Vattenfall går vidare med förstudie om ny kärnkraft

ENERGIPOLITIK. Vattenfall startade i juni 2022 en förstudie kring små modulära reaktorer (SMR) i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Som en del av förstudien tar Vattenfall nu ett antal viktiga steg med ambitionen att ha den första reaktorn i drift i början av 2030-talet.

Ringhals kärnkraftverk

Syftet med den pågående förstudien är att undersöka de kommersiella, legala och tekniska förutsättningarna för att bygga minst två nya SMR i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Kontakter med potentiella leverantörer av SMR-teknik har initierats och inom kort påbörjas fältstudier och markundersökningar kring Ringhals.

Det är framför allt tre saker som händer härnäst. Vi har redan en dialog med flera potentiella teknikleverantörer och kommer senare i år att gå vidare med en eller flera av dem för att få konkreta förslag på reaktorer. Vi drar också igång arbetet som krävs för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Och vi förbereder oss för att efter sommaren bjuda in till lokala samråd för att diskutera med berörda parter, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Förstudien beräknas vara klar till årsskiftet 2023-2024 och är en central del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer.

Det finns ett uppenbart behov av mer elproduktion i södra Sverige och vi bedömer att både ny kärnkraft och en utbyggnad av vind- och solkraft kommer att behövas. Vi ser att Ringhals, där det redan finns kärnkraft sedan tidigare, är en mycket lämplig plats för ny produktion och den plats i Sverige där nya reaktorer snabbast kan tas i drift. Redan innan jul ansökte vi till Svenska kraftnät om att få ansluta ny elproduktion där, säger Comstedt.

Fortsatta investeringar i befintliga anläggningar
Förutom förstudien om nya SMR vid Ringhals fortsätter Vattenfall att investera i de befintliga fem kärnkraftreaktorerna vid Ringhals och Forsmark som normalt producerar mer än 40 TWh el årligen. Vid reaktorn Forsmark 1 pågår en effekthöjning på 100 MW och för reaktorn Forsmark 3 pågår en utredning för effekthöjning om som mest 250 MW som kan ge ett värdefullt tillskott av planerbar fossilfri elproduktion.

Vi tittar också på vad som krävs för att förlänga drifttiden för samtliga befintliga reaktorer med omkring 20 år. Dessa reaktorer skulle i så fall kunna drivas vidare in på 2060-talet, säger Desirée Comstedt.

-Pettersson säger att två kärnkraftsreaktor i Barsebäck stängdes redan 1999 respektive 2005 under en S-regering. Sedan 2014 har S + MP dessutom stängt två reaktorer i Oskarshamn 2015 respektive 2017 och ytterligare två reaktorer i Ringhals den 30 december 2019 respektive den 31 december 2020. Alla sex reaktorerna har stängts av politiska skäl. Det hade varit bra att ha de sex nedlagda rektorerna idag. Vi hade också sluppit tusentals förlustsnurror i naturen och inte behövt köra Karlshamnsverket på olja. Dessutom stoppade de rödgröna två planerade reaktorer, Ringhals 5 och 6, som hade varit klara idag om Vattenfall fått fortsätta sina planer…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Vattenfall går vidare med förstudie om ny kärnkraft

 1. Har de varit tvungna att släppa PK tanken och insett att kärnkraft gäller? Mp:s “grep” över en olycklig utveckling tycks nu vara bruten. Om de dessutom åker ur riksdagen blir lyckan fullständig!

 2. Och dessutom har EU tvingat oss sälja el till danskarna m.fl. som ”satsat” på vindkraft. Undrar hur mycket allt detta kostat svenskarna totalt?

 3. MP har placerat ett par miljöutopiker i Vattenfalls styrelse. VD är som en liten bandhund. Övriga i Styrelsen sitter där bara för att lyfta arvode. Många offentliga bolag är lika infiltrerade. Lägg lite PK på detta och man tror att man t o m kommer att kunna konkurrera med stål som är 5 gånger så dyrt som annat stål på marknaden. Att sedan medborgarna får äta vattgröt och festa på linssoppa vid högtider, för att ha råd med ljus i det kalla huset, det skiter dessa utopiker i. S stöttar dessa, kom ihåg det.

  12
 4. Vattenfall är ägt av svenska skattebetalare, men verkar vara vindsnurreaktivister. Regeringen bör hålla ett skarpt öga på Anna Borg.

  20
  1

Kommentera