2 thoughts on “Dagens

 1. ‘Vem kan man lita på’ frågar bilden…

  … men den avgörande parten finns inte med: Historien, som alla alltid i alla sammanhang har anget som en förutsättning för att blicka in i framtiden.

  — Vår tid har aldrig varit så kall eller haft så litet koldioxid i atmosfären som de senaste 100 miljoner åren, där trenden för perioden har en 45-gradig nedåtgående lutning.

  Lägg därtill osäkerhetsfaktorn när vetenskapen justerar olika kända och halvkända, men inte okända, parametrar (de mänskliga och ‘omänskliga’ faktorerna) i datorsimuleringar (olika scenarier/alternativ) för att gissa sig till hur en av naturens mest komplexa och kaosartade system kommer att uppföra sig om 5 10 50 och 100 år.

  Med tanke på att det är vanligt folk som ska bestämma vilka risker som folk och samhälle ska ta, är ovan den enda information/kunskap som de kan använda (mer kunskap är alltför omfattande och komplex) för att göra en bedömning, om demokratin ska tillämpas i frågan…

  … vilken åsidosattes/åsidosätts i en hel del demokratiska länder, för den goda sakens skull.

  Till exempel: diskriminering (ras, kön: i huvudsak europeiska män); otillgängligt samhälle för de ‘ovaccinerade’ och de odigitaliserade medborgarna (kravet… tvånget att använda Internet); Sverige som suverän nation och som därför inte kan ingå i en federal nation (förbundsstat), vilket Europeiska unionen (EU) tror att den är, varför den tror att den kan ha ett parlamentet (riksdag: den lagstiftande församlingen) och varför den tror att den kan att stifta lagar.

 2. Verkar som att den övre gruppen är mest en massa dilletanter och den undre har mer koll på det dom pratar om.

  19

Kommentera