Sverige exponerat

Ledarsidorna publicerar idag ett inlägg som bygger på FN:s rapport “Global Trends – Forced Displacements 2018”.

Rapporten bekräftar att lilla Sverige är det land i EU som exponerat sin ekonomi för risker allra mest de senaste tio åren. Sammanställningen som gjorts av UNHCR och hanterar åren 2009 till 2018 visar att Sverige är det land i Europa som påverkats allra mest av migrantvågorna som slagit in över kontinenten. Det är alltså en medveten strategi av både regeringarna Reinfeldt och Löfven som försatt vårt land i den här situationen.

Läs mer på Ledarsidorna och försök att inte bli allt för upprörda. UNHCR:s rapport kan du hämta här.

UNHCR

FN:s flyktingorgan, UNHCR, saknar pengar.

Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt och i sin grundbudget för i år avsatte UNHCR cirka 6 miljarder dollar.

Hittills har givarländerna kommit in med cirka 2 miljarder och man räknar med att cirka 3 miljarder kommer in i år, ungefär hälften m.a.o.

“Vi behöver gå ut till regeringarna i världen och säga att vi behöver mer”…

…säger Pia Prytz Phiri, UNHCR:s regionchef för Nordeuropa.

Vi vet ju att Sverige numera använder allt mer av sina biståndspengar för att kunna finansiera den havererade migrationspolitiken i vårt land. Hur är det SD brukar säga?

“Man hjälper fler om man använder pengarna på plats och inte till de ganska få som lyckas ta sig hit”. UNHCR tycks stå närmare SD:s än Moderaternas politik.

Källa: SvD

Tänk på detta

Det har väl inte undgått någon att Sverige som enda land i världen ger permanent uppehållstillstånd till de syrier som lyckas ta sig hit?

Vad alla kanske inte vet är att syrier som sökt asyl i andra länder och skapat sig ett liv där, ny bryter upp, lämnar sina nya hem och eventuella arbeten, för att ta sig till Sverige. Redan nu är Sverige det land som tar emot överlägset flest syrier per capita och snart lär vi också leda ligan över det direkta antalet asylsökande syrier.

Vad alla kanske inte vet är att det också räcker med att en familjemedlem lyckas ta sig till Sverige, så kan övriga familjen komma efter som anhöriga. Sug nu på denna information och minns vad ni just läste.

Cirka 2 miljoner syrier befinner sig på flykt utanför Syriens gränser. Närmare 7 miljoner befinner sig på flykt inom landet. Källa: UNHCR

Minns ni vad ni läste alldeles nyss? Det räcker med att EN (1) familjemedlem lyckas ta sig till Sverige, så kan övriga familjemedlemmar komma efter som anhöriginvandrare.

Sverige – världens Moder Teresa

Sverige är det land som utmärker sig mest i sin roll världssamvete.

På SVT Text kan vi idag läsa om mottagandet av kvotflyktingar i EU 2013. Bara 13 EU-länder har avtal med UNHCR om ett mottagande och det mottagandet fördelar sig så här:

 1. Sverige             1 900
 2. Finland                750
 3. Storbritannien   750
 4. Danmark             500
 5. Nederländerna  500
 6. Tyskland              300
 7. Belgien                 100
 8. Frankrike             100
 9. Irland                     80
 10. Tjeckien                 40
 11. Rumänien             40
 12. Portugal                30
 13. Spanien                30

2012 hamnade Sverige på fjärde plats i världen av länder som tog emot flest kvotflyktingar, bara slagna av USA, Kanada och Australien.

Vad det gäller flyktingmottagandet såg statistiken ut så här under det första kvartalet 2013:

 1. Tyskland              83 910
 2. Frankrike             61 176
 3. Sverige                46 020
 4. Storbritannien   28 890
 5. Belgien                26 766
 6. Italien                  18 610
 7. Österrike             17 486
 8. Nederländerna  13 610
 9. Polen                   11 920
 10. Grekland               9 700

Antalet asylsökande till EU-länderna 2012 såg ut så här:

 1. Tyskland              77 540
 2. Frankrike             60 560
 3. Sverige                43 865
 4. Storbritannien   28 175
 5. Belgien                28 105
 6. Österrike            17 425
 7. Italien                  15 715
 8. Polen                   10 750
 9. Grekland               9 575
 10. Danmark              6 045

För Nederländerna finns inga siffror från september till december, så deras sammanlagda antal står ej att finna. Bland EES-länderna stod Schweiz och Norge i särklass med sina 28 445 respektive 9 685.

Uppgifterna finns att hämta hos Migrationsverket.

Lägg därtill att Sverige är en av de länder som ger mest pengar till EU och högst bistånd till FN. Sverige är t.o.m. ett av få länder som når upp till FN:s rekommendation på 0,7% av BNP. På denna sida kan ni se statistik från 2012 och trenden 2002-2012. Jodå, Sverige finns med i toppen.

Då vet vi att flertalet svenska riksdagspartier inte är nöjda med detta, närmare bestämt 7 av 8. Samtliga sju vill att Sverige utökar sitt åtagande, inte minst i fråga om asylmottagande och kvotflyktingar. Vissa politiker i både riksdag och EU-parlament, reser t.o.m. runt i Europa och propagerar för detta.