Ordbok i nysvenska

En läsare frågade efter en översättning av svenska till nysvenska, alltså ett lexikon för människor som inte förstår PK-svenska, nysvenska eller blattesvenska. Det senare lämnar jag därhän men här är ett försök, inte komplett som jag ”stulit” från bloggen Aktualia eftersom det var lättare än att göra en egen ordlista. I ”det nya Sverige” har en ny typ av betydelser för termer och fraser kommit omlopp, vars främsta syfte är att vilseleda allmänheten och skapa en bild av ett lyckligt och harmoniskt samhälle där eventuella problem förtigs eller döljs. Termerna har ofta en politisk anstrykning, och framhäver etablissemangets förkärlek för en kulturmarxistisk inriktning.

Kom gärna med egna ord/förklaringar så kan vi bygga på listan. Helst till stensatter@gmail.com

ABF = arrangör av konferenser och kurser som uppmuntrar islam och mångkultur

Aftonbladet = en skittidning vars främsta uppgift är att undanhålla läsarna viktig information som dessa behöver som grund för att kunna ta ställning i olika viktiga samhällsfrågor, t.ex. politik, mångkulturalism och flyktingfrågor. A kan också vilseleda sina läsare genom sitt urval av information, förtiga (censur) och betona annat (propaganda). Med omsorgsfullt valda medievänsterord och vokabulär kan man tala och förmedla ”sanningar” men ljuga i sak för läsarna

Aktivist = när en vänsteranhängare anfaller demokratiska ställningstaganden och/eller partiföreträdare

Alla ska med = Allah ska med

Allmosor el. ”smulor från den rike mannens bord” = folk bestämmer själva om och i så fall till vem eller vad de vill skänka något, och uppmuntras till detta

Alternativt media = media som inte tycker som Aftonbladet, benämns ofta Hatsidor på nätet

Amerikanisering = eftersom mediebilden av USA är ett land utan sociala skyddsnät används termen för att skrämma folk till att överlåta sitt liv åt staten

Ankarbarn = ung man i åldern 18-35 år från Afrika eller Västasien som fått hela släktens besparingar för att smugglas till Sverige, bränna id-handlingar och söka PUT. När PUT väl är beviljat kommer släkten om minst 70 personer och ska anhöriginvandra

Anti-israelism = När en trolig vänsterperson ger uttryck för den naturliga kritik som måste följa på det judiska folkets – och deras medlöpare i Sveriges – vidriga, onaturliga och fascistiska nutidshistoria

Antisemitism 1. = det hemskaste av hemskt. Kan dock endast utövas av brölande skinnhuvuden och suspekta farbröder à la Ingvar Kamprad. Antisemitism kan aldrig utövas av intellektuella och muslimer, i dessa fall handlar det om solidaritet med förtryckta araber samt om berättigad motståndskamp mot det onda Israel

Antisemitism 2. = När en misstänkt högerperson uttrycker sin vidriga och onaturliga kritik emot folk som följer den judiska tron

Apatisk = egenskap som underlättar uppehållstillstånd

Arbetarparti = ett parti som för hundra år sedan (ungefär när bröderna Wright flög för första gången) slogs för allmän och lika rösträtt samt drägliga arbetsvillkor i arbetslivet, men numera tycker att alla ska ha höga och feta bidrag som betalas av någon annan

Arbetarrörelsen = Täcknamn för politiserad maktutövning, innehar också tolkningsmonopol för alla arbetsrättsliga, bidragsmässiga uttolkningar och representerar givetvis samtliga yrkesarbetande; levererar den enda sanningen helt altruistiskt

Barnperspektiv = stödargument för att inte använda sådana tråkiga vuxenperspektiv som logik, förnuft, konsekvenstänkande och ansvar

Batikhäxa = PK-folk, företrädesvis kvinnlig socialarbetare som tycker synd om hela världen utom svenska folket

Batikpolis = Sveriges hunsade poliser

Batongliberaler = när det vankelmodiga Fp för en gångs skull tagit ställning för sin borgerliga identitet och lyckas avvika från sitt vanliga sossefjäsk så omtalas deras nya inriktning omedelbart i negationen ”batongliberalism”

Beskyddande familjefader (om person från Sverige) = kvinnoförtryckande svin som tär på samhället genom att försörja sin familj utan bidrag och korrumperar samhället med uråldrig syn på kvinnan samt upprätthåller maktstrukturerna i samhället; sparkar på valpar och kattungar vid varje given möjlighet

Beskyddande familjefader (om person från utomeuropeiskt land) = tar ansvar för sin familj och dess heder (mest hedern) med alla möjliga medel, däribland mord, misshandel, våldtäkt, utpressning, förföljelse samt hot; dessa tricks används när sanning ej får komma till allmänhetens kännedom, som t.ex. kärlek mellan två människor; familjen skyddas lättast genom att man mördar medlemmar ur familjen; klassas som ett gott drag och ska uppmuntras, helst genom medaljer i tidningar

Biolog (human-/neuro-) = rasistisk alt. sexistisk forskare som har befängda idéer om att skillnader mellan människor kan förklaras genom biologi

Biolog (medicinsk) = kunnig forskare som har oumbärliga kunskaper om människan när det gäller att bota sjukdomar

Biolog (miljö) = kunnig forskare som har oumbärliga kunskaper om människan och dess samspel med naturen

Blandad/mångkulturell = beteckning på stadsdel eller bostadsområde där en tidigare homogen svensk befolkning körts bort av andra etniska grupper

Bombhöger = alla till höger om J Guillou

Bombpolitiker = politiker som inte hatar USA och Israel

Borgare = vit, heterosexuell man som förtrycker alla minoriteter samt slår ner pensionärer och äter småbarn till frukost

Boråsare = invandrad, muslimsk man som utsatt (sina?) fyra barn för mängder av grova våldtäkter, sexuella övergrepp, misshandel, tidelag med hund, incest, hot, grov fridskränkning, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, regelbunden misshandel samt dödshot

Brottsoffer = invandrare som inte blir insläppt av invandrare på krog ägd av invandrare – som f.ö. är del av organiserad kriminalitet

BRÅ-rapporter = de enda dokumenten i Sverige som talar sanning om de problem som invandrare för med sig vad gäller kriminalitet. Bortses alltid från och nämns aldrig i media såvida det inte gäller brott mot kvinnor – dock undviks det att skriva ut dessa gärningsmäns etnicitet och ursprungsregion

Busungar = beväpnade unga invandrare

”Båda är offer i en tragisk omständighet” = en invandrare slår ihjäl en svensk

Demokrati = betyder ej längre folkstyre samt att det bara är Sverige och möjligtvis även Norge som är demokratier, se Demokratur, se även Skendemokrati

Demokratisk = att ha ett åsiktsmönster som på alla viktiga punkter överensstämmer med de åsikter som offentligt uttrycks av framstående personer i media

Demokratur = en reell beteckning på den s.k. demokrati som råder i Sverige; det är ett samhälle som exempelvis Sverige som till ytan är en demokrati, men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta); dessutom när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv); majoriteten av människorna i en D uppfattar inte själva att de lever i en D; i en D råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram; konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten; åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps

Den europeiska civilisationen = en förtryckande struktur

Den nuvarande regeringen = Reinfeldt med bihang

Den rättmätiga regeringen = Mona Sahlin

Det fria ordet = censur

Diskriminerande = att två personer eller grupper är olika bra på att utföra samma saker, vilket leder till olika utfall

Elitist = person som är stolt över att han eller hon arbetar och gör rätt för sig

Empirisk = opartisk

Ensamkommande = egenskap som underlättar uppehållstillstånd

Ensamkommande barn = till 90 % unga män i åldern 18-35 år från Afrika eller Västasien som försöker bluffa till sig PUT

Etniskt rensad = beteckning på stadsdel eller bostadsområde som har – och alltid haft – en homogen svensk befolkning

Europé = invånare i Europa som förtrycker folk från tredje världen

Expertutlåtande = kommer från en expert som är enig med det budskap och de fakta som en medievänsterperson vill nå ut med eller ”politiskt korrekt kommentar som vanligtvis stödjer sig på vaga fakta”

Expo = En skattefinansierad fascistisk och anti-demokratisk stiftelse inriktad på åsiktsregistrering, historierevisionism samt att samla maoister i styrelsen

Extremhöger = allt till höger om SAP; ytterst flexibelt uttryck som även omfattar politiska grupperingar som gillar folkhem, protektionism och höga skatter

Familjekonflikt = blodshämnd och slakt på släktingar till nån man hatar

Feministperspektiv = tolkningsföreträde

Fiska i grumliga vatten = hänvisa till forskning, eller ta stöd av parti till höger om vänsterpartiet

Flykting = alla asylsökande massinvandrare kallas flyktingar. Om en asylsökande som saknar flyktingskäl avvisas är det en flykting som avvisas. Och det är synd om flyktingar, de har alla flytt för sina liv och svenska myndigheter är inhumana som inte beviljar samtliga asylsökande uppehållstillstånd; även: alla icke-europeer som befinner sig i Sverige

Flyktingsolidaritet = Människosmuggling = skoningslösa profitörer som tjänar pengar på flyktingar från Irak, detta pga. Sveriges inhumana invandringspolitik

Foliehatt = traditionell vänsterväljare

Fredsrörelse = sammanslutning av personer negativa till NATO och USA

Fri teatergrupp = grupp av kulturmänniskor som får sitt dagdriveri bekostat av skattebetalarna

Frihetskämpe = socialistisk gerillasoldat i Latinamerika, jfr. Terrorist och Aktivist

Främlingsfientlig = ordet är ju närmast lagstadgat att använda enligt direktiv som läckt ut från från SR:s högsta topp. Alla som kritiserar den nuvarande invandringspolitiken är per definition ”främlingsfientliga”, dvs. rasister i 08-journalistkårens värld

Fördomsfull = att utifrån tidigare observationer göra statistiska bedömningar om sannolika scenarier i nya liknande situationer

Fördomsfullhet = att vara på sin vakt när man möter ett gäng zigenare en mörk kväll i en ännu mörkare gränd

Förstamajdemonstration = den dag på året då en samlad vänster går ut på gator och torg och demonstrerar mot det samhälle de själva styrt i åttio år

Genusperspektiv = stödargument för att bortförklara de egna svagheterna med att man utsätts för strukturell diskrimininäring (se även Svepskäl och Konspirationsteori)

Gringo = en skattefinansierad fascistisk och anti-demokratisk tidskrift som underminerar det svenska språket

Gängbråk = ett gäng invandrare misshandlar en helt oskyldig som försöker undvika provokation

Gökunge = ung man i åldern 18-35 år från Afrika eller Västasien som har fått hela släktens besparingar för att smugglas till Sverige, bränna id-handlingar och söka PUT. När PUT väl är beviljat kommer släkten om minst 70 personer och ska anhöriginvandra. Tränger ut de svenska ungdomar som tvingas söka jobb utomlands. Se även ”ankarbarn”.

Gömd flykting = det som i andra länder än Sverige kallas illegal invandrare, se även Papperslös

Halal-hippie = alla som hukar för islamism och blundar för religiöst förtryck om det sker i islams namn, drottningen av alla Halal-hippies är Mona Sahlin

Hatbrott = påhittade brott som gör att alla utom vita män kan ses som särskilda offer och ge den som utför brottet högre straff (med andra ord ett rättsligt skämt)

Hatblogg = alternativt media som inte tycker som Jan Helin och Thomas Mattsson

Hedersmord = 1. ett sätt för kulturberikare att på ett strukturellt sätt visa på ansvarstagande för sin familj och dess rykte

Hedersmord = 2. när någon eller några förvirrade män utövar våld mot en kvinna och som givetvis ej heller är kulturellt betingat, se citat: ”Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor…”, sagt av Mona Sahlin

Hjälparbetare = vänsterintellektuell överklass som åker på semester på våra skattepengar och har tolkningsföreträde i alla slags situationer som inbegriper bruna människor i sydliga länder

HMF (hets mot folkgrupp) = denna lag omfattar alla utom heterosexuella etniskt svenska män. Nu har man t.o.m. skrivit om denna lag så man inte ska stöta sig med religioner. Men sedan när blev muslimer en ”folkgrupp”?

Höger = allting som man instinktivt vet är dåligt

Högerblogg = vanlig svensk som har mage att framföra sina åsikter

Högerkommunist = det senaste ihopsnickrade skällsordet på en Sverigedemokrat

Högerkrafter/främlingsfientliga krafter = benämning på organisationer och grupper i samhället som inte delar medias syn på t.ex. skattepolitik eller invandring. Det sägs att man kan ”flirta med främlingsfientliga krafter”, något som Sarkozy anklagades för av en svensk journalist efter att han påpekat att Turkiet ligger i Mindre Asien

Högerpopulism = se extremhöger

Id-handling = något som 94 % av asylsnyltarna slänger i papperskorg på Arlanda; avsaknad av sådan underlättar att få PUT

Inbördeskrig = stökig situation

Inkvotering = etnicitet kommer före kompetens

Integration, utanförskap, miljonprogram, förort, intolerans, bidrag, försörjningsstöd = problem som svenskar skapat genom strukturell diskriminering och/eller förväntas lösa

Integration = funkar bara i en rosa drömvärld

Integrationsersättning = summan av kontanter och värdesaker erhållna efter misshandel och rån av 80-åring i dennes lägenhet

Integrationspolitik = ersätter ordet ”invandrarpolitik” och betyder per ny definition att inte bara invandrarna utan även svenskarna ska integreras i det mångkulturella samhället

Intellektuell = god och klok människa som återfinns på DN-kultur och vars livsuppgift är att bekämpa den onda marknadsliberalismen

Invandrarentreprenör = pizzabagare, frukthandlare på torget, bilimportör i skattemässig gråzon

Invandrarkompetens = driftiga och ambitiösa invandrare av den typ som ofta återfinns i USA. I Sverige har ordet inget användningsområde

Invandrarnas dag = ett alternativ till nationaldagen, för att stävja rasistiska strömningar som uppstår av att man firar den riktiga nationaldagen. Firas genom att en politiker åker ut med 10 Säpovakter till ett ghetto och ler till journalister bredvid några afrotrummor och lite magdans

Invandringspolitikkritisk = invandrarkritisk = xenofob = rasist = nazist = Sverigedemokrat = Mengele

Irreguljär flykting = en charterturist som missat flyget hem, tappat passet och därför måste ha asyl

Islamofob = samlingsnamn för alla som inte knäböjer inför muslimerna, kan användas mot alla islam-kritiker mellan Nyamko Sabuni och Arkan

Islamofobisk = att sanningsenligt kommentera negativa händelser förknippade med islam

Israel-kritik = vänsterhyllningar av en muslimsk terrorattack på oskyldiga civila judar

Jordhålefamilj = flyktingar som tvingas bo i skogen då svenska myndigheter, speciellt socialen, vägrar ordna fram femrumslägenhet

Journalist =  1. valboskapstekniker

Journalist = 2. politruk

Journalistpris = ges av medievänsterpersoner till medievänsterpersoner för sina stora journalistiska insatser. Exempel på vinnare är tidningen Gringo och TV-programmet Uppdrag Granskning samt Lena Sundström för hennes tendentiösa och rasistiska bok om danskarna

Jämlikhet = handlar i vardagligt tal om att pådriva en utveckling för ett samhälle där män och kvinnor behandlas lika. I media betyder det extremfeminism och manshat

Homofob = vit heterosexuell man

Klassfråga = fråga som rör en enda skolklass. Ska inte förknippas med frågan som rör att människor har olika inkomster och förutsättningar

Klassisk högerpolitik = sunt förnuft, logiskt tänkande och att rätta munnen efter matsäcken. Stick i stäv med socialismens naiva idealisering, alltså

Klimatsmart = att uppträda som den värsta sortens hycklare. Du drar ur mobilladdaren och stänger även av TV:n så att inte dioden lyser. Men du åker aldrig kollektivt och tar stadsjeepen till konsum 200 meter från hemmet för att köpa 3 dl grädde

Klyftor = inkomstskillnad mellan olika personer, oberoende av skillnader i utbildning, arbetsinsats etc.

Kolonisation = när stora grupper européer bosätter sig i världsdelar som domineras av andra folkslag (jfr med Berikning)

Kränkande = att en person gör en fri association utifrån en händelse eller sak och finner något som går att tolka negativt (speciellt vanligt om glassar, exotiska djurparksdanser och plastfigurer som håller i något i fel vinkel)

Kulturell rasism = rasismens suspekta arvtagare. Också extremt luddigt, kan tas till i alla möjliga situationer. Antagligen är man kulturell rasist om man tror att fler judar än zigenare eller afrikaner har fått Nobelpriset

Kungsbackabo = somalisk medborgare som misshandlat och urinerat på sin könsstympade somaliska f.d. flickvän. Övergreppen ska ha skett i Kungsbacka kommun

Kvinna = den högre stående av de två mänskliga ”raserna” men, är genomgående god. Om en kvinna på något sätt gör något som bryter detta har hon uppträtt som en man och troligen blivit tvingad av patriarkatet

Könskrig = rättvisa

Könsmaktsstruktur = alla etniskt svenska män hatar kvinnor och har byggt allting i samhället enbart för att förtrycka och förnedra alla kvinnor

Latmask = svårt sjuka, handikappade eller gamla vårdkrävande människor som måste utförsäkras, friskförklaras eller av annan anledning sättas i arbete; nästan alltid av etniskt svenskt ursprung

Likabehandling = när urvalet är beroende av objektiv fakta vid exempelvis anställningar, hyresavtal mm. För personer i Mona Sahlins parti är likabehandling liktydigt med strukturell rasism

Livstidsutvisad = betyder att en dömd våldtäktsman från Afrika eller Västasien får återvända till sitt hemland från den betalda semestern i Sverige; längden på en livstidsutvisning kan variera från 0 dagar till maximalt 6 månader, sedan kan vederbörande återigen illegalt invandra och genomföra fler illdåd

Ljusskygga = människor som har så avvikande åsikter ifrån vänsterjournalisternas, att man skulle kunna tro att de levde under jorden och aldrig läste tidningarnas ledarsidor

Luddig = så fort en icke-vänsteråsikt framförs i ett kulturellt sammanhang ska denna genast beskrivas som ”luddig”

Man 1. (kortare beskrivning) = någon som förtrycker kvinnor

Man 2. (mer detaljerad beskrivning) = den lägre stående rasen som bara vill sprida sin säd. Det enda målet med levnaden är att producera avkommor. Inkompetent och ständigt förtryckande mot alla som inte är precis som dem, vita heterosexuella män. Latenta att ta till våld i alla situationer, den högre stående rasen bör därför få bära vapen

Marknadsliberalism = ond och folkfientlig ideologi som utövas av fetlagda vita män och bara har till syfte att förtrycka kvinnor, bögar, arbetslösa, världens fattiga osv.

Migrationsverket 1. = eufemism för det verk som tidigare kallades Invandrarverket. Migration betyder både in- och utvandring, trots att verket enbart torde syssla med det senare; med andra ord ett sätt att lägga ut dimridåer

Migrationsverket 2. = Sanningsministeriet, då verket nu öppnat en hemsida för att bedriva propaganda mot kritiker och vars främsta uppgift är att göra svenskar mer positiva till flyktingmottagning; sajten är ett hopkok av olika regler från olika håll, där samtliga har till syfte att så långt det bara är möjligt utvidga de internationella kriterierna för vad som är flykting och därför motivera Sveriges extrema politik på området

Militant palestinier = arabisk terrorist från det förra brittiska mandatområdet Palestina

Miljöreporter/-journalist = miljörörelsens förkämpe med samma objektivitet som SVT en helt vanlig Castrokväll

Muslim 1. = fredsälskande, tolerant, arbetsvillig, ärlig och som sätter kvinnans frihet i centrum, tillber Allah och lever ett sunt liv med djup insikt rörande naturvetenskap, teknikutveckling samt har ett fantastiskt patos vad gäller demokratiska värderingar

Muslim 2. = muslimer är precis som kvinnor – aldrig onda. Om de gör något moraliskt fel eller enligt lag straffbart beror det på att de kristna eller sekulariserade har tvingat dem att göra detta genom strukturell diskriminering. Att man vill skära i sina flickors könsorgan och att de senare ska tvingas gifta sig med en av fadern utvald man beror också på det sekulariserade samhället

Muslim 3. = En person som är felfri och alla fel som hen ändå gör beror på andra

Mångfald = en utspädning av beteenden och kunskaper som fungerar bra inom ett samhälle med ett slumpmässigt urval av andra beteenden/kunskaper av såväl fungerande som icke-fungerande art (statistisk tolkning: en sänkning av medelvärdet till förmån för ökad varians med hopp om att någon enskild outsider ska förbättra sakers tillstånd)

Mångfaldsbejakande = medelklassperson som tycker att det är spännande med indisk mat och en frisör från Ghana

Mångfaldsberikning = positivt värdeladdat ord som har negativ klang p.g.a. sin implementering

Mångfaldsexpert = vänsterprojekt i Skåne som går ut på att göra skolelever och förstagångsväljare till invällarapologeter

Mångkulturår = icke-folkligt förankrad festlighet till åminnelse att vi har stor invandring

Människosmuggling = se Flyktingsolidaritet

Möte mellan människa och sporthall = kommunal sportanläggning för miljoner som går upp i rök (i analogi med nedanstående resonemang)

Möte mellan människor = libanes misshandlar en 78-årig svensk kvinna till döds samt misshandlar mannen (myntat av journalist på Aftonbladet)

Nazism = den mest sakliga och oskyldiga kritik av en totalt havererad invandringspolitik

Nazist = som rasist, men det är en vit heterosexuell man (se även Rasist)

Nolltolerans = vanlig och inkonsekvent reaktion från person som berömmer sig själv för sin tolerans när denne stöter på meningsmotståndare

”Nu riktas skarp kritik” = en noga utvald och pålitlig vänstertyckare har konsulterats av media för att leverera kritik mot borgerligheten i en viss fråga

”Nu växer kritiken” = media släpper dagen efter fram ytterligare en noga utvald och pålitlig vänstertyckare för att leverera kritik mot borgerligheten i samma fråga

Nysvensk = nyanländ, utomeuropeisk medborgare som kastar sten på bussar, tåg, polis- och brandbilar

Nyttig idiot = journalist

Nånannanism = vanlig svensk inställning, främst bland vänsterfolk och liberaler, som går ut på att det alltid är någon annan som ska bekosta ”kalaset” eller någon annan som ska se till att saker blir gjorda eller att det är någon annans fel, ett slags handlingsförlamning, se även Tobleronepolitik och Socioekonomiska faktorer

Objektivitet = partiskhet

Odemokratisk = att framföra åsikter som inte håller för pk-etablissemangets test

Offer för samhället = person som medvetet väljer att upprepa ett beteende som konstant försätter dem själva i dåliga situationer (vanligt t.ex. om kriminella eller de som struntar i skolan)

Omorganisation = motorsågsbesparingar, gäller särskilt inom sjukvården, där dessa döljs genom att budgetposterna ges nya namn, så att folk inte alldeles enkelt kan följa utgifterna inom olika verksamhetsområden från ett ar till ett annat

Palestinsk motståndsrörelse = terroristorganisation utan politisk gren

Palestinska aktivister = terroristorganisation med politisk gren

Papperslös = stackars vilsekommen världsmedborgare som ännu inte fått någon snyftartikel om sig publicerad, vilket omöjliggör utvisning eftersom lagarna är så ”dumma”, en person som enligt etablissemanget i strid med lagarna ska ha full rätt till gratis sjuk- och tandvård vilket inte ens etniska svenskar har

Parkeringsbråk = en ung invandrare mördar en svensk åldring

Patriot = lånord, i PK-svenskan ej existerande, innebörd; nazist, främligsfientlig, islamofob, korkad och osvensk

Pojkstreck = 1. allt som händer i ”utanförskapsområden”; 2. unga invandrarmän som använder vapen eller sprängmedel (senast användes uttrycket av polisen för sprängdådet utanför den judiska församlingens kyrka i Malmö)

Politiker med alkoholistbeteende = dessas rus kommer från besparingspolitiken, den makt det innebär att ha kontroll över stora delar av människors liv och sedan använda den kontrollen för att in i detalj göra åverkan på andra människors vardag. Ty detta är det som besparingspolitiken handlar om. De ”tar ansvar” och ”är ansvarsfulla”, vilket är en fin omskrivning för att bli ansvarsberusad. Precis som alkoholister misshandlar sina fruar och behandlar sina barn som irriterande företeelser som kostar emotionell energi, misshandlar politikerna det svenska folket med årliga besparingar och genom att hela tiden ta ifrån dem mer (i form av skatt) och ge dem mindre (i form av allt mer söndersparad verksamhet)

Politisk debatt = föreställning där av etablissemangets godkända åsikter får framföras till allmänheten

Politisk idiot = intellektuell person som inte är vänsteranhängare

Politiskt Korrekt (PK) = personer med rosa dagdrömmar eller personer som genom egen ekonomisk vinning följer galleriets spelregler (t.ex. journalister, flyktingadvokater, högre tjänstemän i allmän förvaltning, medlemmar i Publicistklubben ”PK” m.m.)

Politiskt medveten (1.) = (t.ex. om artister och konstnärliga yttringar) att vara uttryckligen och öppet socialistisk. Är man inte socialist, alt. inte alltid blandar in politisk agitation i sina verk, så är man ipso facto politiskt omedveten och får då inte omnämnas i SVT:s Kulturnyheterna

Politiskt medveten (2.) = person som uttrycker värderingar som på en svensk höger-vänsterskala ligger till vänster om centerpartiet. Även personer som uttalar sig principiellt positivt om homosexuella, HBT-are och utomeuropeiska invandrare kan betraktas som politiskt medvetna, förutsatt att personen ifråga inte är folkpartist

Populist = tveksam till massinvandring

Potential = används om något riktigt dåligt som bara kan bli bättre för att visa att det dåliga är något bra, samtidigt som man genom att påvisa den begränsade potentialen för något som redan är bra att bli bättre får detta att te sig sämre

Publicistklubben = ”Röda rummet”, samt klubb för inbördes beundran

Rasist = en person som tror att det finns gränser för hur många invandrare Sverige kan ta emot (jfr med Nazist)

Rasistisk (om fiktion) = en film eller bok skall bedömas som rasistisk och fördömas om skurken inte är en heterosexuell vit man, företrädesvis med nazistiska drag. Undantagsvis kan kvinnliga, homosexuella eller icke-vita (dock ej svart) skurkar accepteras om det klart framgår att skurken agerar under inflytande av psykisk sjukdom. Svarta skurkar kan endast accepteras om a) han är ofattbart cool eller b) antalet goda svarta i filmen är 10 gånger fler än de svarta skurkarna

Rasistisk sajt = en webbplats som beskriver hur det ser ut på gärningsmannafronten i Sverige 2010, utan att kalla alla irakier, iranier, afrikaner, albaner, araber, vietnameser etc. för ”svenskar”

Rasistisk underton = enligt en kommunistisk ”reporter” (som själv skriver med en pedofil underton) är detta att beskriva fem stycken multikulturella våldsverkare som fällts för flera sadistiska brott som fem multikulturella våldsverkare som fällts för flera sadistiska brott

Rationell = om ond känslolös person som förvisso gör logiskt korrekta resonemang men som utgår från ”felaktigt” formulerade frågeställningar

Reform = skattehöjning

Regim = ett ord som kan användas av journalisten för att upplysa läsarna om ett demokratiskt styres verkliga (bruna) färger. Några exempel är Bush-regimen, Sharon-regimen och snart, vänta bara, Sarkozy-regimen

Resande = zigenare, förr även kallade tattare

Respekt = rädsla; dagens betydelse är alltså: ”du ska vara rädd för mig”

Rikta udden mot de svaga = synonym till ”sparka på de som redan ligger” dvs. att upphöra med att ösa bidrag över en allt latare och bekvämare befolkning som till stor del dessutom består av importerade samvetslindrare

Rom = zigenare; zigenarromatik kallas hädanefter romromantik och vi får sjunga: ”Du svarte rom, kom spela din sång”

Rättigheter = innebär att varje enskild individ har rätt att missköta sitt liv på det mest miserabla sätt och låta skattebetalarna betala för kalaset

Rättvisa 1. = att vissa bara (sic!) behöver betala 39 % skatt samtidigt som andra skall betala 67 %

Rättvisa 2. = höjda skatter

Rättvisemärkt = en person som tillhör ett sjuklöverparti

Same = lapp, vilket nu anses diskriminerande, i analogi med detta kommer Lappland inom kort att byta namn

Samhällskritisk = att från vänsterperspektiv granska och kritisera gällande samhällsordning. Så kallad samhällskritik från höger är inte samhällskritik utan populism eller vanligt gnäll från välbeställda grupper

Sexistisk = kan endast en eller flera män vara

Sexskandal = uppkommer när kvinnor i maktställning utnyttjar yngre män i beroendeställning. Beskrivs ofta i en lättsam och skämtsam ton. Exempelvis när äldre lärarinna utnyttjar elev i lägre tonåren. För det omvända finns beskrivning under rubrikerna våldtäkt, pedofili, sexuellt utnyttjande, mäns våld mot kvinnor. Tillägg på sexskandal kan även handla om inköp av sexleksaker, vilket bara får göras av kvinnor, män som använder sexleksaker är perversa

Skattesänkning = statlig subvention, vilken låter dig behålla lite mer av dina intjänade slantar som i grund och botten tillhör staten och inte dig, enligt detta sätt att resonera

Skendemokrati = stat där regimen ger sken av att vara demokratisk men samtidigt kränker de demokratiska rättigheterna. Ofta sker detta genom censur, godtyckligt fängslande av oppositionsmedlemmar, valfusk eller dolda maktförhållanden där exempelvis en folkvald regering lyder under en icke folkvald instans. Ett exempel är Iran där presidenten lyder under ett väktarråd

Svart = tidigare kallad neger (av latinets niger som betyder svart); är dock diskriminerande idag och Nigeria, som befolkas av svarta, torde inom kort, liksom floden Niger, tvingas byta namn

Skrämmande utveckling = svaga (och långsökta) tecken på att saker inte kommer gå som journalisten vill i framtiden

Skyldigheter = att den föraktade och bespottade medelålders kaukasiske mannen skall betala för de rättigheter övriga samhällsgrupper anse sig ha

Skönhetsideal = att tycka att snygga människor är snyggare än fula människor. Att det finns ett ideal innebär att det är medianen för vad en snygg människa är

Småbarnsmamma = term som enbart används i ”tycka synd om”-artiklar; medelålders kvinna med fem barn (med fem olika fäder) som gått på socialbidrag hela livet och nu inte har råd att åka till Kanarieöarna på semester

Snällism = en förhärskande tankefigur i svenska samhället som går ut på att det alltid finns förmildrande omständigheter när folk begår brott, att t.ex. alltid bortförklara sådant med ”socioekonomiska faktorer” (se även detta)

Socialdemokrat = 1) åsna mellan två hötappar (väljare); 2) klåpare som sitter på två ideologiska stolar samtidigt (politiker)

Socialdemokratisk a-kassa = det måste löna sig att vara arbetslös

Socioekonomiska faktorer = vanlig förklaringsmodell när brott begås av människor i s.k. utanförskapsområden (se även detta) för att lägga skulden på någon annan, företrädesvis det alltigenom lika strukturellt rasistiska svenska folket

Solidarisk fördelningspolitik = när bidragstagare får bidrag från det genomgoda socialdemokratiska arbetarepartiet

Solidarisk 1. = när staten tar pengar från hederligt folk och ger till sossarnas väljare

Solidarisk 2. = ordet har sedan socialdemokratins monopoliserande av ordet blivit mycket flexibelt, och kan även användas som synonym för bra, god, d.v.s. i sin tur synonymt med socialdemokrati. Således kan osolidarisk beskriva allt som är dåligt, d.v.s. icke-socialistiskt. Jfr. Allmosor

Solidaritet 1. = används i regel som en undanflykt för att rättfärdiga politiska beslut som ingen ser någon mening med

Solidaritet 2. = att avtvingas egendom av fruktan för statens våldsmonopol för att finansiera t.ex. den socialistiska åsiktsproduktions- och maktapparaten (vare sig den för tillfället sitter i regeringsställning eller ej), HBT-seminarier, islamisering, bananrepublikdiktatorers whiskykonsumtion, dragspelsmuseum, m.m.

Solidaritet 3. = när en vit kvinna med IQ 110 skaffar barn med en afrikan med IQ 75 och genererar barn med en IQ under 100. Kvinnan är nöjd för att ha visa solidaritet och mannen blir nöjd för att en kvinna ville föda hans barn

SSU-are = person som saknar all verklighetsförankring och anser att alla svenskar är rasister

Stigmatisera = att återge en händelse korrekt och sakligt om en människa från en omhuldad grupp som gjort något klandervärt

Strukturell diskriminering = en förklaring som tas till när inget annat funkar. Om zigenare misslyckas fast dom inte blivit utsatta för ”vanlig” diskriminering måste det bero på ”strukturell” diskriminering

Strukturellt utsatt = invandrare som begår våldtäkt enskilt eller i grupp

Svensk 1. = algerisk terrorist som fångats i Afghanistan och fängslats av amerikanerna på Guantanamo och som vi tjatar och gnäller tillbaka till Sverige varpå han strax lämnar landet och fångas upp igen i en bil på väg till talibanterritoriet i den laglösa delen av Pakistan med en kasse kontanter på sig, vilka troligen var svenska skattemedel; varpå vi återigen tjatar tillbaka honom till Sverige för att få proppa i honom mer bidrag

Svensk 2. = alla människor i 3:e världen som någon gång funderat på att söka asyl i Sverige. Sverige är världens tredje folkrikaste nation

Svensk 3. = en kulturlös rasistisk andraklassmedborgare

Svensk-svensk = term som uppstod i skuggan av Libanonkrisen; media visste inte riktigt hur de skulle beskriva de fåtaliga etniska svenskar som satt fast därnere. För ordet ”etnisk” gick ju inte att använda

Sydeuropeiskt utseende = arab

Ta ansvar = höja skatter

Tankesmedja = liktänkande grupp med propagandaspridning som främsta mål

Terrorist = när en person anfaller demokratiska ställningstaganden och/eller partiföreträdare (se även och jämför med Aktivist)

Tobleronepolitik = ekonomisk politik enligt Mona Sahlins förebild där utgifter bekostas av någon annan; begreppet myntat av kristdemokraten Mats Odell, se även Nånannanism

Tortyroffer = t.ex. en egyptisk terrorist som avvisas tillbaka till Egypten

Tvingas stå med mössan i hand = bidragstagare som får exakt samma bidrag på exakt samma sätt när högerpartierna har makten

Ungdomar på glid = flickor och pojkar från medelklass som med stormsteg är på väg till arbetarklass alternativt white trash. Arbetarklassungdomar som är på väg till knarkträsket. Invandrare som uppträder precis som i hemlandet

Ungdomar = täcknamn på unga vänsterhuliganer och/eller unga kriminella invandrare

Utanförskap = myntat av SAP och Mona Sahlin som med sina hundögon ser bedjande ut när hon nämner detta ord. Många invandrare VILL leva och bo i t.ex. Rosengård, Tensta m.m. Inte undra på att ”utanförskap” uppstår då Kalle Svensson med familj inte vill slitas från radhusidyllen i Sumpan för att flytta till Tensta

Utanförskapsområde = svenskt förortsghetto

Utsatt förort = förort som utsatts för multikulturens slummiga människor

Utsatt person = person som drabbats av konsekvenser av sitt eget handlande

Utsatta eller svaga grupper = alla människor som inte är medelålders vita män

Utsatta områden = förorter där vissa invånare gillar att bränna ned sina egna samhällsfunktioner som t.ex. skolor

Utveckling = ord med positiv klang som i själva verket står för ökad brottslighet i galopperande fart och ständiga försämringar i samhället

Utökad självmord = någon (oftast en man) mördar fru och barn och tar sedan sitt eget liv

Vardagshjälte = oftast någon med utomeuropeiskt ursprung boende i förort gärna med kriminellt förflutet

Verklighetsfrämmande = realist

Vit heterosexuell man = orsaken till allt elände i världen

Våldtäkt (verklig) = När en vit man före, efter eller under sexuellt umgänge med en svensk feminist INTE följer feministens instruktioner fullständigt perfekt. Typiska exempel är Julian Assange och Billy Butt

Våldtäkt (inbillad) = När en vit kvinna påstår att hon har blivit utsatt för sexuellt övergrepp av en eller flera icke vita män. Enligt enig expertis från BRÅ är dessa kvinnor ej tillförlitliga, se även Brottsförebyggande rådet

Väktarråd = skendemokratistat, många länder i Europa har utvecklats till V och Sverige med sin medie- och åsiktscensur är redan där

Vänsterpopulism = används aldrig

Värdegrund = svävande formulering som används för att tukta folk att hysa ”rätt” åsikter när de ”felaktiga” råkar yppas, se även Extremhöger

Värna om de svaga = höja skatter

Yttrandefrihet = när ledande tidningar och TV-kanaler får framföra åsikter och nyheter efter eget behag, oavsett om innehållet är relevant eller korrekt. I yttrandefriheten ingår att fritt få säga vad man vill om invandringskritiker och andra som enligt dessa medier hotar demokratin (dvs. dessas mediers rätt att ensidigt framhålla endast en åsikt som den enda rätta)

Yttrandefriheten hotas = när bloggare och andra framför sådant som etablerad media aldrig talar om

Zlatan = (exakt lika med) svensk

Åttabarnsmamma i färgglada kläder med integrationsproblem = zigenerska som stjäl

Öppen debatt = när de fyra största dagstidningarna, Sveriges Television och Sveriges Radio samtidigt diskuterar samma sak och kommer till samma slutsats

13 thoughts on “Ordbok i nysvenska

 1. En ny benämning av fritidshus har idag lanserats av X-pressen:
  “Ödestuga” heter det numera om dessa små sommarstugor.
  Såvida inte ägaren är hemma,(för tillfället) och som i aktuella fallet, zigenare helt fräckt flyttar in.

 2. Trygghetsskapande=När sju polispatruller söker skingra/gripa skjutande, skrikande,och knivskärande importerade gangsters….på svensk mark

 3. Idag kan vi föra in ett nytt begrepp:
  Barnahem =Uppfostringsanstalt för kriminella barn.(merparten importerade)

 4. Ännu ett nysvenskt ord(beteckning) att föra in till övriga:
  “Oseriösa Hantverkare” = Irländsk zigenargrupp,som bl.a. lägger asfalt.

 5. Ett nytillkommet uttryck som användes flitigt vdi mord,och skottlossning mellan olika arabligor.
  P e r s o n (yngre): Invandrare med MENA-bakgrund,som går runt och skjuter andra liknande varelser,framför allt i benen !
  Anm:Se även ofog och pojkstreck !

 6. Nytt ord.
  Dispyt= När “ungdomar” skjuter rakt in i en lägenhet….Vilket också kan träffa helt oskyldiga när de (i undantagsfall) tager fel på målgruppen !
  Se vidare under “Ofog”…

  • Kan du närmre söka förklara för oss var “illviljan” finns ?
   Detta är ju den moderna formen av media-svenskan.Tror att många fler än övertecknad är tacksam för översättningen,till vårt tidigare skriftbruk i vårt dåtida ocensurerade land ! 😉

 7. Tack….Tusen tack till såväl Aktualia som Pettersson !
  Just ett sådant Lexikon har jag saknat i snart tio år…Orsaken var/är att när jag återvände till mitt födelseland,efter många år utomlands kände jag mig
  bortkommen…Brukade förr uttryckas med ” Trodde inte mina ögon” !
  Inte nog med att landet Sverige infört trottoarserveringar,och tillät sina invånare att inhandla bier (max 2,8 %) i livsmedelsbutiken,även språket hade förändrats.Nu kan jag i hemmets lugna vrå lära mig alla nya orden, innan hela befolkningen bytts ut,och jag står där ensam med min skånska
  Man vill ju i möjligaste mån verka i tiden ….och förstå vad folk pratar om.

Kommentera