Lär av våra grannar

Jenny Sonesson på GP skriver en ledartext där hon uppmanar regering, riksdag, politiska partier och myndigheter att titta lite mer på våra grannar.

“Låt oss ödmjukt lyssna på våra nordiska grannars åsikter om migration. De skakar på huvudet och förstår inte vad svenskarna håller på med”.Read More »