Vindkraften är ett svart hål

Från Thomas Gürs Facebook

ENERGIPOLITIK. Vi har gått igenom årsredovisningarna för samtliga vindkraftsparker som anlagts under åren 2017–2021. I detta material ingår 1 045 av de 1 093 vindkraftverk som anlades 2017–2020. De som inte inkluderats är små och ägs av bönder. 3–4 kommunala energibolag särredovisar inte vindkraften och har därför exkluderats.

Analyser av nyckeltalen för de olika vindkraftsparkerna är ingen munter läsning. Lönsamheten är mycket dålig, totalt sett har räntabiliteten på eget kapital, alltså avkastningen på ägarnas satsade pengar varit negativ varje år. Åren 2018–2019 var den minus 8 procent, 2017 låg den till och med på minus 25 procent. Intressant nog har situationen förvärrats ytterligare under 2020 och 2021 då räntabiliteten sjönk ytterligare till minus 11 procent och sedan minus 15 procent.

Sådana siffror för en bransch är ohållbara och saknar motsvarighet i andra sektorer av ekonomin. Ingen bransch kan överleva på längre sikt med sådana lönsamhetsproblem.

/…/

I genomgången ovan, som påvisar kraftiga förluster, är dock intäkterna kraftigt dopade och resultaten är i själva verket ännu värre. I de bolag vi granskar står elcertifikaten för 15–25 procent av intäkterna under åren 2018–2020.

Systemet med elcertifikat skapades för att stimulera utbyggnaden av ”hållbara energiformer”, främst vindkraft. Det bolag som producerar el med hjälp av vindkraft får ett elcertifikat per megawatt-timme som de elproducenter vars el inte är definierad som hållbar har varit tvungna att köpa. På så sätt har övriga elproducenter subventionerat vindkraften med miljardbelopp.

Notan har sedan förts vidare till slutkunden som delvis på grund av denna effekt upplevt stigande elräkningar de senaste åren. Tanken var dock från början att man skulle fasa ut systemet med elcertifikat i takt med att vindkraften byggts ut och följaktligen har priset för elcertifikaten rasat från 218 kronor i september 2018 till 4:40 i mars 2023. År 2019 utgjorde försäljningen av elcertifikat cirka 25 procent av intäkterna för vindkraftsparkerna anlagda 2017–2019.

En genomsnittlig förlustmarginal på omkring tio procent var under dessa år i själva verket alltså ännu värre.”

Thomas Gür

Mer på Kvartal.se…

Om förlustsnurror på bloggen…

-Pettersson antar att Bolund, Stenevi och de andra vindkraftförespråkarna inte har gjort någon konsekvensanalys av detta…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

15 thoughts on “Vindkraften är ett svart hål

 1. Ja om man granskar granska revision och godvil certifikat . Inköp och försäljning av produkten och produktionen av produkter samt lägger till underhåll för för penning snurran

 2. Saxat från SvD:s recension av en bok om klimatomställning av Arne Müller:

  “Varje megawatt effekt för havsbaserad vindkraft kräver 15 000 kilo metaller, femton gånger mer än ett gaskraftverk som levererar samma effekt. Till detta tillkommer klimatomställningens enorma behov av el. Om alla utannonserade industriprojekt i Norrbotten och Västerbotten genomförs ökar elbehoven från drygt 12 tera­wattimmar till en bit över 100 terawattimmar inom något årtionde, skriver Arne Müller.”

  “Planerna på investeringar i Sverige för att bryta sällsynta jordartsmetaller, grafit, nickel, och koppar, och massproducera konstgödsel, ammoniak och järnsvamp för internationella marknader får tanken att svindla. Som Müller visar så är det dock planer och visioner med förhinder. Arbetskraften räcker egentligen inte till. Helt grundläggande infrastruktur som tågspår, bostäder, skolor och sjukhus behöver rustas upp. Det elektrifierade och automatiserade gruvnäringens fagra löften om sysselsättning, ökade skatteintäkter och inflyttning kommer inte förverkligas utan ordentliga statliga insatser och en lösning på det motstånd som växer fram bland de vars liv ställs på ända av expanderande gruvor och vindkraftsparker.”

  Så inte nog med detta, utan vindkraften är dessutom extremt dyr och olönsam i sig, den som skall driva allt det andra. En ekvation som svårligen går ihop. Handlar allt egentligen bara om att fördyra vår kraftproduktion och att tvinga fram skattefinanserade industriprojekt (observera: “kommer inte förverkligas utan ordentliga statliga insatser ” ovan) för att ett fåtal svenska och utländska ägarintressen skall bli rika på statlig indrivning från folket?

 3. Stenevi och Bolund kan hoppa ner i det svarta hålet. (ut ur Riksdagen)

  21
 4. En servett kalkyl:
  En vindsnurra på 3MW installerad effekt kostar 50miljoner GOTAF
  En reaktor på 1.000MW installerad effekt kostar 50miljarder GOTAF
  Vindsnurror för 50miljarder ger 1.000 stycken vindsnurror på en areal 1.000 större än för en reaktor!
  3.000MW vind är inte något som levereras hela tiden utan det är intermittent medeleffekt blir 1.000MW och styrt av ödet…..
  dvs för samma peng får vi en intermittent effekt med en medeleffekt på 1.000MW ibland mer ibland mindre så energimässigt får vi samma energi i 20 år……. sedan skrotas snurrorna medan reaktorn levererar 1.000MW i 40 år till så MHTT detta kostar elen från kärnkraften 1/3 av kostnaden för vind (ja om vi bygger nya snurror förstås)
  MEN sedan behöver vi en reserveffekt till vindsnurrorna på 3.000MW…. MEN varför inte bygga en reaktor i stället osv….. glöm kalkylräntan då summan 50miljarder är samma lika….

  24
  • Jag tror dina siffror är lite väl till vindkraftens fördel. I Sverige ligger utnyttjandegraden närmare 25%, så 3000MW installerat ger bara 750MW i snitt. Och ett kärnkraftverk har visat sig kunna driftas betydligt längre än 40 år. I USA har flera reaktorer nu tillstånd att köra i 80 år. Allt detta påverkar ju livscykelkostnaden, och det är inga siffror som hade motiverat byggande av vindsnurror om det inte hade funnits politiska drivkrafter bakom. Tyvärr.

   25
   • Med dessa siffror borde konkurser följa.
    Kommer verken bara stå och förfalla eller vem betalar för återställning och nedmontering om så blir fallet.

    22
   • Svensk vindenergi visar data från år till år och eftersom man har har de senaste åren ökat med ett par GW/år gjorde jag ett snällt överslag dvs effekt i början på året och produktion ackumulerad under året och då blir det typ 30% och över(ett bra år 37% annars 30-37) siffrorna nedan effekt och producerar i slutet av åren….
    MEN 2015->2016 +0.5GW -0.8TWh (+10% effekt energi -5%)
    och 2017->2018 +0.7GW -1TWh (+10% effekt energi -6%)
    minns att de bra åren jublade man medan de dåliga åren tvärtom
    2019->2020 +1GW +7.5TWh (+11% effekt energi drygt 30%)
    sedan 40år till skrev jag, dvs ytterligare, 60 år är den tid som en reaktor lever typ (“.. medan reaktorn levererar 1.000MW i 40 år till .. ” )….. UTOM i Sverige där man betalar bolagen en massa pengar för att stänga i förtid…… sedan petar du i saker som är överkurs…. för inte många förstår ens den servettkalkyl som jag up front påtalade “En servett kalkyl:” det gäller att läsa alla rader faktiskt….. visst kan man peta som du gör men då blir det svårt för de som inte ens räknar på LCC t.ex. under 1% förstår vad du skrev annars hade vi inte haft ett raserat elsystem….. men peta i lite detaljer bara…. det gör att vi tappar fokus på just det servettkalkylen…… kände faktiskt till 80 år men det är inte så många reaktorer som använts i 60 år… R1 var i drift från 13 juli 1954 (69 år sedan) till 6 juni 1970. Nu vet vi inte när underhållskostnaderna börjar “skena iväg” men rörande vindsnurrorna så är det inte så många som levererat i 20 år ens och man har på 20 år typ gått från 0.5 till 5MW och mer blir många omtag i learning curve….. och som grädde på moset… vi har nu …. 16.3GW vind (2023) och hydro 16.7GW medeleffekt baserat på produktionen /140TWh/ blir osså i det häradet 16GW… vi är nu framme vid katastrofen bara och njuta och betala…. och hur man än vänder så en el som kostar på systemnivå typ 6ggr el från kärnkraft och sedan dessa elområden incl länder som gör att den leverantör som lägger högst bud sätter priset för alla andra….. och i Sverige betalar vi 50% av elpriset till staten i form av skatt….. och så trycker man ut mello et al för våra pengar och gör oss totalt okritiska…. hemskt…..

   • Björn, det var ingen kritik. Jag hade missförstått vad du skrev. Hade läst i någon utredning att utnyttjandegraden ligger runt 25% men det varierar givetvis från år till år som det blir med icke planerbar kraft. Och ja, våra nedlagda reaktorer hade kunnat köras i årtionden framåt. Skrämmande kapitalförstöring…

  • Behovet av reservkraft borde i sig räcka för att fälla vindkraften som bas för vår elproduktion. Det går ju inte ihop redan från början. Kanske i en avlägsen framtid med fungerande och miljövänlig energilagring, men det kommer inte hända på mycket länge.

   Ett kraftslag som kräver en enorm backup antingen i form av ett annat kraftslag eller i form av tunga, materialintensiva lagringslösningar borde aldrig ens hamnat på agendan.

 5. ”Vindkraften behöver bära sina kostnader, redovisas öppet och betalas av vindkraftsbolagen själva”, skriver Smålandsposten i en ledare här:
  https://www.smp.se/ledare/vindkraften-behover-bara-sina-kostnader-192b1794/

  Så fick Sverige EU:s mest extrema miljöpolitik – ”Ett stort experiment”,
  säger forskare: ”Det finns inget annat land som har genomfört något sådant. Svenska myndigheter och politiker har konsekvent valt bort att göra konsekvensanalyser”.
  https://www.tn.se/naringsliv/25322/forskare-sa-fick-sverige-eus-mest-extrema-miljopolitik-ett-stort-experiment/

  27
  • Sverige med S/MP i spetsen gillar experiment. Energiexperiment, demografiexperiment, kriminalexperiment. Hej vad det går… oj så det blev….

Kommentera