Till Diskrimineringsombudsmannen

Av Pettersson

Uppdaderat 2012-08-11: Den andra augusti skickade jag nedanstående brev till DO. Brevet började Jag vill anmäla…det borde inte kunna misstolkas men DO har lyckats tolka det till en fråga. Jävla fegisar! Men svaret kom relativt snabbt och är inte ett massproducerat standardsvar som vi brukar få från regeringen. Tack för det.  

Från DO…

Hej!

 Jag heter Per Holfve och skriver till dig med anledning av att du har kontaktat Diskrimineringsombudsmannen, DO. Ditt ärende rör ett seminarium på festivalen Stockholm Pride den 1 augusti 2012. Av information framgår att det rörde sig om ett möte som vände sig till icke-vita queers.

Diskriminering är förbjuden för den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Det framgår av 2 kap 12 § diskrimineringslagen (2008:567). Vad som menas med allmän sammankomst eller offentlig tillställning framgår avordningslagen (1993:1617). I diskrimineringslagen avses med diskrimineringexempelvis att någon missgynnas på ett sätt som har samband med hudfärg. Detframgår av 1 kap 4 § och 1 kap 5 §.

Av omständigheterna framgår inte om det rörde sig om ett möte för allmänheten eller inte. Informationen ger sken av att det rörde sig om ett möte inomprojektet Love No Borders. Festivalen Stockholm Pride tycks i stort vara öppenför allmänheten men enligt hemsidan verkar föreningen Stockholm Pride för att skapa en frizon för hbtq-personer.

Utan närmare information kan jag inte bedöma om mötet anordnades på ett sätt som är förenligt med diskrimineringslagen. Typiskt sett är diskriminering som har samband med hudfärg förbjuden men alla möten är inte allmänna och det kan påverka bedömningen.

Vi utreder anmälningar från personer som har varit med om olika händelser och har därför registrerat ditt ärende som en fråga. Om vi har missuppfattat något berjag dig att kontakta oss på nytt.

 Ditt ärende hos DO avslutas i och med detta svar.

 Hälsningar, 

Per Holfve
Utredare |per.holfve@do.se | Direktnummer 08-12020 764

DO. Box 3686 |103 59 Stockholm | Besök Torsgatan 11 |www.do.se | do@do.se
Tel växel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 |Texttel 08-120 20 820  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskrimineringsom har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggningoch ålder

Anmälan…

Hej DO

Jag vill anmäla organisationen Love No Borders för diskriminering. Som etnisk svensk och tillhörande ursprungsbefolkningen i vårt land känner jag mig djupt kränkt av att Love No Borders nekar ursprungsbefolkningen och alla andra vita att diskutera rasism på sitt möte. m.m. Detta sker i Sverige år 2012.

Se länk så för står ni vad jag menar. Är det några ytterligare frågor. Mejla gärna.

Med vänlig hälsning och hopp om ett snabbt svar 

Pettersson…som mejlat detta till DO inkl. fullständiga kontaktuppgifter.

11 thoughts on “Till Diskrimineringsombudsmannen

 1. Elmacko:
  Du kan ju börja med att trycka på Caps Lock så att du inte skriver hela inlägget med versaler (STORA BOKSTÄVER).
  Denna sida sprider information om sådant som vanliga pressen inte skriver om. Vi som kommenterar här är väl allmänt kritiska till invandringen och islams utbredning.

 2. mackan
  För att vara minst 35 år (det är så länge sedan du flyttade till Sverige?) använder du ett minst sagt omoget och barnsligt ordspråk.
  Ska vi ta dina kommentarer på allvar, så kan du ju börja att bemöta kommentarer och artiklar på ett mer vuxet sätt.

 3. ÄR DU BÖG? JAG TRODDE INTE NI KUNDE VAR BÖGAR, TRODDE MER PÅ ATT NI FÖRAKTAR ALLA BÖGAR, HM.HM..JAJA, NI VILL JU HA ALLT ANNARS SÅ GNÄLLER VI LITE OM ATT VI KÄNNER OSS UTANFÖR. VA FAN KOM IGEN NU , PETTERSSON , GNÄLLER SOM EN KÄRRING..VA FAN GÖR DU FÖR ATT FÅ SVERIGE BÄTTRE? DU BARA GNÄLLER OCH TYCKER SYND OM DIG SJÄLV. JAG FÅR INTE VARA BÖG, JAG FÅR INTE VARA JUDE, INTE MUSLIM INTE SVART INTE HANDIKAPPAD INTE SVENSK, VEM FÅR JAG VARA I DITT DRÖM LAND?

 4. Pettersson:
  Jag tror att DO hänger upp sig på detta:
  “4 Kap Om tillsyn ….2 § Av 6 kap. 2 § framgår att Diskrimineringsombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild som medger det”
  D v s att det bara är den oförättade som kan anmäla till DO.

 5. HURRA !!!
  12 rätt av 13 ….
  Hade han bara formulerat sig annorlunda i en e n d a mening,hade jag haft alla rätt !!
  Nu blir det ingen utdelning på 12:orna,för det fanns allt för många med 13 tyvärr !

 6. Två personliga reflexioner:

  För det första var väl seminariet allmänt, annars vore det väl ingen mening med att göra reklam för det?

  För det andra skriver DO att icke-allmänna möten kan innehålla sådant pk-Sverige gärna kallar rasism och diskriminering. M.a.o. kan man arrangera en privat tillställning och skriva på inbjudan att alla utom muslimer är välkomna.

  Intressant att ha i åtanke. Samtidigt undrar jag ändå varför vita hbtq-personer var utestängda från mötet, allmänt eller ej.

 7. Ja, det svaret ska bli jävligt intressant att ta del av. Skulle dessutom vilja veta om rasistorganisationen åtnjuter nå´n form av kulturbidrag, vilket isåfall skulle vara totalt oförsvarbart…

 8. Här kommer förhoppningsvis Fria Tiders video från utmotandet av de två vita besökarna som kallas för Nazister flera gånger av den sjuka ledaren för projektet som är vit och heter Blanca. Nu är det väl så att en anmälan om förtal bör läggas in av de två vita herrarna, mot denna dam ledare för det rasistiska mötet.

  Ingen ska behöva ta emot skällsordet Nazist under några som helst omständigheter, det behöver den här damen få en dom på sig för.
  Hymla sedan inte med det skadestånd ni yrkar på. Om ni inte blir nöjda med vad domstolen ger, ta upp fallet på nytt hos DO.

 9. Är det någon som kan säga var gränsen går? Vid araber kanske? Eller är det vid mulatter? På vilken sida hamnar en eskimå? Har judar tillträde?
  Hur blir det för afrikanska albinos? Det måste vara okej för John Fredrik Reinfeldt och liknande personer att gå dit va? Vilka andra grupper kan Love No Borders tänka sig avvisa från sina rasistiska sammankomster? Har man kanske sina rötter i Black Panterrörelsen? Släpper man in fettot Michael Moore? Ja var drar ni gränsen ”Love No Borders”? Det måste ni väl ändå veta? Förresten hur kan en organisation som inte vill ha några gränser, sätta rasistiska gränser mellan olika folkgrupper? Är ni helt enkelt en ny rashygienisk grupp, som den som sossarna skapade vid Uppsala universitet på 1920-talet, och som hade makarna Alva och Gunnar Myrdal som entusiastiska medlemmar i ”föreningen för rashygien”, med eget fakultet vid Uppsala universitet, som till och med i vissa hänseenden låg före sina tyska motsvarigheter under 1930-talet? Man kan ju inte låta bli att undra, vad det är ni håller på med. Kan ni verkligen förklara det ens själva?

Kommentera