Frågor till och svar från Billström

Av Stefan K

Att mejla din närmaste politiker med nyfikna frågor och hoppas på svar är en demokratisk rättighet, så passa på att utnyttja möjligheten.

Efter att sett Tobias Billström stå i TV med ett överlägset flin och förklara att vi skattebetalare ska finansiera vården för människor som befinner sig illegalt i landet, väckte en ilska som bäst avreagerades genom ett mejl. Det blev ett antal frågor och igår kom svaren. Inte från Billström själv, utan från någon ur Informationsenheten med namn Katarina Lindqvist.

Mina frågor till Tobias Billström löd så här:

 • Varför undertecknade du en artikel i DN, februari 2009, när du och din regering inte står för det ni skrev?
 • Varför är det viktigt för svenska medborgare att följa uppgjorda regler, när personer kan vistas illegalt i landet och ändå få del av rättigheter vi andra betalar skatt för?
 • Är det verkligen så Tobias att övriga regeringschefer i Europa är intoleranta och slutna, precis som du hävdade på presskonferansen 28/6?
 • Innebär moderaternas uppgörelse med Mp att vi ser början på en ny flyktingamnesti, likt den Mp tvingade fram av S-regeringen 2005?
 • Dagens uppgörelse om vård till papperslösa kommer att kosta landstingen, de landsting som redan brottas med ekonomiska problem. Kommer den lösning som Göran Hägglund pratade om innebära skattehöjningar eller tvingas landstingen ta pengar från andra verksamheter som redan drabbats av besparingar?
 • Finns det något som kan få den moderatledda regeringen att tänka till och införa ett Luciabeslut som det från 1989 eller är vikten av att näpsa de “främlingsfientliga” på näsan, att ni inte under några omständigheter tänker acceptera att svensk flyktingpolitik gått överstyr?
 • Är ni beredda att i valrörelsen 2014 berätta hela sanningen om de kostnader och konsekvenser er politik lett fram till, eller tänker ni fortsätta att dra väljarna vid näsan?
 • Är det viktigare för moderaterna att se till omvärldens bästa eller är landet (Sverige) och medborgarna (svenska skattebetalare) ni valts fram för att representera av högre prioritet?
 • När ni idag utlovade fri- och starkt subventionerad vård för papperslösa, förstår ni säkert att det bland dessa papperslösa finns personer som inte vill synas. Sverige härbärgerar idag grovt kriminella, extremister, terrorister och krigsförbrytare som kommit in i landet p.g.a. en slapphänt och naiv politik. Stör det er moderater att svenska skattebetalare nu ska tvingas subventionera deras vård?
 • Känns det bra idag, när personer som vistas illegalt i landet, trots gällande regler ni förmodligen ämnar följa, får näst intill fri tillgång till vår välfärd, eller skulle det kännas ännu bättre om svenska skattebetalare som knappt själva har råd med vård, gavs samma förutsättningar som de papperslösa?

Tämligen enkla frågor att besvara för en minister i Sveriges regering. Svaren kom alltså och löd så här i oredigerad form:

“Hej!
Tack för ert brev till Tobias Billström där ni tar upp överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om vård för gömda och papperslösa. Jag har fått i uppdrag att svara er.
Överenskommelsen går ut på att gömda och papperslösa får tillgång till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till i dag, vilket innebär att de betalar patientavgifter.
Detta innebär följande:
Personer som inte fyllt 18 år ges rätt till subventionerad
– fullständig vård
– regelbunden fullständig tandvård
– läkemedel.
Vuxna ges rätt till subventionerad
– vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård m.m.
– hälsoundersökning
– tandvård som inte kan anstå
– läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten.
En departementspromemoria kommer att tas fram inom Regeringskansliet och skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Förändringarna beräknas träda ikraft 1 juli 2013.
Ni frågar också vad detta kommer att kosta. Kostnaden och finansieringen kommer att beredas i Regeringskansliet inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.
Med vänlig hälsning
Katarina Lindqvist
Informationsenheten
JUSTITIEDEPARTEMENTET”

Blev ni klokare på svaren? Är det något i svaren ni inte redan känner till? Tycker ni att svaren gav svar på de frågor jag ställde? Nej, det här var ett redan nedpräntat massutskick till människor som hört av sig till regeringen efter uppgörelsen. Ingen av ställda och väl motiverade frågor fick sitt svar. Det ända jag och nu ni får veta, är att kostnaden ännu inte är fastlagd.

Ps. Nu inväntar jag svar från Göran Hägglund i samma fråga.

3 thoughts on “Frågor till och svar från Billström

 1. denna lilla reform kommer troligtvis hamna i papperskorgen innan den träder i kraft för den bryter mot svenska lag. om inte annat så finns det så många möjlighet till missbruk att det faller på sin orimlighet och i förlängningen betyder det att all sjuk och tandvård kommer att bli gratis för alla. men men MP är ju nöjda i sin harschdimma av godhet för andras pengar.

 2. Om politiker (våra tjänare? jo tjenare!) överhuvudtaget svarar så blir det på ett språk som går över huvudet på en, så att man skall känna sig som ett oförstående barn.
  Enligt devisen: “If you can´t convince them, confuse them.”

 3. Ministrarnas sekreterare verkar ha svårt för att läsa frågor och svara konkret på dem. Blir svammel och åter svammel.
  Min fråga om tysken fattade de inte överhuvudtaget!!
  Fråga till Björklund:
  Alla som vistas i Sverige illegalt skall ha gratis vård. En svensk som studerar utomlands och som följt gällande regler och skrivit sig utomlands under studierna, kommer hem och blir sjuk under ett lov och tvingas betala hela kostnaden på 10.000 kr.
  Var finns rättvisa i detta?
  Det blir alltså fritt fram för alla, utom vi som betlar skatt i Sverige, att få gratis vård. En tysk kan alltså åka hit och få gratis operation och vård, bara han inte har id-kort med sig och säger att han är papperslös!!

  Inser du inte hur sjukt det kommer att bli.
  Den som vistas illegalat här skall inte ha några rättigheter, hen skall åka hem.

  Svar:
  Hej!
  Tack för ditt mail till vår partiledare Jan Björklund. Jag har ombetts att besvara det.

  Vår principiella uppfattning är att människor som lever gömda eller som papperslösa ska ha rätt till hälso- och sjukvård. Att nekas vård, eller själv avstå vård och äventyra sin hälsa av rädsla för att rapporteras och riskera utvisning är omänskligt. Folkpartiet fortsätter därför att driva på i regeringen för att papperslösa ska ha rätt hälso- och sjukvård och att sjukvården ska utgöra en fredad zon där patienten är skyddad mot rapportering och utvisning.

  En tysk medborgare, som du skriver om, har redan möjlighet att söka vård i Sverige inom ramen för patientrörligheten i EU. Hans eller hennes vård bekostas då av tyska myndigheter.

  Erfarenheten från hälso- och sjukvården är, enligt utredningensbetänkandet SOU 2011:48, att vi inte har några problem med att utländska turister skulle utnyttja svensk sjukvård och inte betala. Så på den punkten finns nog ingen anledning till oro.

  Vänligen
  Karin Liljeblad

  Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
  Riksdagen, 100 12 Stockholm
  tel: 08-786 56 54, 072-540 34 01

Kommentera