Stäng

Staten och kapitalet

Socialister ser många och höga skatter som lösningen på alla problem. Är skatterna inte tillräckligt många så inför man fler och är de inte tillräckligt höga så höjer man. Fast i mina ögon vore det mer passande att se över statens utgifter och till vad våra skattepengar används till. För visst finns det områden där…

Landet är Sverige

SVERIGE. Det ligger i hjärtat av Skandinavien. Ett land med skogar och sjöar, gårdar, industri och städer genomsyrade av historia. Därifrån en gång soldater och krigare exporterade våld och död utstrålas nu fred. Ett land med frihet, innovation och konst, det påverkar världen som inget annat land med liten befolkning gör. Det landet är Sverige.