One thought on “Dagens appropå

 1. Notiser ur Göteborgs Aftonblad om några stölder 1896-1901.
  ”För tillgrepp af ett parti plank­bitar och gamla bräder, tillhörigt byggmä­stare Karl Axel Gillberg och upplagdt vid Risåsgatan anhöllos i går arbetarne August Hansson och Albert Andersson”.

  ”För stöld af en stortröja från en studerande stod i går f. tvångsarbetsfången, för tredje resan stöld straffade Carl August Johansson Friman tilltalad i poliskammaren.”

  ”För tillgrepp af två par byxor värderade till 10 kronor anhölls i går af po­lisen drängen Karl Albin Karlsson, i tjenst hos hemmansegaren Ludvig Andersson i Torslanda socken å Hisingen.”

  ”För stöld af en del torgkorgar, stod i går hustrun Johanna Sofia Olausson från Mölndal tilltalad inför härvarande rådhusrätt.”
  https://goteborgshistoria.com/2019/05/20/tillgrepp-av-plankbitar/

Kommentera