Etikettarkiv: sysselsättning

Räkningen för 100.000 syriska flyktingar blir 430 miljarder


ASYLINVANDRINGEN. Summan på 430 miljarder står för mer än en tredjedel av de totala offentliga utgifterna under 2015 i Norge, men dessa kostnader är spridda över en livstid. Fortsätt läs


Dyster statistik om Mellanösterns flyktingar


INVANDRING: Flyktingar och invandrare från Syriens grannländer har generellt klarat sig dåligt i Danmark när det gäller sysselsättning och att följa lagarna. Några siffror från Danmarks Statistik. Fortsätt läs


Propaganda om ensamkommande i Växjö


INVANDRING. Pressmeddelande: Växjö kommun har genomfört en intern utvärdering av verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn. Sammantaget bedöms verksamheten fungera väl. Fortsätt läs


Hög invandring behövs


Arbetsförmedlingen: ”Fler människor behöver flytta till Sverige om landet ska klara finansieringen av skola, vård och omsorg”.

Fortsätt läs


Det finns fakta om invandringen


INVANDRINGEN. Det påstås av vissa att det är bra med invandring och utan invandring stannar landet. Vi läser om att 20-25 % av de anställda i vården är invandrare och att det inte skulle fungera utan dem. Däremot får vi aldrig läsa om hur många av patienterna i vården som är invandrare. Är de 20-25 % så har vi nog inte vunnit så mycket. Fortsätt läs


Regeringen är ärlig


POLITIK. Efter alla lögner är regeringen ärlig med en sak i sen budget. Den röd-gröna regeringens politik MINSKAR sysselsättning.

2014-10-25_1108

 


Regeringen förbjuder sysselsättningsstatistik


INRIKES. Den moderate riksdagsmannen Hanif Bali uppmärksammar att axelmaktregimen idag kommer besluta att i SCB:s regleringsbrev förbjuda myndigheten att föra sysselsättningsstatistik för åldersgruppen 20 – 64 år. Anledning är förstås att dölja hur katastrofal socialisternas politik kommer vara för sysselsättningsgraden. Fortsätt läs


Ullenhag ljuger, det går framåt…


INTEGRATION. Sysselsättningen i 15 av de mest utsatta stadsdelarna i Sverige ökar, säger en nöjd integrationsminister Erik Ullenhag när regeringen presenterar hur regeringens första utanförskapsstöd på hundra miljoner ska delas mellan 15 särskilt utsatta stadsdelar i landet.

 Ju fler av de boende som fått jobb eller behörighet till gymnasiet, desto mer pengar får kommunen. Ekot har tagit del av beräkningarna som rör jobben, och bäst ser det ut att gå för Gårdsten i Göteborg. Fortsätt läs


Integration – En beskrivning av läget i Sverige


Integration – En beskrivning av läget i Sverige: Fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Andelen behöriga till gymnasiet, andelen förvärvsarbetande och valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Detta visar rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” som släpps av SCB idag. Fortsätt läs


Nordea spår positiv framtid med viss tvekan


Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, spår en viss ljusning i Sveriges ekonomi och på arbetslösheten.

Det senaste året har antalet jobb ökat i samma takt som Sveriges BNP stigit och Isaksson spår att 40 000 nya jobb kommer att skapas per år de kommande åren. Nordea har alltså en liten mer positiv syn på arbetslösheten än vår egen finansminister, men bägge tror att arbetslösheten även fortsättningsvis kommer att ligga på 7,6-8 procent under en längre tid.

Nu får väl regeringen en anledning att slå sig för bröstet och hävda att de lyckats med arbetslösheten. Sysselsättningen har som bekant ökat de senaste åren och detta faktum har regeringen utnyttjat, men de har svårt att förklara att arbetslösheten samtidigt stigit. Detta är också något som Torbjörn Isaksson påpekar; ”Nordeas ljusa prognos innebär att arbetslösheten sjunker tillbaka långsamt, eftersom antalet arbetssökande växer nästan lika snabbt som antalet jobb”. Nu är Isaksson lite feg och menar att detta beror på att allt fler ungdomar kommer in på arbetsmarknaden, men de som inte tvingas vara lika politiskt korrekta vet att det främst är antalet utlandsfödda som ökar.

Faktum är väl följande: Att både sysselsättning och arbetslöshet ökar, är ett tecken på att det finns för många som slåss om de relativt få jobb som skapats och kommer att skapas. Därför kommer den höga arbetslösheten att bestå i många många år och detta är givetvis en medveten strategi från både regering och näringsliv som ser chansen att införa ett mer låglöneanpassat samhälle. Att 7 av 10 nya jobb också går till utlandsfödda, talar om vilka som prioriteras och vilka som räknas av sekundärt intresse.

Min gissning är att allt fler av ”de enklare jobben” kommer att gå till nyanlända och att allt fler arbetslösa svenskar placeras i meningslösa FAS 3-jobb. Regeringens utökade satsningar på instegsjobb, nystartzoner och den kommande satsningen på SFI-utbildningar kombinerat med skattefinansierat arbete tyder på det. Dessutom kommer ytterligare miljarder att satsas på förorterna, samtidigt som de krisdrabbade bruksorterna lämnas därhän.

Minns var ni läste detta först.

Källa: DI