18 thoughts on “Dagens konstaterande

 1. Sala, SD har i minst tio år föreslagit en tuffare kriminalpolitik med både sänkt straffmyndighetsålder till 13 år och att även 15 åringar ska kunna dömas som vuxna brottslingar när det handlar om grova brott.

  26
 2. En s k shariadom, avkunnad av domare som är medlemmar i vänsterextremistiska juristers nätverk, och där polisutredare, åklagare, försvarare är medlemmar i samma nätverk. Nätverkens syfte är att undergräva stiftade lagar och leda domslut i lägre instans till överklaganden i högre instans (där nätverken har mer samlad makt) där domsluten blir prejudicerande.
  Så småningom måste därvid Sverige se över hela rättsväsendet och börja döma enligt rättssystemet Sharia står för. Därmed är Islam införd.

  30
  2
  • Roland, åklagaren hade yrkat på 8 års fängelse och kommer troligen att överklaga.

   Det kommer att bli bättre, straffrabatten för dom över 18 år är borttagen, livstid kommer att bli vanligare och hårdare osv.

   24
 3. Skulle varit en SD som skjutit en muslim. Då hade det tagit hus i helvete.

  42
 4. 12 är ska gränsen dras för straff, individen ska komma ut vid 30år ålder efter mord, och under tiden inte sett en mobil/TV/tidning, endast bilbeln som sällskap i cellen, 3×3 meter med stensäng, samma mat som de äldre får.
  Arbetsläger om dagarna, ensam med släggan som kompis, inget jobbintresse, ingen mat, simpelt.

  Strömmer och andra skitorgan, hur svårt kan det vara, eller är det en kram som individen ska ha?

  Häpp!

  38
 5. Riksdagen styrs av regeringen, Pettersson! Vad regeringen vill blir majoritetsbeslut, eftersom samtliga riksdagsledamöter följer sina partier.
  Det låter bra (att riksdagen beslutar) men partipiskan står över enskilda ledamöter. Enda undantaget var 1958 när en folkpartist vägrade att foga sig (Köningsson?) och ATP infördes.
  Tyvärr är alla partier toppstyrda! Demokrati? Det kan vi drömma om!

  26
  • Mangubben, regeringspartierna har inte majoritet. Det måste förhandlas. L och SD har nog svårt att enas. Och det är inte ovanligt att ledamöter röstar mot partiet.

 6. Nu ser vi frukten av det gedigna arbetet de satans sossarna, lagt ner, under de sista 30 åren. En av de få saker man verkligen lyckats med, rättskorruptionen.
  Motiven för låga straff, påstås vara länkat till dåligt förstånd bland människor i lägre åldrar.
  Jag påstår, att det är länkat till mycket bristfälligt förstånd i politikerkåren!

  41
 7. Visst är det sjukt. Jag betraktar det inte ens som ett straff.

  Nu är det fritt fram för aporna att gå in på ett gym och skjuta vem som helst.

  44
 8. Röstboskapen måste vårdas och omhuldas framför allt annat.
  Är du jägare och har kniv på dig så åker du dit stenhårt.Tumme ner någon?

  48
 9. Man blir ju skogstokig, hur tänker dessa satans politiker, politruker och övrig pk-sekt hur de någonsin skall komma tillrätta med våldet på gatorna med dessa ”straff. Detta galna samhälle är ju rena lekstugan för batikhäxor och andra tokiga kärringar av båda könen som styr samhället.

  59
 10. Sozzepolitrukerna inom det vänsterextrema rättsväsendet jobba på högtryck för ställa till så mycket djävulskap de bara orkar.

  55
  1
 11. RÄTTSRÖTAN SPRIDER SIG!!!

  Så länge som du har rätt etnicitet, religion och pigmentering är du mer eller mindre fri från ett riktigt kännbart straff!

  Men om du som etnisk svensk cyklar utan ljus en mörk kväll kommer du att få se rättssystemets …………….. FY FAEN!!!

  Jomshof (SD) borde ta tag i det korrumperade domarskråt.

  69
  2
  • Tänk på att det är Riksdagen som beslutar om lagar och det är Riksdagen som beslutat att ungdomar under 18 år ska få låga straff. Så skyll inte på domarna.

   Straffvärdet för en som fyllt 18 år eller är äldre för mordet på gymmet är 18 års fängelse.

   13
   13
   • Pettersson, borde då inte Jomshof (SD) som ordf i justitieutskottet ta upp frågan om att sänka till 13 år? De kriminella blir yngre och yngre och kriminaliteten går i arv då föräldrarna inte ingriper utan hejar på de sina. Kolla bara vad som hände på skolan i Säffle.

    31
   • “Pettersson” har fel (14:58), om än av förståeliga skäl.

    Likt domarna/nämndemännen tänker han inte på att ta hänsyn till kulturskillnadernas (här: värderingar: den osvenska synen på våld och klan/gruppgemenskap och hederns roll för individens och gruppens/gemenskapens status) avgörande betydelse.

    (Det bör påminnas om att lagar och straffsattser är författade och bedömda av svenskar, omedvetet (av förståeliga skäl, då det bara fanns svenskar att ta hänsyn till) för svenska förhållanden/synsätt/värderingar.)

    I Danmark tar de hänsyn till kulturskillnader då gängmedlemmar (där individernas gemensamma nämnaren är att de är invandrare) dömes till högre straff för samma brott som en icke gängmedlem (danskar, likt svenskar, har rent generellt inte invandrares starka gruppgemenskap).

    “Pettersson” gav i dag (utan avsikt, tack vare slumpen) exempel på denna kulturella skillnad (här: våldsbenägenheten; Obs! åldersskillnaden/mognaden har inte en avgörande betydelse, ref. stenkastande mammor) mellan svenskar och vissa sorters (ursprung, dvs. kultur) invandrare:

    “Våldsbenägna….”
    (invandrar ungdomar slår och tar strypgrepp på ett pendeltåg/tunnelbana)

    “LO-ombudsmannen ‘Henko’ Johansson attackerar ordningsvakt i Falun tingsrätt”

    (“Pettersson” har tidigare uppmärksammat kulturskillnader (dock inte gällande våldsynen men tilliten) i blogginlägget “Betala skatt eller inte – kulturskillnader” av Olli Rein:
    –”Detta föranleder Den Korte Avis till en intressant reflektion över kulturella skillnader mellan danskar och araber/somalier. Det danska ‘högtillitssamhället’ där man bl.a. förutsätter att medborgarna går att lita på, fungerar inte i vissa andra kulturer”)

    Jag vet inte vilken statlig instans som har ansvaret för att göra/besluta om denna åtskillnad: Domarna (uttolkare av lagen [*]) eller, som “Pettersson” skriver, Riksdagen (den lagstiftande församlingen). Eller regeringen via Regleringsbrevet (det viktigaste instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet).

    I övrigt, har även “sala” (14:14) fel, om än av förståeliga skäl (förståelsen kan synes vara hårfint svår, rent av akademisk/teoretisk), när denne anger “etnicitet, religion och pigmentering” som skillnader/orsaker när dessa faktorer endast utgör gemensamma nämnare, eftersom den avgörande faktorn är, som sagt, kulturen…

    … vilket är för övrigt en av de avgörande orsakerna (bl.a. rädslan för rasiststämpeln om etniciteten påpekas vid brott/problem) till att Sverige förstörs: sammanblandningen av (ursprungs)kulturen och nämnaren (etnicitet/ursprungsnationalitet)…

    … där de politiska kombatanterna är SD, AfS och möjligen MED på ena sida och S, C, V, MP samt tills nyligen även L, M, KD på den andra.

    |*]
    Domare är de som tolkar svensk lag, varför det är helt nödvändigt att dessa har svenska värderingar/synsätt, och varför Sverige måste kontrollera detta innan muslimer (denna nämnare är endast en obekräftad indikation på osvensk kultur/värderingar) anställes:

    2018-12-18 “Pettersson”
    “Muslim av bra familj döms till tre månaders fängelse”

    Dessvärre är även svenska värderingar på väg att förstöras…

    2023-01-23 “Pettersson”
    “Åkesson sur på Kristerssons krypande för islam”
    – “Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson kritiserar statsministerns uttalande om Rasmus Paludans koranbränning.”

    … sedan 2006:

    2006-02-09 Sveriges Television
    “Freivalds [utrikesminister, S] oroas av Muhammedbilder”
    – Enligt Johan Gärde, religionssociolog bosatt i Libanon, visades bilderna under bästa sändningstid. En av de stora nyheterna var att Sverige och en svensk tidning ska avbilda profeten Muhammed för att provocera och visa att “demokrati är viktigare än religion”
    – “Jag tror att det skapar en uppenbart farlig situation. Jag kommer i alla lägen att försvara tryckfriheten, men SD-Kurirens provokation tar jag bestämt avstånd från. Det är en fullständig brist på respekt”, säger hon.
    – “Jag ber om ursäkt för att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion”, säger Freivalds.

    (Sverigedemokraterna publicerade 2006-02-03 en (1) karikatyr av profeten Muhammed på SD-Kurirens webbplats, vilket var SD:s stöd för Jyllands-Postens muhammedbilder 2005 (illustrationer av islams koppling till kvinnoförtryck, terror och krig), varpå webbhotellet Levonline stängde ned webbplatsen efter påtryckningar från utrikesdepartementet.)

Kommentera