När mångfalden fördriver verkligheten

Insändare från Inger-Siv Mattsson, Nacka, tidigare publicerad den 3 december 2013.

Redaktionen för DN Kultur, F  v b till Maja Hagerman

Öppet brev till kulturredaktionen och Maja  Hagerman

När mångfalden fördriver  verkligheten

Den 21 november skrev Maja Hagerman under  rubriken

När  myten fördriver mångfalden”  att  ”Sverigedemokraterna ser kultur som en  bot mot kyla och splittring. Mångfald  ska bort för att ge plats åt ett nationalistiskt tolkat kulturarv. /…/Botemedlet stavas kulturarv. Myter,  högtider, traditioner och kollektiva seder och bruk, det är vad samhället behöver, läser jag på partiets  hemsida. SD tänker rädda svenska  folket så att säga inifrån – mentalt.”

Read More »

Svar på – Ett nej ska vara ett nej

JAN 14, 2014

Hej Inger-Siv, Tack för ditt mail!

Sexualbrottslagstiftningen måste utgå från brottsoffrets rätt till sexuell integritet. Sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke samt att den ska kunna dömas som borde förstått att samtycke inte förelåg.Read More »

När mångfalden fördriver verkligheten

Insändare från Inger-Siv Mattsson, Nacka

Redaktionen för DN Kultur, F  v b till Maja Hagerman

Öppet brev till kulturredaktionen och Maja  Hagerman

När mångfalden fördriver  verkligheten

Den 21 november skrev Maja Hagerman under  rubriken

När  myten fördriver mångfalden”  att  ”Sverigedemokraterna ser kultur som en  bot mot kyla och splittring. Mångfald  ska bort för att ge plats åt ett nationalistiskt tolkat kulturarv. /…/Botemedlet stavas kulturarv. Myter,  högtider, traditioner och kollektiva seder och bruk, det är vad samhället behöver, läser jag på partiets  hemsida. SD tänker rädda svenska  folket så att säga inifrån – mentalt.”

Det framgår  med all oönskad  tydlighet av artikeln  att Hagerman  ser mångkulturen som ”en bot mot kyla och  splittring.”  Det botemedlet har  prövats i decennier och inte bara resulterat i just  ”kyla och splittring.”  utan även  misslyckats kapitalt  i alla avseenden.Read More »

En familj ligger och sover i Ljungsbro…

Inger-Siv Mattsson har skrivit ett brev till Jenny Strömstedt, journalist på Expressen

Nacka den 14 november 2013

Expressens redaktion, f v b till Jenny Strömstedt

”En familj ligger och sover i Ljungsbro…”

Bästa Jenny Strömstedt,

Den 9 november skrev Ni i Expressen om hur en pojke blir ihjälslagen och hur en kvinna som försöker rädda honom dödas i Ljungsbro: ”Det hände. Från ingenstans hände det i Ljungsbro.”Read More »

Ett nej ska vara ett nej

En kopia på ett brev som Inger-Siv Mattson skickat till makten

  • Utbildningsdepartementet, Skolminister Jan Björklund
  • Arbetsmarknadsdepartementet, Integrationsminister Erik Ullenhag
  • Alliansens samarbetspartner  MP – Maria Ferm, Gustav Fridolin  f
  • V g diarieför och meddela dnr tack

”Ett nej ska vara ett nej”

Med anledning av att Ni vid Folkpartiets landsmöte argumenterade för att ”ett nej ska vara ett nej” i en våldtäktssituation undrar jag följande: på vilka invandrings- och klanspråk måste svenska kvinnor och flickor lära sig säga nej? Read More »

Torn och minareter

Ett brev från Inger-Siv Mattson till redaktionen för radioprogrammet Fasad i P1

Bästa redaktionen för Fasad,

Med anledning av att programmet Fasad i P1 som den 19 juli handlade om torn och islam har jag några frågor och kommentarer.

I programmet talade en praktiserande muslim – Mahmoud Kalzi – om att minareter och böneutrop handlade om “mänskliga rättigheter och rätten att uttrycka sig.”   Han hoppades att “människor blir mer toleranta och accepterar böneutrop.”

Varför ställde inte reportern motfrågan hur “toleranta och accepterande” är muslimerna i sina länder mot  t ex kristna? Hur respekteras deras “mänskliga rättigheter och rätten att uttrycka sig” i t ex Saudiarabien och andra muslimska länder?

För några år sedan förbjöds t ex Svenska sjömanskyrkan i Alexandria att ha ett kors på porten.

I samband med att Mahmoud Kalzi ifrågasatte att minareten på moskén på Söder inte fick vara högre än tornet på Katarina kyrka hade en relevant fråga i religionsfrihetens namn vara “hur högt är tornet på den kristna katedralen i Mecka?”

Med anledning av den kvinna som kallade dem som protesterar mot moskéer, minareter och böneutrop för “paranoida” och hävdade att “de tror att får de igenom detta fortsätter de att kräva och ta över” ” vill jag erinra om Salman Rushdies ord: “Om 25 år kommer vi att undra varför i vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället.”

Nästa gång muslimer får breda ut sig i public-serviceradion om “mänskliga rättigheter, rätten att uttrycka sig och tolerans och acceptans föreslår jag att SR:s reportrar även citerar den franske vetenskapsmannen, författaren och filosofen Blaise Pascal som  i någon av 1600-talets religionstvister konstaterade  att “ni kräver –  i våra principers namn – de rättigheter som ni – i era principers namn – förvägrar oss.”

Om inte annat som ett tecken på att opartiskhet och saklighet fortfarande – trots allt som motsäger det – ingår i public-serviceradions direktiv!

Med vänlig hälsning, Inger-Siv Mattson, Nacka