Sjuklöverpartierna är som nazisterna


INSÄNDARE. Sjuklöverpartierna är lika odemokratiska som nazisterna, fascisterna och kommunisterna.

Sjuklöverpartierna är lika odemokratiska som nazisterna, fascisterna och kommunisterna.
Det har de varit alltsedan anslutningen till EU.

Bevisen på detta är många. Från denna tidpunkt har de regeringar och riksdagar som varierat mellan blocken
regelmässigt brutit mot grundlagens regler om grundlagsförändring och tolkning av denna.
Detta är självklart ett grovt brott mot demokratin. Ja egentligen det värsta en regering/riksdag kan göra.

Decemberöverenskommelsen som man påstod sig ha avvecklat är i full kraft än i dag! Den som bär den största skulden för detta är tveklöst Anna Kinberg Batra. En politiker som för varje dag som går, gör ett
alltmer skrämmande intryck vad beträffar ärlighet och moral. Hon delar självklart detta opålitliga och ovederhäftiga beteende med ledarna i övriga sjuklövern. Hennes val av närmaste medarbetare -Tomas
Tobè – inger minst av allt förtroende. Denne kappvändare utan moral kallade mig för rasist mm när jag avslöjade islamisten och moderate riksdagsmannen Abdisiriak Waberi i Gefle Dagblad för några år sedan. Denne av moderaterna omhuldade islamist tillika rektor för den islamistiska Römosseskolan i Göteborg tillät mobbing och förtryck under många år av de kvinnliga eleverna vid skolan. Bl a kränktes de för något helt normalt hos kvinnor. Då de hade menstruation fick de inte gå till moskèn inte röra vid Koranen, de bemöttes då som paria etc!

Behandlingen av dem var vidrig. Bl a favoriserades pojkarna vid betygsättning på flickornas bekostnad. Hur man kan ha en sådan person som riksdagsledamot och partimedlem säger en hel del om moralen och hederligheten i detta parti!

Trots att skolinspektionen under en följd av år redovisade minst åtta protokoll över förtrycket mot flickorna, fick Abdisiriak Waberi vara kvar som moderat riksdagsman! Han tom förlänades viktiga uppdrag i riksdagen. Finns det någon som helst anledning att hysa respekt för Tobè och Batra efter deras senaste kappvändning? Är de överhuvudtaget trovärdiga i något?

Det är närmast skrämmande hur Orwells 1984, ”Om att lögn blivit sanning och sanning lögn” så helt
besannats i politiken i Sverige i dag genom att de nämnda så gott som aldrig ger en sanningsenlig bild av verkligheten.

Vill vi verkligen som statsminister ha en person som kallt går och väntar på att Sverige skall hamna i sådana katastrofala förhållanden att hon och hennes band utan vidare kan ta över? Vill vi ha en ledare som inte känner mer för svenska folket än att hon med berått mod driver landet mot misär? Är detta inte såväl djupt omoraliskt som kriminellt?

En bild av denna verklighetsförfalskning har vi inte minst fått genom svartmålningen av Ryssland och Putin. I sin strävan att få med Sverige i ”Värdlandsavtalet” och Nato skyr sjuklövern inget.
De risker som dessa avtal kommer att innebära för ökade konflikter och en indragning av Sverige i dessa ,
har sjuklöverpartierna inte intelligens nog att fatta.

Här tydliggörs också föraktet för demokratin.
I båda dessa fall borde det vara en självklarhet att fråga folket till råds vid kommande val eller genom folkomröstning. De risker som dessa båda avtal för med sig borde självklart medborgarna ha inflytande i.

Sverige har redan utan medborgarnas hörande deltagit i störtandet av bl a Libyens Gaddaffi vilket helt klart
är att betrakta som en krigsförbrytelse sett utifrån internationell rätt. Genom såväl ”Värdlandsavtalet” som en eventuell Natoanslutning riskerar vi självklart att dras in i krig. Ryssland måste helt naturligt känna sig hotat och tvingas därför upprusta. Samtidigt kommer incidenterna i Östersjöområdet att öka. I en folkomröstning skulle sannolikt svenska folket säga nej till båda avtalen. Att man kan vara så förblindad att man inte inser att det bästa för ett framtida fredligt Europa är ett nära samarbete mellan EU, Ryssland och inte minst Sverige. Kalla krigets dårskap är på väg att återkomma till följd av politiker som helt saknar verklighetsförankring. Därmed ser de inte heller hur de genom sin fanatism hotar världsfreden.

Stefan Löfven har nu ombildat sin regering. Ombildat är väl för mycket sagt eftersom det endast blev tre nya.
Han har emellertid genom bl a ett av de nya namnen visat att han förutom andra svagheter dessutom har kort minne. Trots att Peter Eriksson gick ut och häftigt försvarade islamisten Mehmet Kaplan har han fått en regeringspost! Känner jag denne Eriksson rätt så kan han mycket väl bli Stefan Löfvens fall.

Självklart kommer de representanter från sjuklöverpartierna som eventuellt läser detta att påstå att jag överdriver.
Men där har de självklart fel. Verkligheten ger mig sakligt rätt, att de inte är demokrater utan står närmre
nazismen, fascismen och kommunismen.

Ett exempel på detta är bl a hur man genom att stödja Ukraina med miljarder också stöttar en nazistisk regim.

För att ta Vänstern först så står det klart att de ledande i detta parti inte på något vis avsvurit sig kommunismen.

Granskar vi sedan hur de stora och för folket viktiga och övergripande frågorna behandlades fram till 1980-talet och hur de därefter hanterats, står det helt klart att skillnaderna mellan hur dåtidens politiker tog demokratin på allvar och hur dagens trampar på den är enorma.

Fram till 1980-talet togs alla de stora och viktiga frågorna upp vid val. Dessutom folkomröstade man om några bl a ATP. Betecknande för dåtidens politikers seriösa inställning till demokratin var bl a den grundliga information, som gavs medborgarna i de stora frågorna inför val.

Efter 1980-talet har regeringar och riksdagar fullständigt ignorerat portalparagrafen i grundlagen nämligen;
”All offentlig makt utgår från folket”. Detta har de gjort genom att egenmäktigt omtolka portalparagrafen.

För den som studerat grundlagen och förarbetena till denna, är det helt klart att de stora frågorna inte bara skall tas med vid val utan partierna skall tydligt redovisa och förklara innebörden av dem, liksom när man avser att fatta beslut om dem.

Så gjorde man alltid före 1980 helt i enlighet med grundlagen.
I dag ges ingen tydlig information och avsiktsförklaring om de stora frågorna före valen. I stället kommer de som en överraskning för medborgarna efter valet då ett eller några partier bildat regering. Då är det självklart för sent för att folket skall kunna utöva något inflytande.

Detta innebär i motsats till grundlagens skrivning att partierna anser att i och med förrättat val (även om information inte skett) så överlämnar väljarna sin makt in blanko till den ny-
tillträdda regeringen.

Det kan liknas vid om Du betalar med check. Vid betalningen skriver Du endast ditt namn på checken sedan får mottagaren själv fylla i beloppet. Är denne en ärlig person (vilket vi vet att politikerna inte är) så fyller han/hon i rätt summa. Om vederbörande däremot är oärlig kan Du bli ruinerad. Det är just vad som håller på att hända med Sverige. Genom att vi accepterar att politikerna tolkar valet som ett in blanko förfarande är de på väg att ruinera vårt land på många sätt. Som t ex att massinvandringen hotar välfärden. Tryggheten är borta. Kriminalitet såväl ekonomisk som våldsinriktad ökar katastrofalt. Vem som helst kan inse att ett sådant förfarande vid val inte har det minsta med demokrati att göra.

De två nämnda avtalen – om de blir verklighet – strider därför helt mot grundlagen och därmed demokratin.
Men detta gäller många fler frågor. Inte minst anslutningen till Lissabonfördraget och ännu värre de senaste årens massinvandring.

Eftersom sjuklöverpartierna – trots att det sakligt går att bevisa att de inte följer grundlagen- fortsätter att vidhålla att vi har demokrati i Sverige bekräftar de sin nära släktskap med de odemokratiska ideologier jag
nämnt ovan.

Det längsta man kan komma är att vi har en demokrati på papperet alltså en formell sådan men inte en reèll.
För att den skall bli reèll måste medborgarna få ta ställning i val eller genom folkomröstning. Så sker i Schweitz i relativt små frågor.

Så Svensson, så länge Du inte har något som helst inflytande i de viktiga övergripande samhällsfrågorna skall Du benämna sjuklöverpartiernas företrädare för vad de är, nämligen antidemokrater som nazister, fascister och kommunister. Dessa tre ismer gjorde ju precis samma sak i sina länder som sjuklöverpartierna nu håller på att göra med Sverige. Deras länder blev under de tre ismernas tid helt omänskliga att leva i. Detta är precis vad som nu sker i vårt land. Våldet och kriminaliteten i form av mord, grovt våld, rån, våldtäkter/gruppvåldtäkter etc etc. Från välfärdsland är vi på väg mot fattigdom.

Varför detta kan ske är mycket enkelt att förklara.

Sverige är ej längre en demokrati. Ingen tror väl på allvar att detta raserandet av ett av de finaste länderna
i världen skulle skett om medborgarna hade haft inflytande vilket de helt saknar i dag.

Ingen av sjuklöverpartierna är bärare verklig demokrati.
Därför kommer det bara att gå utför med vårt land så länge Du ger dessa din röst.

Olle Ljungbeck


13 responses to “Sjuklöverpartierna är som nazisterna

 • angelicaplacet

  Hatet – piskan-tvånget – mot svenskarna.Jag börjar mer och mer tro att det är sju partiet som är dom nya nazisterna.För visst hatade hitler judarna och nu är det nog vår tid – vi svenskar som faller offer för en ny nazism – avvisandet av främmande raselement – den svenska stammen.

  Gilla

  • Hans Vildegren

   Inte bara svenskarna i Sverige, utan hela Europas fria folk, under yberfyhrern och diktatorn Angela Merkel.

   Gilla

 • Hans Vildegren

  Det leder till att vänsterslöddret får det samhälle som är i nivå med dem, då att de ALDRIG mer behöver sträva för att uppnå något, utan all blir mörk medeltid och total stiltje och dekadens. För tror någon berikande kultur någonsin m
  kommer att födas fram mer. Typ Heidenstam. ALDRIG!!! Men det är det som är målet, att sänka väst till de krälande kackerlacksdjurens nivå. Och nu menar jag bokstavligt denna typ av djur, inte nån slags symbolik. För det behövs inte, när man ser resultatet av vänsterpackets politik i dagens tillvaro.

  Gilla

  • Nisse

   Medelklassen är redan på väg att lämna landet sedan får vi se hur vänstergrupperingar, politiker och socialturister får landet att gå runt. Good luck

   Gilla

 • Hans Vildegren

  Bra talat!!! Det är ju precis vad jag hela tiden hävdar. Men det är djupare än så. Och nazismen, islamismen och kommunismen, skulle jag vilja säga. Fascismen är endast den form, under vilken dessa tre kan inordnas. Och sjuklövern ÄR nazister, med sin behandling av oss landsbor.

  Gilla

 • eva

  Mycket bra skrivet, Olle Ljungbeck! Hur vågar dagens politiker ens se sig i spegeln på morgonarna? Själv vänder jag nu SD ryggen, detta på grund av hanteringen av värdlandsavtalet. Den hanteringen var ett krumbuktande svek. SD vill in i värmen och lägger sig platt för detta.

  Gilla

 • Peter Kostin

  Russofobin och hatet mot vita svenskar är stort bland folkvalda politiker och journalister. Politikerna satsar på makt (texten ovan), men va har journalisterna för agenda? Ju fler lågintelligenta som väller in, ju färre är det som kommer att läsa tidningar. Och det leder på sikt till att journalister friställs.

  Gilla

 • Anette

  Jag måste erkänna att jag slutar läsa numera så fort det används de imbecilla epitetet”nazister” som rubriksättning.
  Vad beträffande att det sitter en 8 klöver i riksdagis är väl ingen ny överraskning det har det gjort länge men det är aldrig roligt när ens sista hopp grusas så därför tycks många klamra sig fast vid att Sd vore lösningen för vårt land.

  Gilla

  • Vasaättling

   Tror tyvärr inte heller längre på SD. Troligen samma skit (politiker) som alla andra. Alla vill åt köttgrottorna eller/och makt.
   Vi behöver en Trump i Sverige!

   Gilla

 • Argus

  Efter debaclet med ”samförståndsavtalet” med NATO undrar jag om inte sjukövern blivit åttaklöver. Trots ihärdiga protester från vissa sverigedemokrater visar riksdagens protokoll att närvarande ledamöter i SD röstade FÖR avtalet. Man röstade visserligen ensam nej för avslag av propositionen (punkt 1) med ja för ”Samförståndsavtal om värdlandsstöd” (punkt 2) där endast V och fyra MP-ledamöter röstade nej. http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/samforstandsavtal-om-vardlandsstod_H301UF%C3%B6U4 De tvivlande kan läsa Björn Söders blogg.

  Har väljartillströmningen, det långa utanförskapet och Åkessons sjukskrivning i grunden förändrat SD? Palatskuppen vid Åkessons sjukskrivning, uteslutningen av SDU med flera, petningen av Thoralf och en mängd andra ”incidenter” gör att tvivel börjar uppstå hur det egentligen står till. Om det är så illa som vissa hävdar är jag rädd att vi är förlorade.

  Gilla

 • ÅMÅL

  Hoppas att Olle Ljungbecks ihärdiga kamp för att rädda Sverige ger resultat!

  Det avgörs av ”gräsrötterna”. När kommer insikten om vad som bör göras?

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: