Modulhus kan stoppas i Stockholm

Det är just nu mycket hysch-hysch kring de planerade modulhusen i Stockholm.

Mark- och miljööverdomstolens utlåtande i Göteborg, befarar man att detta kan få konsekvenser för Stockholm och räds kritiker till modulhusen att kommunen tänker kringgå detta på något vis.

Några som oroas över kommunens försök att kringgå domen är boende i Bromma. Här planeras ett boende för 400 flyktingar på en orörd sankmark.

En av de boende i området är aktiv i nätverket taertansvar.nu som inte vill se något flyktingboende på plats. Han säger till SvD ”att motståndet bubblar i hela stadsdelen” och att ”protesterna mot så kallad ”temporär” bebyggelse haglat i berörda stadsdelar”.

Det första förslaget på modulhus för 1 000 personer har reviderats till 400 och kostnaden för detta ligger på 200 miljoner. En kostnad som de boende hävdar aldrig kan betalas på så kort tid som fem år.

Nu visar dock läckta mejl mellan ansvariga att man planerar för att modulhusen ska stå på plats i femton år, just för att få ekonomi i avskrivningarna. Ansvarig samordnare säger att husen inte behöver stå på samma plats i femton år och tillägger att kostnaden förstås skulle bli orimlig om det bara skulle röra sig om fem år.

Just nu staplas överklaganden mot husen i Bromma på hög och samordnaren tillägger att processen är vilande i väntan på Högsta domstolens besked i Göteborg.

SvD

Det är inte bara i Bromma protesterna växer.

Det planeras även för flyktingbostäder på Östermalm och Djurgården och här råder det lika mycket hysch-hysch från politikerna sida som i Bromma. Efter protester har bl.a. det tilltänkta bygget av flyktinghus på Gärdet stoppats.

Allianspartierna är kritiska och menar att inte bara flyktingar ska ges bostäder, utan också studenter. De styrande socialisterna hävdar dock att behovet för flyktingarna är större och bara i år måste man ordna bostäder åt 2 800 flyktingar med permanent uppehållstillstånd och nästa år till ännu fler.

SvD

5 thoughts on “Modulhus kan stoppas i Stockholm

 1. Bygg bostäder för våra ungdomar! Vad tror politikerna om de signaler man sänder till dem när man då fullständigt struntar i deras behov!! Att köpa en bostad är näst intill omöjligt , en etta i Stockholm kan kosta 3 miljoner!! För att inte tals om vad det kostar att hyra i andra hand. De har ju inte råd att studera med sådana ockerhyror! Om de arbetar så ger ju de första jobben inte så mycket pengar. De blir ju till slut demoraliserade i ett samhälle som struntar i deras behov. Vi föräldrat som arbetat vitt hela livet kan ju inte heller köpa bostäder hur som helst åt våra barn! Det är inte vi dom fattat beslutet att ta in mer immigranter utan att ha tänkt till innan! Varför skall våra barn lida pga politikers galenskap! De måste ju vidare med sina liv! Det är inte bra för deras utveckling och psykiska hälsa att inte kunna flytta hemifrån!

 2. Beställa modulhus från Kina? Det är inte vettigt. Attefallshusen byggs i alla fall i Sverige.
  Sen undrar jag om inte MV plus kommuner har handlat utan att räkna. Som jag förstår det föredrar många att enl EBO-lagen själva välja var de vill bo. Lägg till stora anläggningar som Piteå Havsbad och Ocean Gala (1800 platser) som ännu inte är utnyttjade. De flesta deklarerar öppet att de vill ha egna lägenheter eller helst hus och vill inte bo på stora anläggningar.

 3. Hur kommer det sig att storstadsborna blir informerade i förväg om planerade asylboende?

  På landsbygden krävs det ju inte att någon blir informerad i förväg.

 4. Skulle vara stolt om Göteborg var med och stoppade detta vansinne. Har inte EKO-polisen något att säga till dessa ekonomiska brottslingar som sitter i maktpositioner??

 5. Malmö har beställt modulhus från Kina, via ett lettiskt bolag. 250 miljoner fick Malmö i 1:a omgången. Dessa skall placeras bl.a. på skjutbanan ute i Bunkeflostrand. När jag frågade ansvarig på MKB om företaget har SITAC certifiering för att bygga i Sverige visste han inte detta.
  Jag nämnde att Malmös infrastruktur, skolor, förskolor klarar inte mer och jag har hört från syrier att dessa vill åka tillbaka när det lugnat ner sig.
  Svarade han att då kan MKB plocka isär dessa modulhus och sälja vidare.
  Allt är snurrigt i Malmö kommun.
  Lagar efterlevs inte längre.
  Tyvärr går det nog inte göra ett extraval i Malmö. Bara om en sosse vill.
  När Löfven säger han skall ta itu med utanförskap och segregering, så är det en stor bluff. Han skapar nya områden.

Kommentera