bistånd.
  *Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som studerar
  1 050 kronor per månad i studiebidrag och betalas ut under 10 månader om året samt extra tillägg på 855 kr per månad som prövas mot familjens ekonomi.
  Siffrorna kommer ifrån Regeringskansliet.

  Gilla

 • Stromboli

  När de skattebetalande svenskarna lämnar det sjunkande skeppet……..så kan vänstern och ockupanterna livnära sig …..bäst fan de kan !

  Gilla

 • Moderaterna 2018

  Svenska fanan skall behandlas med respekt.
  Den skall inte hänga uppe flera dagar och nätter efter en flaggdag.
  Den bör tas ner vid solnedgången och vikas snyggt utan att nudda marken.
  Flaggan är vårt lands symbol och bör behandlas så.

  Gilla

 • Peter Kostin

  Är det inte lite så Sverige är i dag, en blek skugga av sitt forna jag, landet som fick en lag om kvinnofrid redan år 1280, något som verkar ha upphört i dagens Sverige. Sverige där annhöriga hittar sina gamla döda på toaletten med rullatorn över sig och varken läkare eller hemtjänst kontaktar barnen, ett Sverige där familjer sparkas ut från sina boenden för att andra länders medborgare ska bo i lägenheten….. Kan faktiskt skriva en uppsats om dagens Sverige, så JA, jag tycker att en slokande flaggstång representerar Sverige i dag

  Gilla

 • Teodor Mule (@Tord_Mule)

  Det var tyvärr länge sedan Sveriges flagga skyddades mot skändning! Detta är ett hån mot de som byggt landet, bott i landet och älskat landet Sverige!
  Att säga man är förbannad för dessa skändningar i tid och otid är en klar underdrift!
  Med mina 50 år ser jag ett förfall så stort, att jag nu förstår att jag aldrig kommer att få se ett stolt, starkt och fritt Sverige igen. Med stolta och starka människor som jobbar och sliter för nästkommande generationer!

  Tack för ordet!

  Gilla

 • Suzie

  Spontant tänker man att den krökta flaggstången med slokande ,upp och nervänd flagga står för ett kuvat,förtryckt snart krossat folk,svenska folket som har böjt sina nackar inför sin egen avrättning,helt viljelöst och fogligt.

  Gilla

 • huginomunin

  Man undrar hur reaktionerna blivit i PK-media om det hängt en IS-flagga eller Prideflagga där i stället för svenska flaggan…..

  Gilla

 • Kulladal4339

  Pågår en rättegång mot terroristen som slog i sönder världsarv i Timbuktu, Malin.
  Hela regeringen med Reinfeldt borde ställas inför samma tribunal. Förstör vad flera generationer slitit för.
  Kommer kanske en dag?

  Gilla

 • Göte

  Jag tycker att Stefan Rövhålet borde veta bättre än att göra på detta sätt

  Gilla

 • Johan Krüger Haglert

  Jag tycker man kan se konstverket som att det står på vår sida.

  Jag vet inte om tanken är att visa att (svensk) nationalismen är körd eller om det är hur dåligt Sverige mår men jag har inga problem att se det som det senare.

  Gilla

 • jan

  När skall hissa ISIS flagga?

  Gilla

 • Tony

  Att skända allt som är Svenskt ligger i tiden, Sverige dras
  idag med en samling P K Jönsar som gör allt för att synas
  och vara till tags inför det nya frälset Islam? Mig gör bilden
  bara illamående!

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  ETT UPPENBART KRIMINELLT OCH PROVOKATIVT VERK, VARS SYFTE KNAPPAST KAN MISSTOLKAS. FIENDEN STYR RIKET MED REGIMENS MYCKET GODA MINNE. ETT I SANNING SORGLIGT SCENARIO VARS SKULD VILAR I DEN MARXISTISKA KULTURELITENS OHELIGA FAMN. 👎👎👎

  Gilla

 • Ulf Nilsson

  Det är ju en tydlig bild av hur tillståndet är i Sverige just nu.
  Konstnären visar upp både klarsyn och djärvhet med sitt
  nationella budskap till en nation som kroknar under trycket från
  massinvandring och odugliga jönsar i politiken.

  Gilla

  • Tony

   Jaha, men hade denne Jöns vågat att göra samma sak på allt
   med en Islamsk symbol? Nej trodde just Det, det är just
   det som gör det så ynkligt, det går bra att pissa på Nationen
   Sverige, men man passar sig väldigt noga att säga eller
   göra något som kan uppfattas som kränkande för
   det nya frälset Islam!

   Gilla

  • Vasaättling

   Så kan man ju tolka det, men du tror väl inte att regimen skulle tillåta att något konstverk som idag inte föraktar Sverige skulle bli uppfört!?

   Gilla

 • James Fjong

  Sjuk dekadens! Ska det aldrig ta slut?

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: