Fem kaosmuslimer döms för grovt sabotage mot blåljussabotage under koranupploppen

TERRORISM. Linköpings Tingsrätt, mål: B 4805-22, dömde igår fem tilltalade för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, varav två döms även för försök till våld mot tjänsteman. Påföljderna har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias.

Tingsrätten dömde fem tilltalade för att de medvetet har agerat tillsammans och i samförstånd med andra och för egen del har deltagit aktivt i att kasta sten, smällare och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Domstolen anser att de tilltalade genom sitt agerande och sin närvaro på platsen har utgjort en del av den samlade händelsen och därigenom också bidragit till att uppmuntra övriga gärningsmän i deras brottsliga gärningar. En av de tilltalade bedöms ha intagit en ledande position och ha haft en pådrivande roll som har bidragit till att händelseutvecklingen och angreppet mot poliserna eskalerade och blev alltmer och hotfullt och våldsamt.

Tingsrätten anser att det är klarlagt att poliserna utsattes för omfattande våld och att polisiär utrustning till stora värden skadades eller förstördes. Avsaknaden av allvarliga personskador framstår enligt domstolen som en ren tillfällighet utanför gärningsmännens kontroll. Angreppet har haft sin grund i ett missnöje mot att polisen beviljat tillstånd till en allmän sammankomst och det har enligt tingsrättens bedömning varit inriktat mot att hindra polisen från att utföra sitt uppdrag. Gärningen har därför bedömts som sabotage mot blåljusverksamhet. Gärningen har bedömts som grov med hänsyn till att den hotat polisens samhällsviktiga funktion och med beaktande av att den föranletts av ett beviljat tillstånd för en allmän sammankomst, vilket i förlängningen utgör ett hot mot grundlagsskyddade rättigheter som yttrande- och demonstrationsfriheten. Två av de tilltalade döms även för försök till våld mot tjänsteman.

Påföljderna för de dömda har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias då tingsrätten inte anser att den åberopade bevisningen ger tillräckligt stöd för att han har begått de handlingar som åklagaren har påstått.

Adham Aghel Dawood Foto: Polisen

Adham Aghel Dawood, 43. Döms till fem års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt försök till våld mot tjänsteman. Var med och parkerade två fordon i en vägspärr som blockerade infarten till Skäggetorp centrum. Kastade föremål och avfyrade smällare mot en polis och sköt en kundvagn mot en polisbuss. 

Tingsrätten gör bedömningen att 43-åringen haft en drivande och framträdande roll under kravallerna. ”På filmerna syns också tydligt hur Adham Aghel Dawood gestikulerar för att driva folkmassan framåt mot poliserna”, skriver tingsrätten i domen. 

Mohamad Suleiman Foto: Polisen

Mohamad Suleiman, 21. Döms till fyra års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt försök till våld mot tjänsteman. Kastade vid upprepade gånger sten och föremål mot poliser – och avfyrade vid tillfälle ”någon form av pyroteknisk vara” mot fyra poliser som detonerade intill dem. ”Det framstår som tillfälligheter utanför Mohamad Suleimans kontroll att ingen av dem skadades”, skriver Linköpings tingsrätt i domen. 

Hassan Al Abdullah Foto: Polisen

Hassan Al Abdullah, 18 år. Döms till fyra års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Maskerade sig och kastade vid upprepade tillfällen sten mot poliser och polisbilar och slog på polisbilar med armbågen och med sten i händerna. Hassan Al Abdullah fyllde 18 år bara två veckor före upploppet. 

Khaled Alnajm Foto: Polisen

Khaled Alnajm, 21 år. Döms till fyra års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Deltog i stenkastning mot polis, välte omkull kundvagnar över vägen för att hindra polisen för att komma fram och deltog i rusningar mot polisen. Sparkade på flera polisbilar och slog sönder mot bilarnas sidorutor med en sten.

Waleed Al-Trim Foto: Polisen

Waleed Al-Trim, 50 år. Döms till fyra års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Kastade sten mot poliser och polisbilar och deltog i rusningar mot polisen.

-Pettersson tycker straffen är vettiga, synd bara att straffrabatten fanns kvar när brotten begicks, sedan skulle jag vilja se indragna svenska medborgarskap och utvisning.

Jag har inte exakt koll men nu är runt 50 dömda för koranupploppen, inte en enda svensk hittills.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

5 thoughts on “Fem kaosmuslimer döms för grovt sabotage mot blåljussabotage under koranupploppen

 1. 43-årige Adham Aghel Dawood: “har haft en drivande och framträdande roll under kravallerna“, bedömer tingsrätten. 

  Det framgår också i domen, att han maskerat sig och burit fram en kasse med stenar som andra personer sedan tagit sten ur och kastat mot Polisen. Vid ett mycket stort antal tillfällen har han också själv kastat stenar, dessutom upprepade gånger kastat pyrotekniska varor och därvid skjutit en fyrverkeriraket mot en polis som träffades i bröstet, men raketen exploderade istället på marken, annars hade polisen sannolikt skadats. Han har också sparkat på, klivit upp och stampat på, samt med händer och tillhyggen slagit sönder flera polisfordon och tillgripit egendom ur polisfordon.

 2. År 1967 öppnade regeringen Erlander för asylmottagning från världens alla länder i evinnerliga tider genom det så kallade New York-protokollet som var en utvidgning till flyktingkonventionen. Initialt var det inget problem, det var före Majrevolten och 68-vänstern och statsapparaten befolkades av nitiska och redliga personer. Sedan kom Palme, Leijon, Westerberg, Bildt, Eliasson och 68-vänstern.

  Leijon författade den beramade propositionen nr 26 av 1975 då invandrarna inte längre behövde anpassa sig till konungariket. Efter inflödet av kosovoalbaner (muslimer) satte regeringen stopp för det för den tiden omåttliga inflödet av ekonomiska migranter. Westerberg och Bildt upphävde det beslutet och ungefär där började vallarna brista.

  Det fanns fortfarande en del rediga personer på Invandrarverket men dessa försvann med den socialdemokratiske katastrofen Eliasson som inte bara raserat en myndighet utan fyra stycken.

  Vad vi behöver är att återinföra i regeringsformen återtagandet av felaktigt utdelade medborgarskap, återkalla alla medborgarskap för dem som inte kommer från EU, grannländer och grannländers grannländer om de inte kan uppvisa att de betalat minst skatt motsvarande ett instegsjobb senast fyra år efter ankomst. Kan de inte det inom tre månader så dras medborgarskapet in och de avvisas från landet.

  14
  1
 3. Synd att dessa avskum finns i Sverige. Nu ska dessutom kosta fängelseplatser och skattepengar. Är det fler sådana här som L vill ha hit?

  19

Kommentera