Etikettarkiv: arbetskraftinvandring

Butik brast i hygienen


Privata plagg i omklädningsrummet förvarades intill köttkvarnen. Livsmedel lagrades direkt på golvet. Utrymmen för sopor och städutrustning saknades. Rengöring av personalutrymmen och toalett var eftersatt.

Ägaren till en livsmedelsanläggning i Malmö har fått ett föreläggande av miljöförvaltningen och måste åtgärda omfattande brister inom två veckor. Inspektionen gjordes med anledning av att anläggningen inlett köttförsäljning. Fortsätt läs


Arbetsbefriade invandrare


Pettersson

I ett TV-inslag i våras konstaterades att ”skogsbruket är beroende av säsongsarbetare från Polen och Baltikum för att röja och plantera skog.”  Enligt Immigrationsverket hade 2 500 thailändare t o m första veckan i juni sökt arbetstillstånd för att plocka bär i sommar och antalet förväntas öka till ca 4 000.

Utöver yrkesgruppen bärplockare anses Sverige ha behov av arbetskraftsinvandring, bl.a. städare och diskare m.fl. kvalificerade arbeten. Hur går denna arbetskraftsimport ihop med massarbetslösheten bland de invandrare/flyktingar som fått asyl och PUT?

I snitt tar det sju år från det att en invandrare fått PUT tills han får arbete. Omkring var fjärde invandrare har efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb! För kvinnor tar det ännu längre tid att få ett arbete. Efter fem år i Sverige står två av tre invandrarkvinnor utan arbete.

Av denna anledning är invandringen enligt professor Jan Ekberg en belastning på svensk ekonomi de senaste decennierna. Kostnaderna för invandringen låg 2006 på mellan 39,1 och 58,7 miljarder kr, mätt som skillnaden mellan vad invandrarna tar i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in. Invandringen har sedan början av 1990-talet årligen kostat skattebetalarna 1,5 och 2 procent av BNP. (Invandringen och de offentliga finanserna, ESO 2009:3)

Till detta kommer en mängd andra kostnader i samband med asylsökande, kriminalitet, skola/utbildning, sjukvård, integrationsprojekt etc. etc.

Den norske ekonomiprofessorn Kjetil Storesletten bedömde för sju år sedan att en genomsnittlig invandrare i Sverige gav en samhällelig utgift på 170 000 kr under sin livstid.

Arbetskraftsinvandringsreglerna utnyttjas för att få stanna i Sverige trots avslag på asylansökan. Statistik från januari till september 2009 visade att ca 13 000 personer utnyttjat möjligheten till arbetskraftsinvandring. Uppemot hälften av dessa var bärplockare från Thailand, många var städare, köks- och restaurangbiträden. De flesta kom från Thailand, Ukraina, Turkiet, Vietnam, Serbien, Kina, Ryssland, Sydafrika. Arbetskraftsinvandrare från Somalia och Mellanöstern lyser av någon anledning med sin frånvaro.

invandrarna behövs för att försörja en åldrande befolkning och garantera vår välfärd.” Detta är en propagandalögn som skulle ha gjort Goebbels grön avund!

Professor Ekbergs slutsats är att ”det finns inga starka offentligt finansiella argument för framtida invandring..

Enligt Ekberg är det enda argumentet för invandring – utöver eventuella skyddsbehov – att det kan finnas behov av invandring av specialister men det rör sig då om ett begränsat antal individer.”

Detta tycks regeringen tolka som att Sverige har behov av bärplockare, diskare och städare!

─ Ovanstående är inget nytt. Ändå tillåts lögnerna fortsätta år efter år. Pettersson tycker att för varje arbetskraftinvandrare som kommer hit och vill arbeta borde två friska som inte vill arbeta ta sitt återvändarbidrag och susa iväg. 

Demokratbloggen