Inger-Siv kräks på socialdepartementet


Insändare, skrivelse från Inger-Siv Mattson och socialdepartementet

Nacka den 13 april 2014

Försäkringskassan    v g diarieför och meddela dnr  Inger-Siv Mattson

Socialdepartementet

Socialminister Göran Hägglund f k

Socialförsäkrimgsminister Ulf Kristersson f k

 

Dan Eliasson kräks på  Jimmie Åkessons människovärde. Del 1

Försäkringskassans svågerpolitik framkallar inga kräkreflexer hos FK:s GD

Generaldirektör Eliasson många anledningar inom sitt eget fögderi att kräkas. De senaste missförhållande inom Försäkringskassan  som borde framkalla Era kräkreflexer  är Expressens och frilansjournalisten Lasse Wierups avslöjanden om  Era handplockade toppchefers fifflande. I mars avslöjade Wierup att två av Försäkringskassans toppchefer  med Ert goda minne varit inblandade i tvivelaktiga personalärenden.

”Sveriges bäste kommunikationsdirektör”

Hösten 2012 handplockade Ni Er tidigare kollega Jonas Lindgren  på Migrationsverket till en av FK:s  högsta chefstjänster  med en månadslön på  107 500 kr utan att tjänsten utlysts.

För  att bereda plats åt  Er skyddsling köptes FK:s dåvarande  60-åriga kommunikationsdirektör  Inger Dunér ut med 440 000 kr  plus  sex extra månadslöner.. Ert  ”chefsfynd” fick dessutom omedelbart plats i myndighetens ledningsstab.

Kommunikationsdirektör Lindgren, fixade en hög chefsposition åt en kvinnlig anställd som han inlett ett förhållande med. sin flickvän underställd honom själv.  Flickvännen blev chef för  FK:s kundkommunikation och lyftes upp i Lindgrens  ledningsgrupp. Tjänsten hade  givetvis  inte utlysts varken internt eller externt .

Lindgren förhandlade direkt  upp  hennes lön med  9 000 kr från 38 450 till 47 500 kr.  Utöver hennes lön attesterade han under ett helt år alla hennes utlägg och semesteruttag. Han   köpte henne även en kurs för  193 750 kr.  Lindgren godkände även 26 av flickvännens semesterdagar som arbetstid.  Hon fick dessutom full lön under en privat drömsemesterresa med hr Lindgren till Miami i november 2013.

Lindgren  försökte först förneka denna uppgift: ”Det stämmer inte. Hon har haft semester under den tiden och det står i lönespecifikationen.”   En kontroll med FK:s ekonomienhet visade dock att hr Lindgren ljög reportern rakt upp i ansiktet: hon hade fått full lön och inga semesterdagar hade tagits ut.  När hr Lindgren konfronterades med att han ljugit backade han: ”Det är möjligt att jag missat någonting…” ”Missat”??  Det hade enligt Lindgren ”inte funnits något ont uppsåt och är det så att  man missat att ta ut en eller annan semesterdag, får man givetvis korrigera detta. ” ”En eller annan semesterdag”??  Det rörde sig ju om 26 dagar!   Presstjänstens Staffan Karlsson kallade bedrägeriet för ”en administrativ miss, ingenting annat.”

Enligt förvaltningslagen får myndighetspersoner inte hantera  ärenden som kan gynna närstående.

För att undvika en  sådan jävsituation  kom Ni och Lindgren  slugt överens om att myndighetens HR-chef Lars-Åke Brattlund skulle skriva på avtalet och vara flickvännens chef ”på papperet.”[1] Samtidigt gjorde Brattlund  bedömningen att ”utredningen mot Lindgren borde läggas ner.

Denna synnerligen osmakliga soppa får oss som finansierar kalaset att kräkas!

Sedan Lase Wieup avslöjat att även hr Brattlund gjort sig skyldig  till jäv blev Ert stöd för Lindgren & Co tydligen ohållbart och  Ni beslöt att  utredningen om Jonas Lindgren skulle återupptas en tredje gång: ”jag tänkte börja lite grann med elefanten i rummet, det är lika bra att prata om den…”

Kommunikationsdirektörens bristande kommunikationskompetens

Trots att Ni höjde Jonas Lindgren till skyarna som en av Sveriges  bästa kommunikations-chefer räckte uppenbarligen hans kommunikationskompetens inte riktigt till eftersom han sedan 2012 köpt in  konsulttjänster från Prime PR för 38,6 miljoner kr.  Syftet  uppges vara att ”FK:s personal skulle bli mer inkännande. ”

De uppgifter Lindgren inte klarade av och som köptes in från Prime handlade  bl a om

” strategiskt stöd och rådgivning.”

Vad detta innebär  ”klargjordes” (!)  av biträdande kommunikationschefen Carharina Byström: ”generellt handlar strategiskt stöd om långsiktig planering och strategier.”

Lindgren anställde dessutom två personer från Prime PR med placering på heltid vid FK. Dessutom köpte han på eget bevåg in IT-tjänster för 450 000 kr.

Under fyra år har Försäkringskassan bränt två miljarder skattekronor på konsulter!

I en krönika i Skånska Dagbladet den 9 april konstaterade Martina Jarminder att ”Det är ingen som förstår  varför en myndighet som har till uppgift att betala ut sjuk- och föräldraförsäkring måste lägga miljoner på att låta några sköna snubbar på en hipp reklambyrå spåna fram schysta kampanjer i sociala medier på någon afterwork på en Stureplansbar.

Generaldirektören  lägger på locket

Ni hade enligt Lasse Wierup känt till jävförhållandet på Er kommunikationsavdelning i nästan ett år utan att  agera  eller drabbas av kräkningar. Ni tyckte att det var ”olämpligt att man arbetsleder den man har en kärleksrelation med” [2] men satte inte ner foten.

Olämpligt” är knappast rätt ord i sammanhanget! Snarare är det oacceptabelt och definitivt helt fel!

Så här i efterhand kanske jag borde ha ställt någon kontrollfråga tidigare” urskuldade  Ni  Er  Expressen den 27 mars.

Enligt FK:s säkerhetsstab  skulle locket på Er order  läggas på och internutredningen om Jonas Lindgren läggas ner utan disciplinpåföljd. ”Vi fick order om att allt skulle avslutas.” sade en talesperson för gruppen.[3]  Samtliga sex kritiska utredarna kopplades enligt uppgift bort från utredningen.

I ett brev till myndighetens 13 4000 anställda kallade Ni Expressens uppgifter för ”direkt lögn” och ”lätt parodiska.”

Trots att Ni i det längsta – i stället för att kräkas – uttalade Ert orubbade förtroende  för  hr Lindgren – ”jag har väldigt stort förtroende för Jonas som kommunikationsdirektör ”  och ”jag hoppas verkligen att han vill och kan jobba kvar och att det inte finns något i det här som kan påverka.” valde  han  att lämna sin tjänst.[4]  Enligt honom själv var detta ”orimligt och ovärdigt.” [5]

I samband med uppsägningen pekade Lindgren  i ett internt brev ut sina egna kolleger och  anklagade Expressen för att ha agerat domare ”en folklig domstol där många känt sig manade att agera domare – däribland en liten grupp medarbetare.”

I en intern chat med upprörda medarbetar dillade Ni enligt en Expressenledare den 29 mars om att ”ingen är felfri och att det är lite av en existentiell fråga.”  Ni säger också att ”jag har mycket stort förtroende för mina medarbetare.” Med kännedom om hur de beter sig säger detta försvar  för fifflarna  mycket om Er brist på heder.

Trots alla oegentligheter deklarerade Ni i Expressen den 27 mars att ”jag är väldigt stolt över den chefskultur som finns att vi litar på varande och inte kör en kontrollregim à la Stalin.”

DN:s Carl Johan von Seth kommenterade detta  grumliga resonemang den 3 april: ”det finns ju en tredje väg, mellan sovjetisk totalitarism och något så slapp som att låta pojk- och flickvänner godkänna varandras löner och utlägg.”

Ordföranden i fackförbundet ST Siv Nordin sade att hon blev ”mållös”.när oegentligheterna avslöjats.  Hon  konstaterade att hon ”jobbat fackligt inom FK sedan början av 80-talet och aldrig varit med om något liknande.

En anställd skrev på FK:s interna forum att ”det som hänt är vidrigt, man mår illa!”  En annan har sagt att ”När de som är satta att leda verksamheten beter sig på det här sättet kan jag inte annat än skämmas.”  [6]

Däremot har Ni inte drabbats av något illamående! Inte heller har Ni vett att skämmas.

Detta är bara två av många interna kritiska röster. Flera anställda  kräver Er  och ledningens avgång: ”Ledningen bör avgå. Det finns inget förtroende kvar.” Det verkar bli allt trängre på elefantkyrkogården på regeringskansliet.

Ni har bagatelliserat  oegentligheterna med  det bara  rör sig om ”ett antal centrala befattningshavare som begått misstag.”

Ännu en handplockad skojare

När försäkringsdirektör Svante Borg dristade sig till att protestera mot Ert agerande i fallet Lindgren köptes Borg enligt uppgift ut  med en fallskärm på 2 580 000 skattekronor.  Som Borgs efterträdare handplockade  Ni  Dani Razmgah till tjänsten trots att hr Razmgah var föremål för en utredning  om oetiskt beteende – jäv.  Han tillsattes  utan att  Borgs tjänst utlysts. Razmgah belönades dessutom med en avsevärd löneförhöjning.

Dani Razmgah  hade skapat en helt ny tjänst och rekryterat sin sons sambo till den nyinrättade tjänsten.  Även denna tjänst tillsattes utan tillbörlig utannonsering.  Razmgah försökte även trycka på för att hans hustru skulle få jobb på myndigheten.  Internutredningen lades ner utan disciplinpåföljd. I stället meddelade Ni i mars att Ni ”med stor glädje utsett Dani Razmgah till försäkringsdirektör och medlem i ledningsgruppen.” [7]

”Skattemiljoner  går till att köpa ut de som ledningen vill bli av med

Den 5 april avslöjade Lasse Wierup i Expressen att Ni satt i system att köpa ut de chefer Ni ogillar.

I ett brev till personalen  om Svante Borgs entledigande påstod Ni att ”våra diskussioner har gällt utvecklingen av gemensamma förhållningssätt och värderingar kring ledning och styrning av vår gemensamma verksamhet.”  Ni mörkade att Borg velat stanna kvar men övertalats att skriva på sin avskedsansökan  med hjälp av det guldkantade och skattefinansierade  avgångsvederlaget på 1 935 000 kr plus sex månaders extra lön.

Andra höga chefer  – utöver Svante Borg och Inger Dunér – som ådragit sig Ert ogillande och tvingats bort är

–                Er strategiske rådgivare  Gunnar Johansson – fallskärm 948 000 kr

–                statistikchefen  Christian Elvahge – 759 000 kr

–                verksamhetschefen  Jan Almqvist – 789 000 kr

Totalt har Ni slösat bort  2 941 200 skattekronor enbart i avgångsvederlag Till denna svindlande summa kommer sex arbetsbefriade månadslöner i vart och ett av fallen. 

Att FK:s HR-chef Lars-Åke Brattlund anser att ”det är väl använda pengar” säger allt om bristen på moral och etik  i Er stab och  om Er totala avsaknad av respekt för skattebetalarna.

FK:s säkerhetschef struntar i grundlagen

Expressen avslöjade den 2 april att  myndigheten vidtagit åtgärder för att utreda vilka anställda som utnyttjat sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och lämnat information om oegentligheterna till tidningen. Uppdraget gick till FK:s säkerhetsstabens chef Torgny Collin.

Att Er säkerhetschef i strid mot grundlagen försökte efterforska Lasse Wieups källor framkallade märkligt nog inga kräkreflexer hos Er.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke  anser dock att  Collins agerande  är ”mycket allvarligt” och att JK bör inleda en utredning.  Den som gör sig skyldig till detta brott mot grundlagen skall enligt tryckfrihetsförordningen dömas till fängelse eller böter.

Thomas Mattson konstaterade  den  2 april att ”Vem kan ha läckt?” är en fråga som en hög chef inte ska ställa när hans myndighet är föremål för undersökande journalistik. Agerade cheferna enligt eget huvud eller är detta en kultur inom Försäkringskassan? Jo och JK kanske kan svara.

Ett  litet kunskapslyft för hr generaldirektören tycks vara på sin plats: tryckfrihets-förordningens kapitel 3, paragraf 4 slår fast att ”En myndighet eller annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande…

Generaldirektörens förlorade heder  –  om Ni haft någon att förlora

Som Expressens ledarskribent påpekade borde Ni   ”vara litet mindre tjänstvillig mot Era vänner och tänka litet mer på Er ämbetsmannaheder.”  ”Ämbetsmannaheder”??  Ni har ju visat att Ni inte har någon dylik – varken som jurist eller som generaldirektör.

Historikern Carl Grimbergs  beskrivning av den gustavianske kanaljen  och ämbetsmannen  Elis Schröderheim  förtjänar att citeras:  ”Han gick till den grad upp i förbindlighet och tjänstvillighet mot både sin konung och sina vänner , att han icke ägde någon kraft kvar, när det gällde att hävda sin ämbetsmannaheder och trovärdighet.

Efter att ha läst boken Helgon och syndare om påvarnas  historia  skrev Carl Rudbeck att ”de bar sig åt som makthavare alltid och överallt gjort: de utnyttjade hänsynslöst sina höga ämbeten till att berika sig själva och sina familjer. ” Detta citat kan med fog appliceras på  Er och Era chefers benägenhet att gynna vänner och älskarinnor.

Expressens ledarskribent  föreslog avslutningsvis att Ni  ”bör hålla i minnet att Ni inte är Stig på Ica.”

Avslutningsvis

 • 1848 konstaterade  Karl Marx  att ”Varje härskande klass uppfinner en mytologi för at rättfärdiga sitt maktmissbruk och sin utplundring av undersåtarna. ”

Detta citat Illustrerar givetvis Försäkringskassans slöseri med våra skattemedel.

 • Frans G Bengtsson beskrev den redlige kungen Karl XI som ”en skräck och mardröm för all oredlighet, all  oduglighet och allt kanaljeri i landets styrelse, från de högsta posterna till de lägsta. ”

Oredligheten och kanaljeriet inom Försäkringskassan skulle salig Karl XI säkert ha tagit ett kraftfullt nackgrepp på. Eller vad tror Ni?

Med den hälsning Ni gjort Er förtjänt av

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd, Nacka

[1] Lasse Wierup, Expressen  27 mars 2014

[2] Ibid

[3] Lasse Wireup, Expressen den 29 mars 2014

[4] DN 3 april 2014

[5] Expressen 1 april 2014

[6]  Stefan Lisinski, DN: ”Nu kräver anställda att ledningen avgår”   4 april 2014

[7] Expressens ledare ”Det ser sjukt ut, Försäkringskassan” den 29 mars 2014


10 responses to “Inger-Siv kräks på socialdepartementet

 • sten markström

  Min mormor sade på 1960-talet tt Sverige är ändå alltid Sverige. Hon visste inte hur rätt hon hade även om hon menade något annat

  Gilla

 • Ed C.

  Både privata och offentliga ”direktörer” har för mycket betalt.

  Gilla

 • Tony

  När man tillsätter en Pajas till Generaldirektör , så blir
  det som det blir när han är tillsatt på politiska grunder
  och inte på grund av hans duglighet.
  Jag sätter mer värde på en daggmask än jag gör på
  denne uppblåsta skitstövel, daggmasken gör åtminstone
  någon nytta i livet, men denne så kallade Generaldirektör
  har väl bara kostat samhället enorma skattemedel, och
  uppvisat alla dåliga sidor som en människa kan göra.
  Att man då dessutom får höra denne figur sitta och uttala
  ” att jag kräks över Jimmy Åkesson” när han berättade om
  sin upplevelse av skolan. Kan man mer än att känna förakt
  för sådana lågt stående individer.

  Hur många odugliga generaldirektörer av hans typ sitter
  här i landet , tillsatta för sin politiska bakgrund, och inte
  för sin duglighet?

  Gilla

 • Ruben

  Den där självgode vomeringsexperten som gillar att ”knulla i Bangkok” behöver synas lite extra i sömmarna. Inger-Siv skräder inte orden!

  Gilla

 • Argus

  Så här mina vänner skall en slipsten dras. På klingande kanslisvenska med referenser och tydlighet utan att fara ut i otidligheter. Att Inger-Siv dessutom kan regelverket på sina fem fingrar gör inte saken sämre.

  Gilla

 • Åke Moberg

  Om Göran och Ulf läser vad Inger-Siv skrev borde det utmynna i sparken, på grått papper. Om det nu mot förmodan händer något får väl GD ett avgångsvederlag och senare en ny befattning eftersom han är en sådan trevlig prick.

  Gilla

 • Anette Elvelin

  Prime PR är det inte på den byrån som Reinfeldt har köpt ett jobb förlåt jag menar naturligtvis unge Reinfeldt med sina meriter blivit anställd hos.

  Gilla

 • Torpeden

  Eliasson en av de äckligaste av de äckliga. Hur kan regeringen ha förtroende för denna gamle socialist?

  Gilla

 • TheMinimizer

  Formidabel avhyvling av en synnerligen knastfull planka!

  Gilla

 • ossie

  Fy faan vilken vidrig soppa. Hälften borde vara nog att sparka hela FKs ledning speciellt den kräksjuke. Sätt dom på fas3 jobb.
  Dom här svinen nekar dödssjuka människor ersättning vräker ut miljoner på utländska skådespelare som spelar handikappade. Mycket av detta är ett så kriminellt beteende att fängelse vore på sin plats.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: