Sverige, ett glest befolkat land

Att Sverige är ett glesbefolkat land vet väl de flesta men att det är så glesbefolkat som SCB skriver om i sin tidning “Välfärd” visste i alla fall inte jag.

Av den totala landarealen har 76% en befolkningstäthet på en person eller färre per/km2. Det betyder att sammanlagt 8 400 personer bor på en yta motsvarande ca 310 000 km2. Övriga 9,5 miljoner trängs på en yta motsvarande ca 100 000 km2.

I de glesast befolkade områdena finns det personer på 2 614 adresser som saknar grannar inom en kilometer och åtta personer har längre än en mil till närmaste granne.

Det totala markområdet som dessa åtta personer bebor motsvarar en yta av dubbla Öland.

Därför ställer åtminstone jag mig den frågan varför man ska klumpa ihop halva befolkningen i Stockholm, Göteborg och Malmöregionerna när det finns så mycket obefolkad mark. Naturligtvis kan människor inte bo överallt på dessa områden. Vi har ju kalfjäll och stora mossar som är obeboeliga men ändå!

Det är kanske dags att ta upp Centerpartiets gamla slogan från 70-talet “Hela Sverige ska leva”.

Med tanke på den stora invandring som nu pågår borde det finnas alla möjligheter att leva upp till denna gamla hederliga slogan.

7 thoughts on “Sverige, ett glest befolkat land

 1. Som norrlänning är man många gånger osynlig för Stureplanspolitikerna i 7-klövern. Och det har funkat bra tidigare men inte när det gäller invandringen nuförtiden. Sent omsider har också våra kommunalpolitiker vaknat och köpt argumentet om berikning och ny arbetskraft. De har tydligen inte följt med i debatten och sett att många erfarna kommunpolitiker nu börjat sätta ner klacken efter att ha upplevt verkligheten.
  Läste om Dorotea som satsat hårt på att ta emot flyktingar med skolor och all tänkbar service (som lokalbefolkningen ropat sig hesa efter) bara för att stå där med lång näsa. Så snart nysvenskarna fick sina PUT drog de snabbt från ödebygden och där stod de med sina satsningar. I motsats till svenskar behöver de inte ta anvisade jobb och har heller inga krav att stanna där de blivit placerade. Vem har delat upp oss i vi och dom?

 2. Kevin Cahill är medlem av The Royal Historical Society, The Royal Geographical Society och former Assistent of British House of Lords i England.

  Skriver så här i sin bok who owns the world.

  Jordens landyta utgör cirka trettio procent av hela planeten och omfattar runt trettiosextusen åttahundra miljoner hektar mark. För att få en uppfattning om vad en hektar är, för de som inte vet, så utgör en genomsnittlig fotbollsplan oftast mellan 0,7 och 1 hektar. Idag bor det cirka 6,9 miljarder människor i världen. Det innebär att det finns hela 5,3 hektar för varje människa på jorden konstaterar Cahill: “Påståendet att vi lever på en trångbodd och överbefolkad planet är det värsta nonsens som har yttrats”.

  Problemet är markägarkoncentrationen och att vi har skapat ett system som bygger på ständig tillväxt på ett begränsat ekologiskt system. Det finns både utrymme och föda för alla men det nuvarande systemet bygger på kortsiktig vinstmaximering av en elit som ockuperat jorden och skapat lidande och miljöförstöring.

 3. Sverige:
  Femte största land i Europa:
  Sjöar o vattendrag: 10 %
  Skog 68 %
  Kalfjäll o övrigt typ myrar: 24 %

  Ok det blir lite mer än 100 %, men poängen är att en stor del av Sverige är obeboeligt. Tittar man på tex Norrbotten, som representerar en fjärdedel av Sverige, består dess östra del av myr och dess västra del av fjäll.

  Poängen är att man inte ska stirra sig blind på befolkningstätheten utan även ta hänsyn till geografin. Annars vore t ex Grönland ett ypperligt ställe för invandring, hur mycket plats som helst…

  Säger huginomunin, även känd som Nemesisdivina

  • Ja, t.o.m tredje störst om man inte räknar Vitryssland och Ukraina. Bara Spanien och Frankrike är större.

   • Södermanland, drygt 8 miljarder kvadratmeter, världens befolkning 7 miljarder, …ja ni fattar men släpp för fan inte hit dem.

 4. Man kan inte bara sitta och titta på befolkningstäthet, man behöver väga in ekologiskt fotavtryck och biokapacitet. Gör man detta, lägger till skogsexporten samt vår natur så är vi helt plötsligt inte länge glesbefolkade utan snarare tvärtom.

  Boverket och Naturvårdsverket skrev en rapport om detta för drygt 10 år sedan: http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2000/Ekologiska-fotavtryck-och-biokapacitet/

  Därför kan man fundera på hur Centerpartiet och andra befolkningstillväxtvurmare resonerar.

Kommentera