72 % sysselsättingsgrad behövs för att invandringen ska finansiera sig själv. Sysselsättningen för asylinvandrare ligger på 50 % efter 15 år

INVANDRING. Sedan kollapsen av de yttre gränserna och etablering av en landkorridor mellan Skandinavien och Mellanöstern har Sverige tagit emot ca 6-10.000 flyktingar per vecka, vecka efter vecka. Magdalena Andersson medger att nuvarande takt om den försätter nästa år motsvarar en halv miljon asylsökande per år: ”Om det frampå nästa år fortsätter att komma 1500 personer om dagen, då hamnar i ett helt nytt läge. Då handlar det om en halv miljon människor på årsbasis”

Alla asylsökande beviljas inte asyl och en del återvänder. Å andra sidan tillkommer anhöriginvandrare. Historisk erfarenhet har varit att varje asylsökande på sikt motsvarar en eller drygt en person med invandrarbakgrund. Det kan bli något fler eftersom andel som beviljas asyl har ökat kraftigt sen 2010.

Invandringsdriven befolkningsökning leder till en större arbetskraft, större skatteintäkter och större BNP, men också fler som skatter och inkomster ska delas på och större välfärdsutgifter. Det avgörande är BNP per invånare och skatter i relation till utgifter. Enkelt förklarat en miljon kronor är väldigt mycket pengar för en enskilt men fördelat på 100 blir det inte så mycket.

Vi har haft storskaligt asylinvandring sedan början på 1980-talet. Vi har en god bild av hur integrationen kommer att gå eftersom de underliggande siffrorna har varit stabila i decennier. Här är SCBs uppgifter på andel nyanlända som kommer i arbete 1997-2013.

Efter 15 år är sex av tio i arbete. Stabiliteten i arbetsmarknadsintegrationen tyder på starka underliggande processer.

2015-11-25_0820

Det är förvärvsinkomster och skatter som finansierar välfärden, inte låtsasjobb, fejkrapporter och floskler. Invandrares förvärvsinkomster är lägre på grund av en kombination av lägre sysselsättningsgrad och lägre inkomst per sysselsatt. Nedan är invandrares förvärvsinkomst i relation till inrikes födda för samtliga i åldrarna 20 till 64.

Samtliga invandrare 20-64
1990 72%
2000 62%
2006 61%
2013 61%

Utomeuropeiska invandrare 20-64
1990 51%
2000 48%
2006 49%
2013 51%

Sverige har satsat enormt på integrationen, och ingen har några realistiska förslag som inte prövats. Fler låglönejobb är inte ett seriöst förslag, man har sedan flera år experimenterat med lönesubsidier på 50 till 80 procent till flyktingar utan att skapa mer än ett fåtal jobb. Avvecklat LAS tros heller inte ha signifikanta effekter. Den fundamentala förklaringen till integrationsproblemen är lågt humankapital och produktivitet i en modern kunskapsekonomi. Hälften av nyanlända har endast förgymnasial utbildning, och bara en tiondel är enligt SCB akademiker.

Invandrare har sedan decenier genererat större välfärdsutgifter än de skatter gruppen som helhet i betalar in. Ingenting har ändrats sedan Jan Ekbergs expertrapport för finansdepartementet år 2009 annat än att flyktingströmmarna flerdubblats. Det finns fortfarande de som hävdar att flyktinginvandring är långsiktigt lösamt. Men de har aldrig gett en förklaring till de senaste decenniernas misslyckanden annat än att förvirra bort allmänheten med floskler och påhitt. Hur planerar Sverige att finansiera en generös välfärdsstat i framtiden när siffrorna sett ut såhär så länge?

Det hela är faktiskt väldigt enkelt, och bortsett från agendasättande journalisters verklighetsförfalskning finns ingen större osäkerhet att tala om. Det går fortfarande att stoppa den förutsättbara katastrof Sverige är på väg mot, men tiden rinner snabbt ut.

Med nuvarande flyktingströmmar och i avsaknad av ett mirakel är folkhemmet långsiktigt omöjligt att finanserna.

-Pettersson påstår att de som sagt och säger att asylinvandringen är lönsam eller kommer att bli är bedragare eller otroligt korkade. Ordet lagom är svenskt men det verkar etablissemanget ha glömt…

Uppgifterna ovan från Tino Sanandaji och Knut Nordahl.

Glöm inte att årets asylinvandrare med anhöriginvandring blir c:a 300 000 och de enligt norska statistiska centralbyrån kostar 4,3 miljoner per person och livstid i snitt. Det blir ofattbara 1 290 miljarder bara för årets nysvenskar och det har hållit på sedan början på 1980-talet och fortsätter än idag…Det är kriminellt mot svenskarna men framförallt mot alla de riktigt fattiga i världen.

9 thoughts on “72 % sysselsättingsgrad behövs för att invandringen ska finansiera sig själv. Sysselsättningen för asylinvandrare ligger på 50 % efter 15 år

 1. Verkade som min kommentar försvann i cyber… dock bottom line blev det
  5–10 000 kr/månad mer i skatter för att finansiera de åtaganden som de senaste regeringarna gjort….

 2. Mängden muhammedanska kolonisatörer som importeras bådar inte gott. Glöm aldrig att muslimens främsta uppgift är att islamisera allt och alla till vilket pris som helst. Koranens instruktioner säger att alla icke-muslimer är att betrakta som otrogna, därav får en muhammedan exempelvis döda en otrogen, detta enligt koranen.

  Därutöver om vi ska försöka omvända de till kristendom eller be de lämna islam – då måste den som konverterat dödas, enligt koranen.

  Islamiseringen i EU och i synnerhet här i Sverige är ett faktum.

  Det är en våldsideologi som bejakar dödande och mycket annat skit. Det har absolut inget med fredlig religion att göra.

 3. Slutsatsen av ovanstående blir att utomeuropeiska invandrare belastar Sveriges ekonomi något oerhört, hela statsskulden står de utomeuropeiska invandrarna för!

  Alltså utan utomeuropeisk invandring hade Sveriges ekonomi varit fantastisk!

  Möjligheterna till världens bästa utbildning, vård, omsorg, infrastruktur, tekniska anordningar och transfereringssystem har de folkvalda från början av nittonhundra sjuttiotalet total ramponerat, genom import av TERRORISTER från världens alla hörn!

  De stora flertalet asylanterna har inget skyddsbehov eller flyktingskäl! De flesta av asylanterna har genomfört något i hemlandet, något som inte setts med blida ögon av makthavarna!

  I Sverige har våra folkvalda en förmåga att inbilla oss att vi kan skilja på ond och god terrorism! Våra folkvalda anser sig stå över resten av världens alla makthavare. De tror sig ha facit på hur världen ska se ut!

  De svenska folkvalda politikerna är självgoda pösmunkar som tror att de i första hand och Sverige i andra hand är världens och alla andra makthavares medelpunkt! Det gäller inte bara terrorism och miljö utan också alla andra områden som staten hanterar!

  Var kommer självgodheten och förståsigpåar andan hos dessa folkvalda politiker ifrån? De utgör på intet sätt ett snitt av den svenska befolkningen!

 4. Med detta fakta blir det inte svårt att tro på en dyr och osäker framtid.
  nu när landsförrädarna gjort sitt, och försöker rädda det som räddas kan blir resultatet inget mindre än det vi ser i samhället: Brist på resurser överallt, poliser som säger upp sig, eftersatt vård ,bostadsbrist och mycket annat, det här är bara början!

 5. Hade vi haft en arbetskraftsinvandring av högutbildade och individer som satt sitt yrkesliv och sin yrkeskompetens före religion- och stamkultur hade Sverige inte haft dessa problem.
  Varför denna förtjusning i dysfunktionella kulturer?

 6. Då måste det vara en medveten planering av politiker att man har fört och för den här slags asylpolitiken när dom vet om vad siffrorna säger högt och tydligt.

 7. Då är det ju finfint att regeringen vaknade till och vill införa lite uppstramningar…i maj nästa år…

  Varför inte IDAG?! Varför inte sluta utfärda put idag?? Det är väl ingen lagändring som ska till, det är ju bara ett migrationsverksbeslut?

  Ålderstesta på boendena med start idag!!

  Migranter med pågående asylansökningar måste bedömmas enligt de nya stramare förhållningssättet IDAG, om 4 månader har det ju kommit, säg, 200 000 migranter som då alltså kommt får put o ta hit familjen och hela faderullan?? Och alla 30åriga ensamkommande kan fortsätta charaden i evighet!
  Och för guds skull inför en regel om att semester i hemlandet direkt återkallar uppehållstillståndet!!

Kommentera