Tino Sanandaji: Medias flockmentalitet orsakar lidande

Tino Sanandaji skriver på facebook:

SVT: ”För att hjälpa 37 kris- och krigsdrabbade områden i världen vädjar FN för 2016 om humanitär hjälp på mer än 20 miljarder dollar (170 miljarder kr). Beloppet man ber om är historiskt högt skriver nyhetsbyrån AP. Pengarna ska bistå 87 miljoner människor i länder som Syrien, Jemen, Sydsudan och Irak. Lidandet i världen har nått nivåer som man inte sett sedan andra världskriget säger FN-chefen Stephen O’Brien. FN:s hjälporgan uppges redan ha ont om medel sedan man bara fått hälften av beloppen som man vädjat om för 2015. Totalt saknas 10 miljarder [ca 85 miljarder kr] skriver AP.”

Sverige skulle ensam kunnat fylla FNs finansieringsgap för 87 miljoner människor i nöd. Totalsumman av 70 miljarder kronor bara på initial asylmottagning plus framtida välfärdsutgifter år är troligen en bra bit högre än FNs samlade resurser för 87 miljoner. I stället valde Sverige att skära totalbiståndet och prioritera ett par hundra tusen asylsökande.

Mer resurser allokeras till de två promille som tar sig till Sverige än de 99.8 procent som inte gör det. Om det låter vansinnigt och omöjligt att försvara så beror det på att det är vansinnigt och omöjlig att försvara. Resursallokeringen reflekterar inte rationellt beslutsfattande utan masspsykos, opportunism och faktatabun.

DN, Aftonbladet och andra har avfärdat utgifter på asylmottagning som motsvarande julhandel eller rödvin, när en mer korrekt jämförelse vore FNs samlade budget för tiotals miljoner i nöd. Många som deltagit i vansinnet menade väl men lät sig luras. Om ni läser detta bör ni veta att er ignorans och flockmentalitet orsakat lidande för miljoner som förvägras hjälp.

Medias_rapportering

Kommentera