Kristendomens utrotning en krona på arabvåren

Bashar al-Assads regeringens störtade kommer att markera ett slut på den kristna civilisationen i såväl Syrien som hela Mellanöstern, fruktar experter. Redan idag utsätts de kristna för grymma förföljelser i regionen. Efter kristendomen kommer även regionens andra traditionella religioner att försvinna.

Kyrka syrien

Största delen av de som idag fortsätter kämpa mot Bashar al-Assad brukar ha samröre med terrororganisationer, såsom al-Qaida. De erkänner inga trosbekännelser förutom sin egen och kallar alla andra för ”utbölingar”, berättar mufti Farid Salman i en intervju med Rysslands röst: Al-Qaida är en av de islamiströrelser som inte ens uppfattar kristna som människor. Ur islamisternas synvinkel kan varken de kristna eller judar betraktas som jämlika partner i dialog och är andra klassens människor. En bekräftelse på detta fick vi nyss se tydligt i Egypten. Genast som salafisterna och Muslimska brödraskapet fick en plats vid rodret under Muhammad Mursi blev religiösa meningsskiljaktigheter en brännande fråga. Som resultat fick en stor del av de kristna kopterna fly landet. Något liknande ser vi i dagens Syrien.

Farid Salman är säker på att kristendomens utrotning blir mycket grymmare än exempelvis i grannlandet Irak ifall islamisterna kommer till makten i Syrien.

I Irak var relationen mellan religionerna trots allt mera pragmatisk. Och i Syrien råder det helt oförnuftiga förhållanden, vilket gör att islamisternas behandling av de kristna blir mycket brutalare. Ur islamisternas synvinkel bör allt som har med kristendom att göra raderas. Jag har med egna ögon sett hur landets kristna arv metodisk förstörs i Syrien.

När man förklarar krig mot al-Assads regering tänker Väst inte på att man faktiskt skriver på dödsdomen åt kristendomen i Syrien. Detta är en åsikt av statsvetaren Azjdar Kurtov:

Jag följer med västerländska politikers uttalanden och publikationer i den västerländska pressen och kan inte låta bli att märka att de problem som tas upp i samband med läget i Syrien oftast berör brott mot internationella humanitära rättigheter gällande civila. Däremot så brukar man förtiga eller helt ignorera religiösa problem. Ifall västvärlden påstår att dess mål i Syrien är att fylla höga moraliska krav på mänskliga rättigheter, så får de inte negligera det förbittrade religiösa hatet i landet.

Många historiker och statsvetare menar att just de kristnas närvaro i Syrien och andra delar av Mellanöstern var ett slags garanti för bevarande och förstärkning av traditionella och måttliga islam i regionen.

Milena Faustova, Rysslands Röst  

-Pettersson undrar länge världen ska acceptera att kristendomen utrotas på sin födelseplats…

4 thoughts on “Kristendomens utrotning en krona på arabvåren

Kommentera