Allvarligt säkerhetspolitiskt läge och risk för eskalation

FÖRSVARSMAKTEN. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närområde det allvarligaste sedan 1980-talets början. Riskerna för svensk säkerhet har ökat och hotbilden mot Sverige har blivit bredare och mer komplex. Det konstateras i Musts årsöversikt för 2022 som nu släppts.

Försvarsmakten har utbildat ukrainare i Storbritannien Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har starkt påverkat säkerhetsläget i Sveriges närområde och i Europa under det gångna året.

Vi har sett ett mycket stort ryskt risktagande där insatserna har höjts ytterligare under året. Ryssland har inte uppnått något av sina strategiska mål med kriget, men inget tyder på att den ryska statsledningen gett upp sina långtgående ambitioner. Det finns svårbedömda men reella risker för ytterligare eskalation, säger Lena Hallin, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Det militära angreppet mot Ukraina har mötts av ett starkt och gemensamt agerande på det politiska, ekonomiska och militära området från västländerna inklusive Sverige. Uthålligheten i stödet och enigheten i väst kommer även fortsatt vara helt avgörande för vilken utgång kriget kommer att få.

Som en följd av det ryska anfallskriget fattade Sverige i maj 2022, samtidigt som Finland, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Musts bedömning är att Sverige är säkrare efter att Natoansökan lämnades in.

 – Sverige fick i samband med Nato-ansökan bilaterala säkerhetsförsäkringar från flera Natoländer och bedömningen är att Ryssland fortsatt vill undvika en eskalation som skulle kunna leda till en väpnad konflikt med Nato, men samtidigt skapar den ryska ledningens höga risktagande en osäkerhet.

Under året har också underrättelsehotet mot Sverige ökat, inte minst efter Sveriges beslut att söka medlemskap i Nato. Lena Hallin betonar att det inte bara är Ryssland utan också bland annat Kina som bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige.

– Båda länder har förmåga att utföra komplexa operationer i försök att påverka svenska politiska och ekonomiska beslut. Opinionsbildning och beslutsprocesser i Sverige – kärnan i vår demokrati – följs nära. Medvetenheten om detta hot måste öka.

Främmande makt söker brett efter sårbarheter i vårt öppna och digitaliserade samhälle. Ingen skillnad görs mellan civilt och militärt, eller mellan privat och offentligt. Möjligheter att utnyttja luckor i vår organisation, lagstiftning och samverkan undersöks kontinuerligt. Olika typer av inhämtnings- eller påverkansoperationer mot Sverige kan utnyttjas i samtliga konfliktnivåer. De pågår här och nu och skär många gånger över våra myndighetsgränser och myndighetsmandat vilket utmanar Sveriges förmåga till motåtgärder och beslutsfattande.

– Eftersom hoten riktas mot alla delar av samhället så är det avgörande att Sverige möter dem med en samlad nationell ansats såväl inom statsförvaltning, som det privata näringslivet och samhället i stort. Vaksamheten, säkerhetsskyddsarbetet och robustheten i vårt samhälle måste stärkas, säger Lena Hallin.

Parallellt med ett högt operativt tryck på underrättelse- och säkerhetstjänsten under 2022 har Must fortsatt att utvecklas. Samverkan har stärkts med Säkerhetspolisen och FRA – i underrättelse- och säkerhetssamhällets inre kärna – liksom med ett antal myndigheter inom totalförsvaret och internationella partner. Det krävs för att möta den allvarliga och komplexa hotbilden. Av särskild betydelse är också de steg Must tar för att med hjälp av digitaliseringen och AI kunna stärka framtida förmågor på stor bredd.

Lena Hallin konstaterar att Must haft ett arbetsintensivt år med en hög efterfrågan från både regeringen och överbefälhavaren.
– Jag är stolt över den engagerade och kompetenta personalen på Must, som under året gjort viktiga och omfattande insatser för ett säkrare Sverige i en mer osäker och farlig omvärld.

Must årsöversikt 2022

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

25 thoughts on “Allvarligt säkerhetspolitiskt läge och risk för eskalation

 1. Must årsrapport är i allt väsentligt sann. Dahlbergs inlägg är i allt väsentligt osann rysspropaganda.

  9
  2
 2. Dahlberg, vem bryr sig om dina flygdata? Om du vill får du gärna ge USA och Norge hela äran för sprängningarna som vi ska vara mycket tacksamma för, men försök inte skylla några prisökningar på sprängningarna! Priserna beror på avskaffad kärnkraft och elområden.

  Putin började själv trixa med både priser och leveranser före sprängningarna. Tack vare att rören avskaffades förlorade Putin möjligheten att idka utpressning genom gasen. Jag förstår att du inte gillar det!

  Rören var vansinne redan från början och kommer aldrig tillbaka!

  8
  3
 3. MUST:s årsöversikt 2022 nämner inte med ett ord inbördeskriget inom NATO, där USA och Norge idkat ekonomisk krigföring mot övriga NATO-länder genom att spränga gasledningarna Nord Stream 1 och 2 på Östersjöns botten och därigenom förorsaka dessa länder jättelika ekonomiska skador.
  Ett NATO med två medlemsländer som ägnar sig åt statsterrorism kan inte Sverige under några omständigheter bli medlem i.

  Här en artikel på svenska om P8 Orion-planet som flög över sprängningsområdet någon timme före de två detonationerna. Planet gick ner på låg höjd och släppte sonarbojen som senare skickade signaler om sprängning till laddningarna på gasledningarna.

  https://nyadagbladet.se/utrikes/flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdes/

  Dessa flygdata har funnits ute på nätet sedan dagen efter sprängningarna

  8
  22
 4. Jag menade 100.000 vore än 100.000.000 Muselmaner.
  Terve ! för fan. Alla Finnar jag känner, är bra människor.

  7
  5
  • Kiitos. Jag erkänner att jag tycker jättemycket om er svenskarna, till exempel om ert öppenhet för nya idéer, teknologier samt er fin historia & kultur!… och ja, kvinnorna är också vackrare på ert sida av gränsen. Som tack för den vänligheten ni visade mig, när jag hade flydd hjärtkrossad till Sverige, kommer jag en vacker dag ge er någonting trevligt tillbaka 💝

   6
   8
 5. Bättre 10.000 Finländare i Sverige än en enda Muselman. För de skulle kanske bara försöka få oss att sjunga eller dansa Polkka. 😉

  9
  7
 6. Jag tycker att ni skall vara imponerade, för jag var aldrig rädd att avfyra en Haubits-77. Det borde ni alla vara kanske. En mynningsknall som ni icke kan föreställa Er.

  Skulle granaten detonera i eldröret, så är det ytterst farligt.

  2
  8
 7. Pjäsgruppschefen övervakar bland annat pjäsens exakta grundinställning, för att servisen sedan skall kunna ge eld i olika exakta riktningar. Han övervakar riktarens arbete över hans axel.
  Den ställföreträdande pjäsgruppschefen övervakar och ser till att laddningarna och granaternas temperingar eller inställningar är korrekta, så att granaterna landar på rätt plats med den korrekta dödligheten.

  (något föråldrat)

  2
  8
 8. Granne från östrasidan utrycker det på ett bra sätt, säkerhetsläget var bra för ett år sedan.
  Då för ett år sedan var de allvarligaste hoten de från islamisterna, inte från öster. Men nu verkar det som att islammisthoten har försvunnit, förutom då de hackerattacker som förekommer från bla hackergruppen anonymous Sudan, vilka tydligen ska tillhöra ryska hacker nätverk.

  Musts bedömning är att Sverige är säkrare efter att Natoansökan lämnades in.
  Det är ju en märklig bedömning att vi ska vara säkrare nu än hösten 2021 då den socialdemokratiska kongressen beslutade att vi inte ska gå med i NATO.
  Märkligt.

  Då hösten 2021 hade Ryssland en armé med levande soldater och en massa stridsvagnar, flyg och helikoptrar. Nu är en stor del av soldaterna döda och skadade. Vad som hänt med fordonen vet vi. Och alla de missiler och granater man hade under hösten, då de inte var ett så stort hot, de är avskjutna nu. Och trots att man lider av brist på mycket krigsmateriel så är man nu ett mycket större hot. Vad säger man?
  Det stora hotet nu är ju om Kina närmar sig Ryssland. Vi vet vad Kina vill med Taiwan och vilket stöd Taiwan har av USA.

  Att hotet mot Sverige nu är större, det borde en 5´e klassare kunna räkna ut. Idag är vi ju så nära man bara kan bli att vara i krig med Ryssland. det som fattas är att vi skickar soldater. Svenska frivilliga finns ju redan där och dör för något de tror på. Sen kan man ju undra om det kommer några valkyrior och för dem genom bifrost till gudarnas boning i Valhall.

  7
  13
  • Tack. Jag har ingenting emot att ukrainare får/tar tillbaka hela det landet som är deras.

   Det är jag kritiserar är valet av strategi, eftersom den valda strategin
   a) är osäkrare att lyckas,
   b) innebär större risker för eskalering och kärnvapenanvändning,
   c) för ryssarna permanent till kinesernas läger och
   d) orsakar enormt lidande och förstörelse för oskyldiga ukrainare
   e) förstör europeiska ländernas ekonomi

   Om vi antar att ukrainare får deras land tillbaka när tillräckligt många ryssar har blivit dödade, kan vi räkna ut hur mycket dödande av en genomsnitt ryss i Ukraina har nu kostat.

   – förstörelse Ukrainas infrastruktur 1000 miljarder dollar
   – vapen till Ukraina 200 miljarder dollar
   – energipriset för européerna 800 miljarder dollar
   ==> kriget har redan kostat åtminstone 2000 miljarder dollar

   Om vi antar att 100000 ryska soldater har blivit dödade. Då genomsnitt priset för ryssens dödande är 2000000000000/100000 = 20 miljoner dollar per ryss kadaver. Inte särskilt kostnadseffektivt – eller hur? Det hade varit mer kostnadseffektivt att utlysa en miljon dollar belöning för varje ryssdödande attack i Ukraina… i hela Ukraina.

   3
   11
 9. Angående artikeln så går mina tankar till ett
  Citat av
  Benjamin Franklin:
  “De som önskar ge upp sin frihet för att uppnå trygghet kommer inte att få eller förtjäna endera” .

  12
  14
  • Kan man ju undra vad de amerikanska indianerna anser. Både de som var fredligt inställda och de som gick emot armén och krigade för att få behålla sin frihet och sina marker. De trycktes tillbaka och hamnade i reservat. För deras del hjälpte det varken att strida eller för att försöka uppehålla en fred med invällarna.
   Historien berättar vad de förtjänade.

   3
   7
 10. Den som är skotträdd, oavsett om det är en 155mm Haubits, eller en .30 kalibrig automatkarbin, kan aldrig skjuta bra. Jag är icke skotträdd å det minsta. Jag blundar ej när jag trycker av.

  På Haubitsen, kan elevationsindikatorn svaja som fan efter ett skott. Nu måste man fyra av när den står i mitten utan att vänta i nästa skott.

  Med en automatkarbin måste man avfyra nya välriktade skott fort som fan för att få priset vid banskjutning eller fältsskjutning, eller döda fienden, om det vore krig.

  3
  9
 11. En natt när vi sköt med en Bofors Haubits-77, med en Amerikansk militär-attaché, ösregnade det. Nu sköt vi med full laddning (laddning 6) och pjäsen hoppade som fan på den märkliga fjädrande marken, så att vi tappade en spränggranat ned i marken. Det var en ÖFHKSAR (högkänsligt spetsanslagsrör), Extremt farligt att avfyra igen utan inspektion av tändröret, skulle det varit litet skadad i nosen som var ganska känslig med sin mjuka huva av mässing.

  Men vi sköt ut den, kanske blev det en blindgångare. Ingen dog.

  Ingen av Er kan föreställa sig mynningsflamman i natten, från en sådan bössa. Sex meter bred och kanske tjugo meter lång, och kanske dödlig för den som står utanför lavetten.

  2
  8
  • Låter som du var en vanlig pjäsneger, trots ditt skryt. Vi eldledare bekämpade fienden. Om ni bara slängde i granater.

   9
   3
   • Vi pjäsnegrer skötte om artilleriet förr det som Ryssarna och Ukrainarna gör nu.

    Jag har stoppat in, för hand, tillsammans med mina kamrater, utan maskin, en 105 mm tubkanon i munnen på en 155 mm haubits. Många hundra kilo. Det skulle du aldrig klara av.

    Jag har utfört soltatmarschen och fria kriget och allt.

    Och jag är Furir, inte pjäsneger. Och jag är pjäsgruppschef.

    2
    9
 12. Vi var förbjudna att skjuta automateld med AK-4, även vid s.k fältskjutning mot helfigurer, men jag visste att det var bra, så det gjorde jag. Det är ingen ide att skjuta från höften, utan man måste skjuta från axeln, därför bara tre skott. Pang-pang-pang, börja vid foten på 25 meter. Annars strikt patronvis eld på längre avstånd.

  3
  8
 13. Mindre än ett år sedan Finlands och Sveriges säkerhetsläge för var mycket bra – som vanligt. Sedan dess har det bara blivit värre och värre. Därför orsaken till detta förändringen måste bero på någonting man har vald att göra eller icke göra. Kanske det hade varit bättre att spela detta krigsspel på ett annat sätt. Tänk på det krigshetsaren.

  ps. Fel krigat

  13
  16
 14. Vid eskalering, så kan jag skryta med att jag innehar automatvapenskyttemärket i silver. Med AK-4. Jag är även bekant med AK-5, kan ta isär båda och sätta ihop dem på nolltid. Extremt bra på att skjuta i huvudet, eller i bröstet från 200 meter, utan kikarsikte. Med kikare, skulle jag skjutit fyra gånger så bra.
  Ingen annan vågade skjuta automateld, men det vågade jag.
  Tre skott; ta-ta-ta. Ett skott i foten, ett i magen och ett i huvudet, från 25 meter. Alltid tre.
  Många var rädda när det small i bössan. Ännu räddare var de när det small i en 155 mm Haubits.
  Skotträdd, det kan ingen människa beskylla mig för att vara 🙂

  3
  11
 15. Migration av kriminella och kulturellt efterblivna har skapat de problem vi idag ser.

  Men politikerna och de goda o skenheliga förstår inte då de själva inte ser verkligheten

  22
  1
 16. Vi har importerat det säkerhetspolitiska läget,
  men det förstår inte våra politiker eftersom de är skulden till det hela.

  37
  1

Kommentera