Våld mot politiker

Undersökningen som få medier vill skriva om.

I december 2012 presenterade BRÅ en undersökning om hoten och våldet mot förtroendevalda politiker. Detta om något är ett demokratiskt problem och borde diskuteras till leda, men debatten och varit närmast obefintlig. Ser man resultatet av BRÅ:s undersökning kanske man kan ana varför.

utsatthet

Svaret kanske kan förklara en del tomma stolar, tillsammans med det faktum att många från just SD förlorar sina jobb, fackliga uppdrag och platser i olika föreningar. Vad medias gemensamma hetsjakt har för betydelse kan diskuteras, men inte är den obetydlig.

Källa: Riksdag & Departement

2 thoughts on “Våld mot politiker

  1. Dags för pigga pensionärer att rycka in. Karriären bakom oss och livet framför oss.
    Stella Polaris

Kommentera