Fler invandrare bland de arbetslösa

INVANDRING. En allt större del av de arbetslösa kommer att utgöras av utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling som släppts idag. Samtidigt förbättras situationen för flera andra grupper.

– Vi ser en fortsatt tudelning av arbetsmarknaden. Å ena sidan går arbetsmarknaden och ekonomin väldigt starkt. Men vi ser också hur olika grupper har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

I dag utgör utrikes födda ungefär 50 procent av de arbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar kommer de utgöra 60 procent av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen 2017.

I prognosen finns dock en del osäkerheter eftersom den bara innefattar en liten del av de flyktingar som kommit till Sverige under hösten, och att det samtidigt kommer många nya bud i migrationsfrågan.

– Politiken håller hela tiden på att förändras. Men vi räknar med att de första av de som kommit i höst kommer till arbetsförmedlingen 2017. Även om vår prognos inte sträcker sig längre än till 2017 så ser vi en fortsatt ökning som mest sannolik åren därefter, säger Mikael Sjöberg.

Samtidigt betonar Mikael Sjöberg att det inom gruppen utrikes födda finns gott om människor med kompetens och eftersom arbetsmarknaden också utvecklas positivt finns det många arbetsgivare som har behov av den kompetensen.

Men för att kunna matcha dessa på ett bra sätt krävs en rad åtgärder. Bland annat kan det handla om att förbättra språkutbildningen, att arbetsförmedlingen skapar kontakter med arbetsgivare och i vissa fall att få arbetsgivare att se förbi sina fördomar, enligt Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen kostar 80 miljarder per år men skapar inga arbetstillfällen

2 thoughts on “Fler invandrare bland de arbetslösa

  1. Men, vem fan kunde tro det, det var ju bara vinst, vinst och åter vinst med nuvarande invällning! Konstaterar att arbetslösheten skulle minska med minst 50% om invällare och utrikesfödda avvisades!

    Tänk vad svensk välfärd skulle vinna på det Ni!

  2. Dessa inavlade patrask som jobbar på AF och Migrationsverket har inte fått sina jobba utifrån meriter utan utifrån vem man känner. ekonomin “går bra” för att man tar upp enorma lån för att ge pengarna till muslimerna och de jobb som skapas syntetiskt för att serva muslimerna betalas med dessa lån. Om man filtrerar bort den effekten tror jag att man har samma om än lägre tillväxt än andra länder inom EU zonen. Man konkurrerar inte på världsmarknaden genom hur många analfabeter man klarar att ta in fast har man en korrupta kackerlacka och patrask som bestämmer så handlar det inte om logiskt tänkande längre.

Kommentera