Könssegregation i skolan är oacceptabelt

Av Stefan K

Två ungdomspolitiker undrar var kritiken mot könssegregerade skolor finns?

De bägge hänvisar till en forskning som visar att svenska skolor idag behandlar eleverna olika efter kön. Som ett exempel tar de upp två skolor i Flen där man har könssegregerade gymnastiklektioner.

I sin debattartikel pekar man på det som står i läroplanen, att “Ett aktivt arbete med jämställdhet och genus, som ger personal kunskaper och utvecklar nya jämställda arbetssätt”, ska tillämpas i verkligheten. De bägge kräver också att jämställdhet och genuspedagogik i skolan ska vara centrala delar av Lärarlyftet och att kommunerna utreder hur skolorna tillämpar riktlinjer kring jämställdhet.

Artikeln är lång, men inte ett ord om hur Islam gjort sin entré i svenska skolor och att könssegregation är mer legio än ovanligt när det gäller muslimska elever.

Källa: SvD

De som undertecknat debattartikeln är Petter Isoz och Emma Eriksson från Liberala- respektive Moderata ungdomsförbundet.

KommenteraAvbryt svar