Stockholms moské borde klassas som kulturarv

ISLAM. Stockholms moské borde klassas som kulturarv och i händelse av att ett krig kommer till Sverige borde Stockholms moské skyddas. För att kommande generationer ska veta att även i Sverige fanns det en levande muslimsk kultur som var en del av det gemensamma. tycker Noor Karim på Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida.

-Pettersson kan tänka sig flera miljoner saker som är viktigare att spara än Stockholms moské. Vill någon montera ned den och flytta till ett museum i den muslimska världen går de bra. Annars är islam ingen kultur, det är en dödskult. Att hata islam är rent förnuft – islams mål är världsherravälde och förtryck.

Vi skulle även kunna bygga om moskéen till det elektricitetsverk den var en gång i tiden. Det vore en riktig kulturgärning.

Islam och dess självförsvarskrig, försöken att ockupera och förslava Europa har inte upphört…

ISLAM. I Sverige verkar politiker, Svenska kyrkan och andra fullständigt ha glömt bort islams historia i Europa. En del “experter” tror att den muslimska världen förklarade krig emot USA under 1980-talet och att det berodde på USA. Det är helt fel. Man förklarade krig emot USA redan 1783. Anledningen till att man redan 1783 bedrev ett Jihad emot USA, var att USA vägrade betala de utpressningspengar, som det Ottomanska riket krävde, för att låta amerikanska fartyg vara ifred på Medelhavet.

Man krävde pengar/lösen av alla nationer som hade fartyg i Medelhavet. Betalade man inte, plundrade man fartygen, och mördade dess besättning. Även svenska fartyg kapades och några tusen svenskar hamnade som slavar i Nordafrika.

Fransmännen invaderade Nordafrika på 1830-talet inte minst för att militärt stävja det omfattande sjöröveriet på Medelhavet. Det nordafrikanska sjöröveriet var så omfattande att hela kustlinjer kring medelhavet tömdes på folk. Framförallt togs européer som slavar och man tror att mellan 1530 och 1780 togs 1,2 miljoner europeiska slavar. Bara från Spanien togs mellan 100.000 och 250.000 människor. Till slut vid kongressen i Wien 1814 bestämde man att det fick vara nog och att området måste ligga under europeisk kontroll för att stoppa piraterna.

Området hade innan dess främst kontrollerats av turkarna/ottomanerna, de hade en utbredd våldskultur som gick ut på att skrämma motståndare, jämför IS av idag.

När Muhammed erövrade Mecka år 630 och gjorde staden till islams centrum hade judar och kristna redan varit där i århundraden.

Muslimerna firar än idag erövringen av Konstantinopel år 1453 som då hade varit en kristen stad i över 1000 år. Numera heter staden Istanbul och de kristna är i princip utrotade. 

Det beteende som vi idag ser i Somalia, Syrien, Irak och på andra ställen, är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av islam, och är en av många strategier för att expandera arabernas rike och ideologi – Islam.

-Pettersson hoppas politikerna kan historien och inte tror att försöken att ockupera och förslava Europa har upphört…

Islam grundades av Muhammed, född c:a år 570, som påstod sig höra guds ord genom ärkeängeln Gabriel på berget Hira i närheten av Mekka. 

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället. För att göra detta måste han antingen övertala de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats.

Eftersom många inte var intresserade av Muhammed sa så beslöt han efter att ha samlat anhängare att använda våld.

De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628. Redan då fördrev han judarna från Medina och mördade alla som var emot honom. År 630 intog han Mekka och 632 dog Muhammed och eländet som kallas islam började och det pågår än idag…

Det hävdas ibland att de kristna genom korstågen startade krig för att missionera och erövra länderna i öst. Man kan likväl argumentera för att det i stor utsträckning var för att försvara och återta de områden som araberna invaderat.

Här nedan islamska krig före de första korstågen. Uppräkningen av de islamska erövringskrigen från 600-talet visar en religion vars anhängare alltid har ett evigt Jihad i sin resepackning.

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1776: USA bildas som självständigt land.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

***

Under 700-talet var det så dags för muslimerna att i självförsvar civilisera Spanien därefter fortsatte de norrut för att självförsvara sig mot Frankrike dit de första muslimerna kom år 714 och intog Narbonne, som blev deras bas i 40 år varifrån de gjorde räder.

De härjade i Languedoc 714-725, förstörde Nimes i 725 och förstörde mängder efter floden Rhone. År 721, belägrade en muslimsk armé på 100 000 soldater Toulouse. Efter sex månaders belägring fick de hjälp och den muslimska armén krossades.

Muslimerna drog i oordning sig tillbaka till Spanien. År 732 fick de rejält med spö i slaget vid Poitiers och hade inte det skett kanske vi alla varit muslimer idag. Det fortsatte dock att härja i mindre grupper i Frankrike i närmare 100 år, givetvis i självförsvar.

Muslimerna totalförstörde Toulon 1178 och 1197, de massakrerade eller deporterade folk, från Korsika, Sicilien, Sardinien, södra Italien, Spanien och attackerade på fransk mark

När de blivit utslängda från Västeuropa fortsatte de från sjösidan ända fram till 1830 och tog slavar och slavinnor ända fram till 1830 då Frankrike bestämde sig att försöka hugga huvudet av ormen och där har ni förklaringen till Frankrikes invasion av Nordafrika.

***

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Gaza, Somalia, Kina, Ryssland, Thailand, Burma, Sri Lanka, Malmö, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

I Sverige underlättar politikerna islamismens utbredning. Vi ger bidrag till muslimska organisationer, vi tillåter muslimska friskolor och församlingar och låter länder som Saudiarabien och Qatar finansiera dem om nu inte de svenska skattebidragen räcker. Vi anställer troende islamister som handläggare på Migrationsverket och hoppas de ska agera efter det statliga och opartiska regelverket, när de i själva verket arbetar för islam. Vi har förbjudet registrering av människors tro, även om de tro går ut på massmord för att uppnå sina mål, ett kalifat.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

20 thoughts on “Stockholms moské borde klassas som kulturarv

 1. Ännu en i mängden av aftonbladskrönikörer som skriver folkföraktande artiklar från sitt elfenbenstorn. Enda syftet är att reta upp pöbeln och genom att ha motsatt åsikt höja sig över den.

  Så hetsa inte upp er, det är ju det hon vill uppnå. Ignorera och skratta åt dumheterna istället.

 2. Dessa anskrämliga schabrak, har väl inte det minsta med oss västerlänningar eller vår kultur att göra! BARA BORT SKA DE, FRÅN VÅR MARK!!!

 3. Hon ska betraktas som en sverighatande utlänning! Varsågod gör vad fan ni vill med aset! Jag kommer skrattande titta på! Sverigehatande utlänningar bör avrättas!
  Hennes placering på aftonbladet är politisk, judar, hbtq och feminister lobbar in utlänningar att krossa Sverige från mediaplats!
  Judar, hbtq, feminister på aftonbladet hatar Sverige, de är landsförrädare och bör behandlas som sådana! Ideologin bland de anställda är marxister, leninister, skp, vänster och möjligen någon liberal eller gråsosse.

  13
  1
 4. Apropå “islam” som religion och kultur. För oss historiskt intresserade kan vi faktiskt konstatera att det finns inga bevis för att någon ny religion eller helig bok från en profet som hette Muhammed på 600-talet. Det är knappt att det finns något som stärker detta på 700-talet, alltså 100 år efter “profetens” död.

  Mecka – finns inga referenser till en handelsstad med namnet Mecka eller någon annan bosättning där Mecka ligger idag som är placerad på någon karta överhuvudtaget innan mitten av 700-talet. Vilket inte är så konstigt eftersom den svarta stenen som muhammedanerna dyrkar som en gud fram till 700-talet fanns i Petra.

  Koranen – finns inga kompletta koraner som innehåller alla 114 kapitel innan 1100-talet. Detta trots att:
  1. koranen är helig och ingen människa kan ändra den
  2. islam och muhammedanerna har varit vid makten hela tiden och kunnat skydda sina koraner
  3. alla viktiga verk, inklusive koraner, skrevs på pergament/ djurskinn som är lika bra idag som när de skapades. Exempel på detta är de tre kompletta biblarna i Vatikanen som skrevs på 300 och 400-talet alltså upptill 300 år innan koranen skulle blivit nedtecknad av Uthman i sin slutgiltiga form 652 eKr.
  4. ingen av de mest erkända koranförfattarna Hafs och Warsh levde när koranen “nedtecknades”.

  Profeten Muhammed – det finns inga referenser till någon profet som hette Muhammed innan 710-720-talet. De gånger som muhammed tidigare nämnts i arabiska texter, inskrifter eller för den delen mynt så har det varit titeln muhammed som menats, som betyder den välsignade.
  Enligt det islamiska narrativet från 1000-talet så var Muhammed, Abu Bakr, Uthman, Omar och Ali de som styrde det muslimska riket innan Muawiya tog över på 660-talet.
  Problemet är att det finns inte ett enda muslimskt/ islamiskt mynt från 620-talet till någon gång på 700-talet. Detta trots att “kaliferna” styrde över ett rike som kontrollerade minst ett dussin idag känd myntverk och det finns mynt från dessa regioner från den tiden kvar idag. De är alla kristna eller zorastiska mynt.
  Inte ens al-Malik, som är den mest kända kalifen under denna period som var den första som myntade ett arabiskt mynt på 690-talet med endast text är muslimskt. Det är istället ett unitaristiskt mynt som bestrider treenigheten och kallar Jesus för den välsignade profeten.

  11
  1
 5. Byggnaden som idag är Stockholms moské var innan svenskkulturhatarna skändade den, ett verk av den legendariske arkitekten Ferdind Boberg.

  18
 6. Moskeer i allmänhet har INGEN betydelse mer än för dem som vill föra ut hatiska och ondskefulla budskap och dessutom vill förslava och fördumma folk .

  Att skribenten som bor i Sverige INTE fattar skillnaden mellan att leva i en demokrati och att leva i en förljugen teokratisk sinnevärld typ IRAN skrämmer. VARFÖR ÄR HON HÄR?.

  HUR KORKAD FÅR MAN VARA??

  ISLAMISM BYGGER INGET FRAMG^NGSRIKT, FREDLIGT OCH TRIVSAMT SAMHÄLLE!

  FÖRBJUD NYBYGGNATION AV MOSKEER!

  29
 7. Kulturarv? I helvete heller. Hoppas den blir klassad som primärt mål. Skulle bli mycket nöjd om den råkade bli sprängd. Helst fullsatt!

  29
  1
 8. Off topic (kanske, beror på var det kommer från): det sprids just nu (senaste 24h) artiklar om att Sverige ska hålla ett första sexmästerskap, då vi nu klassar sex som sport. Googla “Sweden sex tournament”.
  Vad jag kan se kommer “nyheten” från Indien och har spridit sig. Mycket prat om detta bland utländska konsulter/programmerare.

  Gissar att detta är vad som händer när man släpper in dragshows på biblioteken. Och att det nog finns en och annan sur muslim i Indien.

  14
  • Äh, hittade att det var nån tokig dömd stripkung Dragan Bratic som tydligen pratat med utländska medier och nu är det en världsnyhet. Suck. Det värsta är att folk tror på det.

   10
  • Stockholms moske har inte byggts som moske.Ferdinand Boberg som är Arkitekten bakom många vackra byggnader i Stockholm ritade denna byggnad som uppfördes i Jugendstil och användes och kallades Katarina elekricitetsverk.Den försåg alltså Stockholm med el.Byggnaden kallades så för att den ligger i Katarina församling på Södermalm.Byggnaden togs i bruk och gjordes om till moske invändigt på tidigt 2000 tal.Så om man ser det historiskt så bör man skydda denna byggnad för att det är en del av Stockholms historia,inte på grund av att den idag används som moske.Tack och lov förekommer det inga bönerop än,men det är väl bara en tidsfråga innan det börjar tjoas….

   16
 9. I “Life of Brian” hyllade man ju “Kejsarens Minneskloak”……
  Så… “Sanitär Olägenhet” får här en helt ny innebörd.

  17
  1

KommenteraAvbryt svar