Skolverket tillåter heltäckande slöja

 Pettersson tackar för tipset

 Sammanfattning av Skolverkets bedömning:

Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck.

Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. På skolans område infördes 2006 nya bestämmelser om diskriminering. Bestämmelserna innebär att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja. Förbud i det enskilda fallet för till exempel skolelever att i vissa angivna sammanhang bära en speciell klädsel kan godtas även om klädseln har religiös eller etnisk/kulturell bakgrund, ifall klädseln väsentligt skulle försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid laborationer eller liknande övningar. Detta framgår av förarbetena till diskrimineringslagen.

Med hänsyn till skolans uppdrag och värdegrund är utgångspunkten självfallet att alla elever är välkomna till skolan, inklusive elever som bär heltäckande slöja. Det är lärarens ansvar att, med stöd av rektorn, försöka anpassa undervisningen och att ha kompetens att lösa eventuella hinder så att eleven ifråga kan nå målen för utbildningen i varje specifikt fall. Heltäckande slöja kan försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever, men Skolverket anser att dessa svårigheter i de allra flesta fall ändå bör kunna övervinnas.

 – Pettersson säger att i muslimska länder som Turkiet och Egypten är heltäckande slöja förbjudet i undervisningen men i extremisternas land Sverige ska det bli tillåtet. Vi är med svenska myndigheters hjälp på väg mot medeltiden. Skolverket fängslar kvinnor och hindrar människor att mötas och de kallar det integration. Fy fan.

Skolverkets PM 

14 thoughts on “Skolverket tillåter heltäckande slöja

 1. Okej, Sverige, är du beredd? Böj dig framåt och ta emot muselmanerna där bak. Såja, aaaahhhh, hur känns det? Skönt?

 2. Jag har läst någonstans i skollagen (hittar det inte nu) att all undervisning skall vara utan religösa inslag, förutom religionsundervisning. Det betyder att lärare inte får bära religösa plagg!

 3. Man kan undra hur de andra runt en burkad kvinna känner sig? Undrar när den första lärare med burka börja tjänsgöra? Vill vi ha våra barn där? Har vi något att välja på?
  Eva-Marie

 4. Tack Stefan K, den artikeln skall jag bums skicka till skolverket och Björklund för at hör deras synpunkt på det, även om det var 8 år sedan. Om en svensk flagga kunde uppfattas som kränkande, vad skall då inte en heltäckande slöja uppfattas som?

 5. Fy faan, vi kryper så att knäna blöder.

  Jag hörde om detta på hem från jobb, så var den dan förstörd.
  Men den ”klädseln” var inte lämplig vid alla tillfällen!? Det fanns undantag för att kunna ha ett samspel, då måste ju en smart lärare kunna säga att det INTE finns NÅGOT lämpligt tillfälle.

 6. Jag läste PM:et. Idrott är specifikt omnämnt som ett ämne där man kan skada sig om man har olämpliga kläder. Det framgår tydligt att om man inte deltar i det ett ämne kräver så riskerar man att bli utan betyg. Jag ser risken att skolors lösningar kan bli vad en del börjat förespråka. Separat gymnastik för tjejer, ungefär som bad.

  Otrevlig länk du hade …. från 2003. Undrar om folk hade låtit den tidningen hållas om killarna tagit på sig t-shirtarna i dag. Jag vill hemskt gärna att det skulle börja ges svar på tal idag.

 7. Vad exakt menas med att ”lärarna ska anpassa undervisningen”?

  En sak vet vi med bestämdhet. Skolelever i heltäckande slöja har medvetet valt att avstå från gymnastiken. Finns det några andra elever som kan avstå vissa ämnen och ro hem med det?

  Om det inte finns religiösa hinder, måste de som dyrkar vår asatro ha tillåtelse att bära kläder och smycken som symboliserar Tor, Oden och de andra asarna.

  Hane
  Jag minns händelsen men hittar den inte på nätet. Fann dock denna http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/5240/

 8. Helst hade jag sett ett totalförbud av kulturella skäl:
  Få se … fritt ur mitt minne från historia. I Sverige har täckande av kvinnoansikten handlat om perioder då sörjande kvinnor hade slöja vid begravning, annars inte. Spetälska (även män) kunde vilja dölja sin sjukdom för omvärlden, knappast före sjukdomen. Ett vagt minne av att högvälborna damer under medeltiden kunde i vissa lägen dra för, dvs de kvinnor som inte behövde arbeta en dag i sitt liv med annat än möjligen handsömnad och inte precis allmogen.

  Den islamska heltäckningen är av lika religiöst ursprung som den kristna julgranen, enbart anammade traditioner. Ibland undrar jag om det inte är en fobi som kvinnan dragit på sig. En som ofta (inte alltid) kan botas genom att upptäcka att man inte dör av att utsättas för sin stora skräck/obehag? Å andra sidan, vad ska då kanske familjen tänka ….

  Skolverkets PM skriver svart på vitt att viss klädsel är direkt olämplig åtminstone ibland. Hade inte en aning om att det inom vården redan är ett faktum av hygieniska skäl.

 9. Alltid något, men som vanligt invirat i en massa förbehåll, ”om” och ”men”.

  /Christian

 10. Nja, läraren kan säga åt eleven att ta av sig skrämselkappan det framgår klart av Skolstyrelsens beslut. Det går dessutom tvärtemot DO:s fega beslut.

  Däremot håller jag med er att skiten skall inte accepteras, men det är en annan sak.

 11. Gör nigaben till obligatorisk skoluniform istället, så har ju alla flickor det och ingen behöver känna sig avvikande. Sätt också flickorna i egna sämre skollokaler, för att efterlikna de muslimska sederna på ett bättre sätt. Svenska politiker och myndigheter gör på tok för lite för våra pensionsräddare. Sverige måste återta täten inom islamiseringen omedelbart, så inte vårt rykte förstörs.
  Jag anar ”De fyras klubb”bakom dessa angelägna reformer.

 12. Än så länge gäller detta bara elever. Lärare får inte visa religiös tillhörighet vid undervisning. Men det är väl nästa steg i nedmonteringen av Sverige!
  Har för mig att för några år sedan blev en elev hemskickad för att han hade en T-shirt med svenska flaggan på!!

 13. Jag pastar in detta.

  Många missförstånd om vad religionsfriheten innebär

  Reinhold Fahlbeck, professor em i juridik vid Lunds universitet, skriver ett viktigt inlägg om handskakningsdomen i SVD:s Under Strecket.
  Vad inlägget visar är att många i Sverige har en felaktig uppfattning vad religionsfrihet egentligen innebär.

  För det första bygger inte religionsfriheten på individers subjektiva åsikt. Vad som skyddas i europakonventionen bestäms av objektiva kriterier. Det är inte vad religiösa upplever sig behöva göra för att leva efter sin religion som skyddas av religionsfriheten. Det som skyddas är rätten att tro – att få utöva trons inre kärna. Begränsningar av religionsfriheten när det gäller manifestationer som är nära förknippade med trosuppfattning kan tillåtas enligt konventionen. Sedan finns det manifestationer som inte är nära förknippade med trosuppfattning. Sådana manifestationer faller helt utanför europakonventionens skydd av religionsfrihet. Att inte vilja skaka hand måste rimligen räknas som en manifestation som inte är nära förknippad med trosuppfattning eftersom det bara är en mindre del av troende muslimer som inte kan skaka hand på grund av sin religion.

  För det andra har religionsfriheten enligt konventionen två sidor: frihet till (positiv frihet) och frihet från (negativ frihet). Dessa friheter utgör en helhet där vardera sidan förfogar över hälften. Det innebär att varje form av utnyttjande av den positiva religionsfriheten måste vägas mot andras intresse av att slippa utsättas för religiösa manifestationer. Ytterområdet för den positiva religionsfriheten är sådana manifestationer som är nära förbundna med själva trosuppfattningen. Det som ligger utanför är inte skyddat och inkräktar därför på den negativa religionsfriheten.

  Exakt vad som räknas som nära förbundet med själva trosuppfattningen lämnar jag till islamologer att diskutera, men att inte skaka hand faller knappast inom denna gräns. Det finns till och med domar i Europadomstolen som avgjort att förbud mot att bära slöja inte strider mot religionsfriheten. Därutöver: En överordnad synpunkt är enligt Europadomstolen att arbetsplatser inte är arenor för religiösa manifestationer. Om den negativa religionsfriheten åberopas kan religiösa manifestationer i huvudsak inte godtas.

  Och så till Fahlbecks slutsats.

  Slutsatsen blir sålunda att i det aktuella fallet någon religiös diskriminering rätteligen inte förekommit alls. Den muslimske mannens vägran att ta kvinnan i hand skyddas inte av den överordnade rättsliga normen i Europakonventionen

  http://integrationsbloggen.blogspot.com/2010/02/manga-missforstand-om-vad.html

 14. Detta är manne mig inte riktigt klokt.
  Sveriges politiker, PK folk måste ha mist förståndet helt.
  Andra länder förbjuder men Sverige gör tvärt emot.

Kommentera