Svara mig Göran Hägglund

Under gårdagens frågestund i riksdagen ställde Marcus Wiechsel (SD) en fråga till socialminister Göran Hägglund. Frågan berörde vården till illegala invandrare.

Svaret blev ett icke-svar på känt politiskt manér. Göran Hägglund ansåg att det var avslöjande att Marcus Wiechsel tog upp just denna fråga. Vad som var avslöjande fick vi inte veta, men den som avslöjade sig mest var Sveriges socialminister.

Det vi ändå fick veta är att man gjort en beräkning på kostnaden för den subventionerade vården till illegala invandrare. Hur mycket den ligger på berättade aldrig Göran Hägglund, men enligt honom rör det sig om 3:50 per person och “Det har vi råd med“. Dessa uppgifter föranledde mig att sända Göran Hägglund ett mejl:Read More »

De illegalas rättigheter

Inger-Siv Mattson har skickat några frågor till vår socialminitser

Nacka den 18 mars 2013

Socialdepartementet                                  dnr S2013/1972/SV

Socialminister Göran  Hägglund

Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt

Ämne: Statsrådet Hägglunds ”svar” på mitt brev ”De  illegalas rättigheter” den 10 mars 2013

Statsrådet har givit Alexandra Mossberg i  uppdrag att besvara min förfrågan om vilka rättigheter de illegala har.  Det s k ”svaret” lyder: ”Tack för ditt nya e-brev du skrev till Göran  Hägglund och jag har fått i uppdrag att svara dig. Jag skriver helt kortfattat  för att berätta att dina synpunkter kommit till socialministerns politiska stab  till handa. Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till regeringen.  Alexandra Mossberg”

Ni borde skämmas över att skicka ett sådant ”svar” som Alexandra Mossberg  åstadkommit. Vet hut, vet sjufalt  hut!Read More »