Dagsarkiv: 11 november, 2012

Julgranen i Kokkedal – nr 6


TV 2 journalister blev hotade och fick bilen sönderslagen

En grupp invånare från Egedalsvænge i Kokkedal gick idag runt för att samla underskrifter bland de andra boende att deklarera misstro mot bostadsrättsföreningen styrelse. Detta efter att styrelsen med muslimsk majoritet nekat en julgran till julfirandet.

Två av TV 2:s journalister kom för att rapportera om namninsamlingen på Egedalsvænge men deras närvaro togs milt sagt inte emot med öppna armar. Efter bara en kort tid på plats hörde de två journalisterna plötsligt en stor smäll från sin sändarbil.

”Vi kommer snabbt fram till bilen och vi kan se 25 ungdomar med täckta ansikten. Några höll i gatsten. Bilen är helt krossad och en av de unga kallar oss nynazister, säger tv2.dk s man på plats.

Ungdomsgruppen var inte nöjd med mediebevakningen av den saknade julgran i Egedalsvænge. TV 2-journalister fick därför ett ultimatum.

”Vi behöver bara åka därifrån nu, hotade de. Detta är första gången som jag verkligen trodde att jag skulle få stryk. Så vi körde, vi satt i stolar med trasiga glas och körde ivägsäger TV 2journalisten.

Båda journalisterna undkom oskadda, medan tv 2 bilen har krossade dörrar, sidoruta, vindruta, instrumentbräda, tanklock och mycket mer.

-Pettersson undrar när detta som urartat ska rapporteras i PK-media, men muslimer som nekar danskar att fira jul kanske inte är en prioriterat nyhet men jävlar vilket pådrag det blivit om danskar hindrat muslimer från att fira Ramadan…för övrigt verkar stenkastarkulturen vara lika både där och här.

TV2.dk    Tidigare HÄR


Varför är palestinier annorlunda?


Israel pekas regelbundet ut av media för både det ena och det andra, men framförallt för palestiniernas situation.

Märkligt nog har Israel skrivit på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket inte de muslimska länderna gjort med motivering att de strider mot islamsk lag. Det som ställer till problem för muslimerna är FN-stadgans artikel 2 om att alla ska behandlas lika oberoende av kön och religionstillhörighet, artikel 7 om likhet inför lagen, framförallt för kvinnor men även andra artiklar är problematiska för sharialagen.

Israel har också skrivit på 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning, det har dock inte Libanon, Jordanien, Syrien, Saudiarabien, Libyen, Irak, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Kuwait, Oman, Bahrein, Eritrea med flera gjort.

Maximalt 850 000 personer ”flydde” från nuvarande Israel år 1948 och 1951 års Genèvekonvention avses med flykting följande personer, nämligen … den som utan att vara medborgare i något land … befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av … fruktan … icke önskar att återvända dit.

Eftersom mycket få av de ”palestinska flyktingar” som nu finns i de nyss nämnda grannstaterna, någonsin har haft ”sin vanliga vistelseort” i Israel, så är det inte många som skulle få asyl som flykting enligt 1951 års konvention, även om de stater som hittills har vägrat skriva under konventionen, skulle göra det nu. För då skulle de tvingas erkänna, att de allra flesta ”palestinska flyktingar” inte alls är några flyktingar. Men det skulle ju förta hela poängen med att hålla dessa stackars människor i ”flykting” läger i decennium efter decennium. Det skulle förskjuta trycket att komma till rätta med situationen från Israel till dem själva.

Men nu är det så praktiskt ordnat att ”Palestinska flyktingar” inte omfattas av flyktingkonventionen, om de bor i Jordanien, Syrien eller Libanon. Palestinierna behandlas alltså annorlunda än alla andra folk på jorden, än värre är att flyktingskapet ärvs på den manliga sidan! Detta upplägg från FN är naturligtvis för att sätta press på Israel, men har bara inneburit att organisationer som Hamas, al-Fatah, PLO, PFLP osv. har bildats, och vars syfte är att utplåna Israel.

Palestinierna borde integreras i de länder deras förfäder flydde till för mer än 60 år sedan, som alla andra flyktingar har fått göra över hela världen. Det finns 22 arabiska länder att välja på, och ännu fler muslimska, så varför tjata om att återvända till världens enda judiska stat som de hatar och där de aldrig har bott.

Mängder med finnar flydde undan kriget från de finska länen Karelen och Ingermanland när Sovjetunionen tog dessa områden, de är sedan länge integrerade i Finland och Sverige, och ingen drömmer om att utplåna Ryssland.

Femton miljoner tyskar tvingades lämna nuvarande Polen. Dessa flyktingar kräver inte rätten att återvända. De har inte bildat organisationer som kräver att Polen skall utplånas. De bedriver inte angreppskrig mot Polen. Dessa tyskar har nämligen integrerats i nuvarande Tyskland och har accepterat detta.

När Brittiska Indien delades var det många hinduer som lämnade nuvarande Pakistan, och många muslimer som flydde dit. Dessa länder är inte världens bästa kompisar, men det står inte i flyktingarnas stadgar att de ska utplåna varandras länder.

Knappt en miljon judar flydde eller tvingades fly från arabstaterna samtidigt som araberna flydde från Israel under och efter kriget 1948, märkligt nog vill inte dessa judiska flyktingar och deras ättlingar utplåna Egypten, Syrien och Jordanien.  Dessa flyktingar blev snabbt integrerade i Israel.

Finnarna och tyskarna har accepterat att de förlorade kriget. De har accepterat sin situation och har byggt upp några av världens rikaste länder. Palestiniernas ledare som stod på Tysklands sida under kriget, verkar inte ha fattat att de förlorade 1948 och alla andra krig efter det.

Fred torde därför komma till palestinierna först när de – och många andra – äntligen förmått sig att acceptera Israels existens och när de palestinska arabiska flyktingarna tillåts att bosätta sig i arabstaterna, precis som alla andra motsvarande flyktingar har integrerats i de länder dit de har flytt.

– Pettersson undrar vad det är för fel på araberna? Ska de tjafsa i 60 år till eller bygga upp rika länder som finnar och tyskar har gjort?

Sapere Aude 


Irakier fick bankkonto spärrat


Swedbank har spärrat Luay Shakers bankkonto. Anledningen är två okända insättningar på sammanlagt 52 000 kronor.

– Jag har ingen aning om var pengarna kommer ifrån, men det är inte våra pengar.

Det spärrade kontot står på Luay Shakers hustru, men familjen använder kontot tillsammans och det är därifrån som exempelvis räkningarna betalas. Han berättar med hjälp av tolk om de praktiska problemen som följt i spåren av det spärrade kontot. Familjen bor i Växjö och har tvingats låna pengar av vänner för att klara vardagen med hyra och andra räkningar.

Problemen började för en månad sedan när ett brev från Swedbank i Växjö kom. I brevet hänvisade banken till lagen om penningtvätt och Finansinspektionens föreskrifter om bankers skyldighet att granska ”kontotransaktioners ursprung och syfte”. Banken hade upptäckt två insättningar på kontot under samma dag den första oktober. Den ena insättningen var på 23 131 kronor medan den andra var 28 782 kronor, totalt närmare 52 000 kronor.

”Vi ber er därför att lämna en skriftlig redogörelse av vad inbetalningen på kontot avser, från vem kommer pengarna och vad är syftet med transaktionen”, skrev banken och tillade i brevet.

”För det fall banken inte får någon skriftlig förklaring inom föreskriven tid avslutas kontot. I avvaktan på ert svar kommer kontot att vara spärrat för insättning och uttag”.

Luay Shaker kom till Sverige från Irak för sex år sedan. Luay säger att han inte vet vad han ska ta sig till och framhåller att banken gärna får spärra de insatta okända pengarna.

– De tillhör inte oss, men vi måste ha tillgång till kontot och övriga pengar. Jag har ingen aning var pengarna kommer ifrån eller varför de hamnat på det här kontot. Vi har inte sålt någonting och vet ingenting om detta, jag har hela tiden varit ärlig.

Luay Shaker har enligt egen uppgift förgäves försökt förmå Swedbank att berätta vem som står bakom insättningen.

I ett desperat försök vände han sig till Kronobergspolisen och gjorde en anmälan mot Swedbank. Men någon förundersökning inleddes inte eftersom inget brott hade begåtts.

– Vad ska jag göra? undrar Luay Shaker som hoppas på en snabb lösning.

Smålandsposten har varit i kontakt med Gunnel Olsson Örbäck, kontorschef vid Swedbank i Växjö, som säger att hon inte kan kommentera ett enskilt ärende med hänvisning till banksekretessen.

– Generellt sitter vi som arbetar lokalt aldrig och tittar igenom våra kunders konton om det kommer okända penninginsättningar eller inte. Det är en rent central uppgift, säger Gunnel Olsson Örbäck.

Är ni lokalt med och tar beslut om ett konto ska spärras? – När konton spärras är vi ibland med och ibland inte, så där kan jag inte ge ett generellt svar för då kan det bli väldigt fel. Ibland har vi förstahandsinformationen, det beror på vad som ligger bakom.

Vill du säga hur det var i det här fallet? – Nej, då kommer vi in på ett rent kundengagemang.

-Pettersson noterar att irakiern trots sex år i Sverige behöver tolk och att banken naturligtvis vet varifrån pengarna kommer så det är nog bara ljugmedia som skrivit ovanstående artikel som inget begriper…det kan visserligen hända att någon skickar pengar fel men då är det bara att skicka tillbaks dem.


Människosmuggling, en lönande bransch


”Det är ju ingen konst att åka in i landet”, säger Ulla Ahlbäck, polisinspektör vid Rikskriminalens underrättelsetjänst.

209 fall av människosmuggling har hittills uppdagats i Sverige de första nio månaderna. Det är en markant ökning som skett, vilket bevisas med de 137 anmälda fallen under hela 2011.

Det är inte människorna som smugglas som begår brott, utan de som smugglar. Oavsett hur asylsökande kommer in i Sverige, så har de dock rätt till hela det uppdukade bord av förmåner som svenska skattebetalare kan erbjuda. Bara i år har cirka 33 000 sökt asyl och av dessa har cirka 30 000 saknat id-handlingar när de klivit över tröskeln till Migrationsverket. Många har kastat sina pass, men många gömmer passen under processen och detta är något som ingår i människosmugglarnas affärsidé. Ulla Ahlbäck säger också att smugglingen aldrig börjar i Danmark, utan i ursprungslandet och man kan inte ta sig hela vägen hit utan pass.

Att flyktingsmuggling är en lönsam bransch kan var och en förstå. Om vi säger att smugglarna tar 150 000 kronor per person, så uppgår summan i de ärenden som avslöjats till minst 31 350 000 kronor. Säkerligen är det tusentals fall som aldrig upptäckts, så ni kan ju själva ana hur många miljoner dessa kriminella ligor tjänar på sin verksamhet, oskattade miljoner givetvis.

Källa: Skånskan


Böneutrop stör alla som inte ber


Redan 2009 skrevs denna artikel, lika aktuell då som nu.

Böneutrop stör alla som inte ber

Enligt DN den 14 december 2009 har Ismail Okur från ”Muslimska föreningen” i Botkyrka ansökt om tillstånd för böneutrop från minaret och halalslakt. Han vill också att ”muslimer” ska få ledigt från jobbet under ”muslimska” högtider.

Jag vill först och främst påminna om skillnaden mellan imamer och andra självutnämnda religiösa ledare och de så kallade muslimer som lever ett sekulärt liv och inte strävar efter att införa Sharialagen i Sverige.

Den första gruppen represen­terar en politisk form av Islam som vill styra hela världen enligt Sharialagen.

Böneutropen hör hemma i en tid då troende muslimer inte hade väckarklocka hemma; tack vare böneutropet hade de koll på soluppgången, lunchen och solnedgången. Man hade ingen elektricitet och därmed ville man använda dagsljuset så mycket som möjligt.

I dagens moderna samhälle vaknar troende muslimer före soluppgången med hjälp av väckarklocka, ber och somnar om för att senare gå tilljobbet eller andra vardagliga sysselsättningar.

Därför behövs inget böneutrop. Böneutropet hör egentligen till den tid då troende muslimer inte hade väckarklocka hemma. Det stör eller plågar, omgivningen – särskilt barn och sjuka.

Jag vill också påminna om att även i många länder där Sharia­lagen råder har man uppmanat till att böneutropen ska ske så lågt att det inte hörs utanför moskén.

Ärligt talat vill jag påstå att bakom den tidigare nämnda ansökan finns en grupp islamister som vill förvandla vissa förorter till ”muslimska” samhällen. Detta leder till att fler och fler kvinnor blir förtryckta och vågar inte leva och klä sig som de själva vill. Erfarenheten visar hur islamister – inte vanliga ”muslimer” -lägger sig i andras privatliv; kom ihåg dokumentärfilmen om hur tjejer förhindras av islamister att gå på disco i Rinkeby för ett tag sedan.

När det gäller kravet på lediga högtidsdagar för ”muslimer” vill jag säga att med tanke på hur många religioner och tros­uppfattningar som finns i Sverige blir det svårt att hitta gemensamma arbetsdagar om detta om önskemål beviljas.

KARIM SHAMOHAMMADI ordförande för Riksförbundet Barnen Först

-Pettersson tycker Karim verkar vara en klok karl, han har även varnat för att den politiska islamismen fått fotfäste och värvar anhängare i Sverige.


Anna i Göteborg hittades i morse


Efter ett jättepådrag med poliser och frivilliga påträffades den försvunna flickan vid liv av en patrull från Missing People – 20 timmar efter försvinnandet.

– Vi undrade vad en liten skrämd flicka gjorde ute på gatan med en okänd man klockan tre på natten, säger patrulledaren John Pettersson vid Missing People.

Polisen undersökte tidigt i morse om ett brott ligger bakom försvinnandet, enligt Stefan Gustafsson.

Frivilligorganisationen Missing People som deltog med ett stort antal personer i sökandet uppger att deras patrull hittade flickan med en okänd man sent i natt.

Mannen, som är i 20-årsåldern, togs med till polisen. Han kommer att höras under fredagsförmiddagen.

– Vår patrull stötte på dem på en gata i området Skår. De ringade in mannen, säger Peder Schillerström i Missing People.

John Pettersson ledde den aktuella patrullen. Han berättar:

– Vi fick syn på en liten skrämd flicka ihop med en man som gick på Skårsgatan ungefär 300-400 meter från hennes hem. Vi kände igen hennes rosa kläder. Sedan ställde vi oss i en ring runt mannen och ringde polisen.

Hur var det med flickan?

– Hon var skrämd, ledsen, kall och trött. Men såvitt jag kunde se oskadd.

Expressen

Ett mycket skönt meddelande, tycker Olli, och att det ligger något skumt bakom behöver man inte vara Sherlock Holmes för att anta.

 


Fars Dag idag


 

 

 

Från Batam kan meddelas:

 

Bild från en spritbutik på Batam, på Batam som är en ”tax free area” finns det trots att det tillhör det muslimska landet Indonesien riklig och rätt billig tillgång på ”stärkande” dryck vilket inte är fallet i resten av Indonesien undantagandes Bali.

Redaktionen investerade i en flaska Bacardi Gold som kostade 185 tusen i lokal valuta = 120 Svenska kronor

 


Årets julvärd


I det jämlika Sverige väntas årets julvärd bli en kvinna, efter att André Pops och Kalle Moreus skött sysslan de senaste två åren och dessutom alldeles utmärkt.

Enligt Aftonbladet står valet mellan två kvinnor, Ebba von Sydow och SVT:s kelgris Gina Darawi.

 

Visst, tjejen är snygg, säkert duktig och skulle nog passa som värd…i andra sammanhang, men att sätta en muslim som julvärd är inget annat än ett hån mot hela den kristna världen. Gina Darawi representerar en grupp som inte ens firar jul och som helst vill att kristendomen förpassas till de sälla jaktmarkerna.

Jag vet inte hur SVT tänker när de ens föreslår en muslim som värd för en av den kristna världens mest uppskattade helger. Att SVT uppvisar en allt märkligare och allt mer smaklös sida, bevisas av den motivering som kanalens kommunikationsdirektör Helga Baagøe lägger fram: ”SVT:s uppdrag är inte att förmedla kristendomens budskap på julafton”. Ridå och godnatt.

Om SVT:s intresse ligger i att förena de olika grupperna i Sverige och få alla att acceptera varandra, så misslyckas de kapitalt. Hur tror de att människor reagerar när en muslim ska sitta och förmedla julstämning under en hel dag? Idiotin har fått ytterligare ett ansikte.

Källa: Nyheter24

Jag vill jättegärna se en kvinnlig julvärd. Lisbeth Åkerman gjorde julen till en upplevelse 2009…

 

…och Ebba von Sydow skulle också göra sig bra i rutan den 24:e december…

 

…men en muslim? Har inte licensen rykt innan, så ryker den då.


Varför så tyst i den muslimska världen?


Under de senaste åren har våldsamma protester och ilska utbrutit över hela den muslimska världen efter händelser som muslimer har uppfattat som kränkande av deras tro och deras profet Muhammed. Det inkluderar amerikanska soldater som brände Koraner tidigare i år, utläggningen på YouTube av filmen Innocence of Muslims och publicering av Muhammed-karikatyrerna i en dansk tidning. Från protesterna resulterade i dussintals dödsfall.

Kung Abdullah, den regerande kungen av Saudiarabien, som kallar sig väktare av de två heliga moskéerna och påstås skydda Mekka och Medina, de två största heliga städerna inom islam har börjat riva heliga platser i båda städerna utan att någon höjer på ögonbrynen.

I islams heligaste stad Mecka – födelseplatsen för profeten Muhammed och den stad där Koranen skrevs – har hus där en av Muhammeds fruar bodde raserades för att göra plats för offentliga badrum och för tio år sedan sprängdes en moské som tillhört Muhammeds son-son och nu planerar Saudiarabien att förstöra tre av världens äldsta moskéer för att bygga världens största byggnad, en moské med plats för 1,6 miljoner muslimer. Kung Abdullahs våldsamma expansion hotar stora delar av muslimernas arv men de är tysta, tysta som möss.

Detta pågår samtidigt som Israel inte törs renovera (inte riva) en gammal bro Mughrabi Gate Bridge av rädsla för muslimska protester.

-Pettersson undrar varför världen inte står i brand när saudiska bulldozer river historiska byggnader när muslimerna mördar för böcker, filmer och teckningar, de är fan i mig inte kloka…

The Blaze 


Islam senaste bidrag till fred


”Muhammed är Guds apostel. De som följer honom är hårda mot de otroende, men barmhärtiga mot varandra” Koranen 48:29

  • 2012/11/08 (Orangi, Pakistan) – en farbror och brorson sköts till döds av sunnimuslimer eftersom de var shiamuslimer.
  • 2012/11/08 (Musa Qala, Afghanistan) – kvinnor och barn är rikligt representerade bland offren för en vägkantsbomb mot en bröllopsfest av religiösa fanatiker.
  • 2012/11/08 (Zabul, Afghanistan) – två pojkar i åldern 12 och 14, sprängs i bitar i bitar av representanter för fredens religion.
  • 2012/11/07 (Musharraf Colony, Pakistan) – en far och son är bland tre shiiter som kidnappats av Lashkar-e-Jhangvi muslimer och torterats till döds.
  • 2012/11/07 (Mubi, Nigeria) – Barn är bland de skadade när islamister spränger en bomb på en stadsgata.
  • 2012/11/07 (Peshawar, Pakistan) – en Fedayeen självmordsbombare mördar sex andra längs en myllrande gata.

– Så håller de på år efter år, muslimer mördar varandra och påstår att det är alla andras fel säger Pettersson

 The Religion of Peace