3 thoughts on “Helt säkert larmar SVT om klimatkatasrofalvärme i södra Europa

  1. Det är ju bara VÄDRET i Sibirien, och det brukar ju vara sådant väder på vintern, det har det ALLTID varit, nu åter till KLIMATHOTET…

    10

Kommentera