Finland under kalla kriget

HISTORIA. SVT har producerat en serie om det grepp som Sovjet hade över Finland under efterkrigstiden. Den är nödvändig för att förstå finländarnas starka vilja att inte hamna i Moskvas garn igen, och därför att söka skydd i Nato.

1. I ett oklart gränsland. När kalla kriget är ett faktum tvingas Finland förhålla sig till de båda blocken och välja en väg mellan stormakternas frontlinjer. Till västmakternas stora förvåning blir Finland inte en sovjetisk satellitstat. Landet ockuperas inte, men den fortsatta självständigheten kommer med ett pris och Sovjetunionens inflytande över Finland ökar. En historisk dokumentärserie som berättar om Finland under kalla kriget, från slutet av andra världskriget till början av 90-talet. Serien är producerad före den ryska invasionen av Ukraina och Finlands efterföljande Natoansökan, serien är gjord innan invasionen av Ukraina. 

USA:s president John F Kennedy och Finlands president Uhro Kekkonen till höger.

2. Särskilda relationer. Sovjetunionens inflytande i Finland ökar allt mer. Inte minst blir detta tydligt i samband med den sk notkrisen i slutet av 1961. Påtryckningarna mot Finland eskalerar och allt större eftergifter görs till den mäktiga grannen i öst. President Kekkonen gör utrikespolitiken till ett inrikespolitiskt slagträ.

3. Ett fjärrstyrt land. Ungerns radikalisering leder till taistoismens uppkomst i Finland i början av 70-talet. Genom taistoisterna – den prosovjetiska och stalinistiska fraktionen inom Finlands kommunistiska parti – blir Sovjetunionens inflytande över Finland än mer påtagligt. I internationella västmedier får begreppet “finlandisering” en allt större spridning, som ett sätt att beskriva ett mindre lands undergivenhet och beroendeförhållande gentemot en mäktig granne.

4. En nyttig idiot. I början av 1970-talet drömmer man i Finland om en roll som internationell brobyggare, men Sovjetunionen ser annorlunda på saken. Självcensur blir rådande praxis i finländska medier, däribland inom Yle, Finlands public servicebolag för radio och tv.

5. En ny generation. Mot slutet av 1970-talet är finlandiseringen vardag i Finland. Dess effekter är märkbara runt om i det finländska samhället, så även i skolornas undervisning och i radio och tv. Samarbetsprojekten över gränsen är många och från sovjetiskt håll föreslås gemensam krigsövning. 

6. Frihet eller bländverk? Finlands president Urho Kekkonen avgår av hälsoskäl 1982 och till hans efterträdare utses Mauno Koivisto. Nu börjar en ny era, med tankar och förhoppningar om förändring i Finlands relation till grannen i öster. Samtidigt är relationerna mellan öst och väst mer spända än någonsin tidigare och Sovjetunionen slutar inte att söka efter “sovjetfientliga krafter” i Finland.

7. Det sista bandet. Under slutet av 1980-talet förändras Sovjetunionen hastigt under ledning av Gorbatjov. Baltikum genomgår en omvälvande frigörelseprocess, finlandiseringen drar sina sista andetag i Finland och det gamla Sovjetunionen faller samman.

8. Jag erkänner. 1994 folkomröstar Finland om EU-medlemskap och året därpå går man som suveränt västland med som fullvärdig medlem i den europeiska unionen. Vilka spår lämnar finlandiseringen efter sig? Är den ett varnande exempel för framtiden, eller ett bevis på framgångsrik politik? Och vad betyder finlandiseringen för en yngre generation?

-Pettersson noterar att det var oerhört nära att Finland ockuperades av Sovjet/Ryssland och den faran är inte över…

Tsar Putin kan få för sig att hänvisa till historien.
Pettersson tycker Putin ska dra sig tillbaka till mörkgröna området, med hänvisning till historien. Ryssland under 1500, 1600 och 1700-talen

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Finland under kalla kriget

 1. Det var likadant i Sverige till en viss del, med en sovjet-dyrkande statlig monopolradio och TV.

 2. Försvarsmaktens kommendör Lauri Sutela och hans högra hand Ermei Kanninen såg alltid till att det kom lämpligt med grus i maskineriet om ryssen visade sig allt för kärvänlig …

 3. “Buga mot Väst utan att visa ändan för Öst” är en fras jag hört användas om den finska politiken.
  Varför de nordiska/skandinaviska länderna inte vill ha en egen union, inklusive Baltikum, Åland och Island begriper jag inte.
  Hellre största mörten i groddammen-syndrom kan tänkas.

 4. Man köpte sovjetiska MIG-21 till sitt flygvapen i Finland. Man brukade skoja om att Finland införde dubbelt toalettpapper, för Sovjet skulle ha kopior på allt som gjordes i Finland.

  19
  3
  • Att ryssen sålde MIG21 till Finland var på sin tid en enorm sak. MIG21 var det bästa ryssen hade och plötsligt var Finlands flygvapen en verklig faktor att räkna med då de föråldrade de Havilland och Folland som Finland hade ersattes med MIG21 och senare utökades med Draken.i början på 70-talet. Finland var det första landet utanför Sovjet som fick MIG21. Inte ens lydstaterna i Warszawapakten hade plantypen. Orsaken till att ryssen sålde planen var att de ville hindra att Finland skulle glida västerut.

Kommentera