Stäng

Förbjudna turistattraktioner?
0 (0)

Sverige är ett turistland, turismen har ökat och turismen står för ett betydande tillskott till statskassan. Riksantikvarien Lars Amréus skriver i en artikel att Sverige är rikt på kulturskatter och rika kulturmiljöer som utgör en outnyttjad potential i marknadsföringen av turistlandet Sverige.