Etikettarkiv: jobbskatteavdrag

En alternativ finansiering


Igår besökte Jimmie Åkesson Skövde. Vad man kan utläsa i vår lokaltidning så var det en relativt fridsam tillställning jämfört med en del andra platser där Jimmie Åkesson framträtt. I Skövde så vände ungefär hälften av de närvarande SD-ledaren ryggen, för att på så sätt visa sitt missnöje med SD:s politik. Lusharpan har nu funderat ut ett mer handfast sätt för dessa människor att visa sin generositet och solidaritet mot våra överflödiga arbetskraftsinvandrare.

Den borgerliga regeringen har hittills genomfört 5 sk jobbskatteavdrag. Den sammanlagda kostnaden för dessa ligger på nivån 85 miljarder kronor per år. För att verkligen visa sin solidaritet med våra ”nyanlända” arbetskraftsinvandrare så föreslår Lusharpan därför att de som röstar på sjuklövern i det kommande valet till Skattemyndigheten anmäler att man frivilligt avstår från sina jobbskatteavdrag och att överskottet används till att finansiera Sveriges sanslösa invandringspolitik.

Om vi leker med tanken att 15 procent av väljarna röstar på SD så skulle förslaget reducera statens utgifter med ca 72 miljarder kronor per. Detta motsvarar ungefär den nettokostnad som Finansdepartementet kom fram till för svensk invandringspolitik i sin utredning 2009:3.

Lusharpan antar att det är en självklarhet för dessa människor att man solidariskt avstår från sin inkomst och att man verkligen menar allvar när man är ute och demonstrerar på gator och torg. Självklart kommer medlemmarna i AFA och RF att vara de första att anmäla sig för att föregå med gott exempel.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Det femte jobbskatteavdraget


58% säger sig vara emot det femte jobbskatteavdraget. Det kan man utläsa i den SIFO-undersökning som SVT:s Agenda tagit fram.

Pengarna behövs inte i människors plånböcker sägs från vänsterhåll, de behövs i välfärden.

Jag håller delvis med. Välfärden har havererat under den borgerliga regeringen och detta trots att vi svenskar, trots jobbskatteavdragen, fortfarande begåvas med ett av världens högsta skattetryck. I kvällens Rapport kunde vi höra några vanliga skattebetalare yttra sig och ordet ”solidaritet” var ganska förekommande.

Ja, som vi vet sträcker sig vänsterns ”solidaritet” betydligt längre än till de svenska skattebetalare som betalar för välfärden. I vänsterns målgrupp återfinns också illegala som varken har rätt att visats i landet eller betalar en krona i skatt. Här finns också de id-lösa asylsökande som så fort det fått PUT beklagar sig över mat, logi och allmänt bemötande. Även romer från Serbien och tiggare från Bulgarien tillhör de som vi skattebetalare ska vara ”solidariska” mot, så tacka fan för att vänstern vill avskaffa samtliga jobbskatteavdrag och införa högre skatter på både inkomster, förmögenheter och annat de kommer på. Det kostar!

Att Bert Karlsson och andra kapitalister tjänar tiotals miljoner på sina asylboenden och att skattebetalarna tvingas skjuta till miljarder när Ullenhag ska sjösätta sina projekt, är något vänstern aldrig hörs höja rösten mot.


Skatter och skattetryck


Röster börjar höras mot Alliansens planerade jobbskatteavdrag och att det får vara nog med skattesänkningar. Om jobbskattevadraget är bra ska jag låta vara osagt men skattesänkningar kan genomföras, sedan kan vi naturligtvis diskutera hur pengarna ska fördelas. Glöm inte att vi totalt betalar mer skatt nu än 2006.

-Pettersson anser att skatterna kan sänkas till genomsnittlig nivå i OECD och dit är det 11 % kvar.

Ta tag i det som kostar i stället!!! Det finns två områden det aldrig sparats på – det ena är regeringskansliet och det andra….


Jobbskatteavdraget


Av Pettersson

Regeringen har beslutat att skjuta upp jobbskatteavdraget på grund av det osäkra ekonomiska läget. Att påstå att det inte går att sänka inkomstskatterna samtidigt som det går att sänka restaurangmomsen är larv.

Den offentliga sektorns totala skattintäkter inklusive olika avgifter beräknas nästa år bli 1 634 miljarder. Det femte jobbskatteavdraget beräknas kosta 11-12 miljarder. Det blir alltså 7 promille av de totala skatteintäkterna.

Även om ekonomin inte växer lika snabbt som beräknat så kommer den fortfarande att växa och då kan dessa promille inte utgöra ett hot mot EU:s – som regeringen skryter om – starkaste ekonomi, speciellt inte som det samtidigt finns miljarder till att sänka krogmomsen..  

─ Pettersson tycker det är betydligt bättre att beskatta konsumtion i stället för arbete. Att gynna enskilda grupper som restaurangägare/anställda och krogbesökare istället för arbetare är fel, i synnerhet som vi fortfarande är världens högst beskattade knegare. 55-60 % i skatt för lågavlönade är inte rimligt. Att de är rätta för att åka på ett nederlag i riksdagen borde vara oppositionens problem.


Inget femte jobbskatteavdrag


Av Pettersson

Regeringen har beslutat skjuta det femte jobbskatteavdraget på framtiden. Anledningen är troligen att Alliansen inte vill riskera att förlora en omröstning i riksdagen eftersom den samlade oppositionen är emot avdraget.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare säger så här:

”Det är glädjande att regeringen tar hänsyn till så väl det parlamentariska som det ekonomiska läget. Att förslaget om nytt jobbskatteavdraget nu dras tillbaka var väntat och jag hoppas att detta är ett tecken på att regeringen har insett att den regerar i minoritet och inte kan genomdriva politik som strider mot riksdagens vilja”

” När nu Sverige dras in i skuldkrisen så gör vi det i ett läge där massarbetslöshet råder vilket naturligtvis är djupt oroande. Vi kommer att fortsätta att efterlysa effektiva satsningar på utbildning framför kostsamma och ineffektiva skattesänkningar i det här läget”

Sveriges lågavlönade arbetare är fortfarande trots tidigare skattesänkningar världens högst beskattade. En lågavlönad knegare betalar idag 55-60 % i skatt varav de flesta är dolda. Att påstå att det inte går att sänka dessa skatter är ynkligt.

I samma nyhetssändning bekräftade regeringen att sänkningen av restaurangmomsen ligger fast. Regeringen gynnar alltså en enskild bransch som är ökänd för skattefusk och svartarbete.  

I samma nyhetssändning sades det att Sveriges inköp av helikoptrar fördyrats med 4,7 miljarder på grund av ministerstyre.   

− Pettersson håller inte med Åkesson eller de andra utan är övertygad om att det går att sänka skatterna för arbetare och pensionärer och att det finns 100-tals miljarder att spara på andra områden utan att det drabbar välfärden och det borde Åkesson veta om.


Mona Sahlins arbetslust


Av Pettersson

För några dagar sedan skrev vi om Mona Sahlins nya liv, HÄR, där hon föredrog att umgås med kändisar och festa i stället för att arbeta, hon gick till och med så långt att hon sa att hon inte visste om hon någonsin vill ha ett jobb igen.

Det fick mig att tänka på att detta är en person som i 30 år förespråkat högre skatter för dem som arbetar och som envist hävdat att sänkta bidrag och jobbskatteavdrag inte påverkar människors motivation att arbeta. Hon underkänner alltså sin egen och socialdemokraternas politik.

− Nu står Mona där med ett avgångsvederlag på 140 000 i månaden och har ingen lust att arbeta! Undrar om hennes motivation att ta ett arbete ändrades om hennes bidrag minskade till en tiondel eller mindre av den summan som många ”vanliga” människor ska försöka klara sig på?


Sagan om det sovande folketAv Olli Rein

Det var en gång en ung Moderat, som så gärna ville bli kung med ett eget land och ett eget folk. Därför skrev han som ledare för de unga Moderaterna i MUFFARNA en egen liten sagobok som han kallade ”Det sovande folket”.

Det var en bok som handlade om honom själv som negerkung över sitt negerland och sitt negerfolk. Ett folk som han tyckte sov alldeles för mycket istället för att vara flitiga och arbeta, så att han som kung kunde beskatta dessa sina undersåtar så mycket det bara gick, och sedan lägga alla skatterna på hög i en stor grotta, som bara han hade tillträde till.

Där kunde han ju sedan roa sig precis som sin idol Joakim von Anka, med att ta kalla pengabad och se hur mycket hans egen förmögenhet hade växt den senaste tiden, genom att hans sovande folk hade vaknat till ordentligt och börjat arbeta för honom. Det gjorde numera folket mer än gärna, då negerkungen hade infört något som kallades ”jobbskatteavdrag”, vilket innebar att ju mer de arbetade för sin kung, ju större blev deras ”jobbskatteavdrag”.

Det tyckte folket var jättebra, så de jobbade och slet så mycket de bara kunde. De hade knappt tid att äta och ändå mindre tid att sova, och deras ”jobbskatteavdrag” blev bara större och större, men allra mest växte pengarna i negerkungens egen penninggrotta. Det kände ju inte folket till, för penninggrottan var ju negerkungens egen hemlighet.

Nu badade kungen varje dag i sin välfyllda grotta, ett morgonbad, ett middagsbad och ett kvällsbad och så fortsatte det tills kungen blev så däst av välfärden att han knappast ens orkade ta sig uppför det lilla motlutet till sin skattkammargrotta längre.

Det gick till och med så långt att negerkungen mest satt och dåsade och sov på sin tron och var ur stånd att kunna styra sitt negerfolk, eller ens betala ut några fler ”jobbskatteavdrag” ur skattkammaren. Folket vars motivation hade legat i att ”jobbskatteavdraget” punktligt hade utbetalats den 25:e varje månad, tappade helt intresset för att arbeta, och ren svält hotade om inget gjordes.

Det gick så långt att man kallade sin egen negerkung för Ren Svält och beslöt att man skulle avskeda honom och deportera honom till Tyskland. Där lyckades han ändra  sitt namn till det tyskklingande namnet Reinfeldt.

Så mina vänner, av detta lär man sig att alltför mycket välfärd kan få den mest ambitiöse negerkung att förfalla i lättja, och när han inga morötter längre har att locka med i form av ”jobbskatteavdrag”, så får han inte heller någon makt över sina undersåtar, utan dessa vill då gå sina egna vägar.

Vad hände då med vår Reinfeldt? Jo rakt ovanför Tyskland ligger ju det lilla konungariket Sverige och där tycker man att det är fantastiskt att så många vill komma till vårt land och bidraga till vår välfärd att varje rövskalle är välkommen. Det spelar ingen roll om det handlar om grovt kriminella, som inga andra länder vill ha innanför sina gränser. Här är alla välkomna och så även den misslyckade negerkungen Ren Svält eller som han nu kallar sig herr Reinfeldt.

En rövskalle som Reinfeldt kan ju användas inom statsapparaten som politiker. Till det behövs ju inte ens någon utbildning. Det sitter fullt av Reinfeldtare i både regering och riksdag och ingen av dem behöver ju ta något personligt ansvar. Så här överträffar verkligheten dikten i form av de Moderata sagoböckerna, vare sig dessa består av Koranen, Bibeln eller ”Det sovande folket”.

Klicka för större rövskalle