Brott, ras och IQ – Del 4


Från bloggen Den obekväma sanningen kommer nedan utdrag  ur hans artikel Brott, ras och IQ – Del 4

 

Så, vilka ligger i riskzonen?

Det är förstås ingen hemlighet vilka som begår flest brott i förhållande till sin andel av befolkningen i Sverige, nämligen utrikes födda, sedan kan man förstås diskutera vad det beror på. Här tänkte jag gå in lite på de olika riskfaktorerna jag nämnde i inledningen för att försöka ge en översiktlig bild som kanske kan förklara en del av överrepresentationen.

Överrepresentationen, så ser den ut

Först visar jag hur överrepresentationen sett ut enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) två stora rapporter, BRÅ 1996:2 och BRÅ 2005:17, som behandlar brottsligheten under femårsintervallen 1985-1989 respektive 1997-2001:

Ursprung 1985-1989 1997-2001 Ökning
       
Svenskar 1,0 1,0 0%
Svenskfödda med minst en utrikes född förälder 1,5 1,6 7%
 – Svenskfödd med en utrikes född förälder 1,4
 – Svenskfödd med två utrikes födda föräldrar 2,0
Utrikes födda 2,1 2,5 19%
       

Tabellen ovan visar att överrepresentationen har ökat mellan undersökningarna, både för utrikes födda och barn till utrikes födda, d.v.s. första och andra generationens invandrare. Siffrorna innebär att utrikes födda var 2,1 ggr så brottsbenägna som svenskar under perioden 1985-1989 och 2,5 ggr så brottsbenägna som svenskar under perioden 1997-2001 (brottsbenägen innebär här sannolikheten att man varit minst skäligen misstänkt för minst ett brott under perioden). I procent kan man säga att utrikes födda enligt den senaste undersökningen hade en brottsbenägenhet som var 250% av svenskars, eller 150% högre än för svenskar.

Observera att detta gäller hela gruppen utrikes födda, som är oerhört heterogen. Exempelvis kan nämnas att det var 3,6 ggr så sannolikt att en invandrare från västasien var registerad för brott som en svensk och 4,5 ggr så sannolikt för en invandrare från Nordafrika. I dessa två grupper var var fjärde till var femte person registrerad för något brott under femårsperioden, jämfört med var nittonde svensk.

Överrepresentationen för utrikes födda är högst för brotten våldtäkt, rån, mord och dråp, butiksstölder och misshandelsbrott, i nämnd ordning.

 

Högst andel brottslingar bland invandrare från MENA och lägst bland invandrare från västländer, Östasien och Sydostasien alltså. I princip ett eko av rapporten från 1996, där man specifikt pekade ut ”arabländer” som problemländer.

På sidan 59 i rapporten från 1996 tvingas man till ytterligare en olycklig insikt när man jämfört de olika kategorierna av misshandel. Man hoppades att det skulle visa sig att vissa invandrargrupper oftare ”provoceras till våld p.g.a. av sitt ursprung”, istället måste man dra den obekväma slutsatsen att bevisen pekar på att ”det främst är benägenheten att ta till våld som är den dominerande faktorn (hos invandrare från Nordafrika och Västasien).

Om vi rangordnar regioner från lägst till högst brottsbenägenhet:

1) Östasien

2) Västländer

3) Mellanöstern

4) Nordafrika

Intelligensen

Vi vet sedan tidigare inlägg att lägre intelligens är en riskfaktor för brottslighet och att kriminella har en signifikant lägre genomsnittsintelligens än icke-kriminella. Detta gäller särskilt våldsbrottslingar och sexualförbrytare. Intelligens utgör för övrigt även en bra prediktor för framtida socioekonomisk status.

Lägre intelligens innebär sämre förmåga till abstrakt tänkande och att tänka och planera framåt, vilket gör att personer med lägre intelligens oftare hänger sig åt beteenden som gynnar omedelbar behovstillfredsställelse istället för att fundera över framtida konsekvenser. De lever mer i nuet och kan även ha svårt att förstå moraliska begrepp som hänsyn och omtanke om medmänniskors liv och hälsa.

Sedan ytterligare tidigare inlägg vet vi hur intelligensen fördelar sig över världen och mellan etniciteter, oavsett om vi mäter inom länder eller mellan länder och oavsett om vi använder IQ-tester, internationella prov eller skolresultat som PISA.

Östasiater placerar sig högst, vita européer i mitten och afrikaner i botten. Afroamerikaner placerar sig mellan afrikaner och européer, tillsammans med arabländerna i MENA.

Om vi rangordnar regioner från högst till lägst intelligens:

1) Östasien

2) Västländer

3) Mellanöstern

4) Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Hela den intressanta artikeln HÄR


Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: