Etikettarkiv: jordbruk

Blir det någon mat när jordbruksmarken är slut?


JORDBRUK & FÖRSÖRJNING. Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Villkoret är dessutom att dessa behov inte kan tillgodoses på ett annat tillfredsställande sätt. Men under de senaste 20 åren har jordbruksmark ändå exploaterats i en relativt jämn takt med cirka 600 hektar per år eller en yta motsvarande 1200 fotbollsplaner.  Fortsätt läs


Akut brist på jordbruksarbetare, grödor förstörs


JORDBRUK. Svenska jordbrukare oroas för att inreseförbudet ska stoppa nödvändig arbetskraft från utlandet och att skördarna ska förstöras, skriver Dagens Nyheter. Hittills har gränspolisen varit restriktiv med att bevilja undantag från inresestoppet för skördearbetare, menar Anders Drottja på Lantbrukarnas riksförbund. – Ganska snart blir arbetskraftsbristen akut, säger han till DN. Fortsätt läs


Inget jordbruk, ingen mat, ingen framtid! 4000 jordbrukare protesterar i Hamburg


MILJÖPROTEST. I torsdags den 14 november översvämmade tyska bönder Hamburgs gator med tusentals traktorer i protest mot nya miljöbestämmelser. De anklagar regeringen för att mobba dem när den bedriver sin kamp för en ”grön” ekonomi. Fortsätt läs


Odla som de vita gör


UTRIKES. Jordbruks- och reformministern Utoni Nujoma i Namibia säger att de jordbrukare som arbetar på kommersiella gårdar har sig själva att skylla för de svårigheter de står inför när det gäller torka, eftersom de inte hanterar sina betesmarker på samma sätt som ”de vita människorna” gör. Fortsätt läs


Torka, skogsbete och arbete för herdar


INVANDRING. På grund av torkan råder det brist på eller kommer att bli brist på foder till djur. Det är en sanning som kan behöva revideras, det finns massor med hö att ta reda på vid mindre ängar men dagens maskiner är för stora så det blir inte rationellt.  Fortsätt läs


Vattenbrist?


Det är torrt i Sverige och bevattningsförbud på många platser. Det brukar ordna sig men en del bönder har stora problem och på Öland och Gotland är vattenbrist ett ständigt problem.  Fortsätt läs


Om katastrofen kommer…


Viktig information till Sveriges invånare, står det tryckt på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En broschyr som nu når alla landets hushåll med posten. Fortsätt läs


Arla sponsrar köttförbud


Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen. Cirka 4000 funktionärer är engagerade och runt 80.000 deltagare från 90 länder springer loppet.  Fortsätt läs


Två ämnen från SVT Agenda


På Agenda diskuterades två ämnen 

  1. det upprullande handelskriget mellan EU och USA
  2. i Danmark vill imamerna arbeta parallellt med poliser mot gängkriminalitet

Fortsätt läs


Det fanns ett land innan Arla, del två


SATIR. Arla har fått dåligt samvete för sin tidigare film och släppt en riktigare och mer verklighetstrogen version.  Fortsätt läs