Nordea spår positiv framtid med viss tvekan

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, spår en viss ljusning i Sveriges ekonomi och på arbetslösheten.

Det senaste året har antalet jobb ökat i samma takt som Sveriges BNP stigit och Isaksson spår att 40 000 nya jobb kommer att skapas per år de kommande åren. Nordea har alltså en liten mer positiv syn på arbetslösheten än vår egen finansminister, men bägge tror att arbetslösheten även fortsättningsvis kommer att ligga på 7,6-8 procent under en längre tid.

Nu får väl regeringen en anledning att slå sig för bröstet och hävda att de lyckats med arbetslösheten. Sysselsättningen har som bekant ökat de senaste åren och detta faktum har regeringen utnyttjat, men de har svårt att förklara att arbetslösheten samtidigt stigit. Detta är också något som Torbjörn Isaksson påpekar; ”Nordeas ljusa prognos innebär att arbetslösheten sjunker tillbaka långsamt, eftersom antalet arbetssökande växer nästan lika snabbt som antalet jobb”. Nu är Isaksson lite feg och menar att detta beror på att allt fler ungdomar kommer in på arbetsmarknaden, men de som inte tvingas vara lika politiskt korrekta vet att det främst är antalet utlandsfödda som ökar.

Faktum är väl följande: Att både sysselsättning och arbetslöshet ökar, är ett tecken på att det finns för många som slåss om de relativt få jobb som skapats och kommer att skapas. Därför kommer den höga arbetslösheten att bestå i många många år och detta är givetvis en medveten strategi från både regering och näringsliv som ser chansen att införa ett mer låglöneanpassat samhälle. Att 7 av 10 nya jobb också går till utlandsfödda, talar om vilka som prioriteras och vilka som räknas av sekundärt intresse.

Min gissning är att allt fler av ”de enklare jobben” kommer att gå till nyanlända och att allt fler arbetslösa svenskar placeras i meningslösa FAS 3-jobb. Regeringens utökade satsningar på instegsjobb, nystartzoner och den kommande satsningen på SFI-utbildningar kombinerat med skattefinansierat arbete tyder på det. Dessutom kommer ytterligare miljarder att satsas på förorterna, samtidigt som de krisdrabbade bruksorterna lämnas därhän.

Minns var ni läste detta först.

Källa: DI

Kommentera