Vattenfall fortsätter utredningen om ersättningskärnkraft

ENERGIPOLITIK. Nedanstående är ett pressmeddelande från Vattenfall daterat den 16 januari 2014. Då hade fortfarande den borgerliga Alliansregeringen makten.

Vattenfall inleder torsdag 16 januari 2014 samråd angående ersättningskärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk. Samrådet med myndigheter, närboende och andra intressenter är en viktig del av det pågående långsiktiga analysarbetet för att kunna ta ställning till om en investering i ersättningskärnkraft bör genomföras. Dessutom krävs i sådana fall beslut av regeringen men ett sådant beslut förväntas inte förrän kring år 2020.

Statliga Vattenfalls nya vd Anna Borg tjänar 1 351 417 kronor – i månaden år 2021. Ja, ni har läst rätt. Ingen människa kan vara värd en sådan månadslön. Särskilt inte när det gäller Vattenfall med sina notoriskt vanskötta affärer. Pressbild.

Kärnkraften har de senaste åren stått för cirka 40 procent av elproduktionen i Sverige vilket är en stor del av elförsörjningen till hushåll, transporter och industri. Kärnkraften fungerar även som baskraft, stabil elförsörjning som är oberoende av väder och vind, och har låga koldioxidutsläpp.

Vattenfall är huvudägare till sju av Sveriges kärnkraftsreaktorer, fyra i Ringhals och tre i Forsmark. De har alla genomgått omfattande moderniseringar de senaste åren vilket börjar ge resultat, bland annat var produktionsåret 2013 det näst bästa hittills. Vattenfall gör bedömningen att Ringhals 1 och Ringhals 2, som startade i mitten av 1970-talet, kan drivas i åtminstone 50 år och Vattenfalls övriga svenska kärnkraft-reaktorer, som togs i drift under 1980-talet, kan drivas i upp till 60 år. Det är alltså sannolikt att stängningen av kärnkraftreaktorerna inleds under andra halvan av 2020-talet. Utöver svensk kärnkraft har Vattenfall en bred produktionsportfölj och investerar i förnybar produktion både i Sverige och utomlands.

Viktigt med stabil elförsörjning

Sveriges förmåga att klara elförsörjningen, inte minst under vintern, är beroende av alla kraftslag som tillsammans balanserar produktionen i förhållande till elanvändningen. Mer förnybar elproduktion, inte minst vindkraft, ställer ökade krav på reglerförmåga för att hantera variationer i produktionen. Vattenkraften spelar en viktig roll i det ökade behovet av reglerförmåga.

Trots att stor mängd förnybar el introduceras bedömer Vattenfall att det kommer uppstå underskott av el när de befintliga kärnkraftverken successivt avvecklas. Då kommer ny baskraftproduktion, det vill säga el som produceras oberoende av väder och vind, att behövas. Vilken sorts produktion det bör bli är viktigt att besluta om i god tid för att trygga en säker eltillförsel till industrin och till samhället i övrigt.

– Frågan är vilken baskraft vi ska välja. Hur ska samhällets krav på en fortsatt stabil elförsörjning till rimliga priser med fortsatt låga koldioxidutsläpp mötas, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

De olika kraftslag som står till buds har alla både för- och nackdelar. Vattenkraft är förnybar och har liten klimatpåverkan. Storskalig utbyggnad av vattenkraften är dock inte möjlig eftersom de outbyggda stora älvarna är skyddade. Förslagen från Vattenverksamhetsutredningen* kan dessutom begränsa befintlig produktionsförmåga, om förslagen genomförs. Biomassa är ett förnybart bränsle men driftkostnaderna bedöms idag vara för höga och försörjningsproblem förutses vid storskalig användning. Även vindkraft är förnybar, men produktionen är beroende av om det blåser eller ej.

Kol och gas är inte förnybara bränslen och medför stor klimatpåverkan, men ger en produktion som är möjlig att planera. Kärnkraft har liten klimatpåverkan och produktionen som är förknippad med höga säkerhetskrav kan planeras, men ger upphov till avfall som kräver hantering under lång tid. En metod för detta utvecklas av SKB, Svensk Kärnbränslehantering.

Vattenfalls analysarbete hittills

Det är för att ta fram ett beslutsunderlag om ersättningskraft som Vattenfall driver ett analysarbete sedan flera år tillbaka. Med tanke på utbyggnaden av vindkraften kommer det sannolikt inte att behövas lika mycket kärnkraft framöver, men en del av produktionsförmågan som finns idag kommer sannolikt behöva ersättas av ny baskraft där kärnkraft är ett alternativ.

För att ha den möjligheten öppen måste ett omfattande utredningsarbete genomföras nu, trots att det är mer än ett decennium kvar tills vi börjar stänga våra befintliga reaktorer, säger Mats Ladeborn.

Läs vidare på Vattenfall…

Vattenfalls analys om kärnkraften i Ringhals visar att verken stängdes i onödan, efter politiska påtryckningar. I dag beräknas en ny reaktor kosta runt 50 miljarder att bygga. Siffran är osäker men den ger en hum om vilken kapitalförstöring S och MP ägnat sig åt när de stängde fyra reaktorer under de två senaste mandatperioderna. Plus alla kostnader för höga elpriser.

Sedan 2014 har S + MP stängt två reaktorer i Oskarshamn 2015 respektive 2017 och ytterligare två reaktorer i Ringhals den 30 december 2019 respektive den 31 december 2020. Alla sex reaktorerna har stängts av politiska skäl. Det hade varit bra att ha de sex nedlagda rektorerna idag. Vi hade också sluppit tusentals förlustsnurror i naturen och inte behövt köra värmeverk på olja. Dessutom stoppade de rödgröna två planerade reaktorer, Ringhals 5 och 6, som hade varit klara eller nästan klara idag om Vattenfall fått fortsätta sina planer…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Vattenfall fortsätter utredningen om ersättningskärnkraft

 1. Man bör veta att det är detta bolag som Maud Olofsson monterade ned och förvandlade till något konstigt . Under den tiden hon lekte industminister. Det var tysk kol kraft som köptes upp för att läggas ned med brakförlust för svenska skattebetalare .. enda möjligheten att rida till något här och få ordning på torpet är att skapa en en ägare eller förmyndare för detta bolag (industri minister) som kastar ut hela gänget med miljömuppar och tiggare samtidigt som man avskaffar Nord pol .
  Den typen av energi hantering som gröna idioterna lanserat med konstiga regelverk hör inte hemma i en civilisation

  12
 2. Lik förbannat sitter nedläggnings-VDn kvar med sin höga lön, högre lön än de flesta statchefer, inräknat diktatorer, på jordklotet.

  19
 3. Och inte nog med att man kanske förstört kärnkraftsverk för 50 miljarder:
  Vi får också glädjen av att vara med att via skatten finansiera hybritprojektet (alltså ståltillverking med el):

  “Den enorma uppmärksamheten kring Hybrit speglar att Sveriges klimatomställning står och faller med projektet. Ståltillverkning är Sveriges största utsläppare av koldioxid. Tillsammans står SSAB och LKAB för drygt elva procent av Sveriges samlade klimatutsläpp, 5,5 miljoner ton per år. Utsläppen ska ner till noll på två decennier. Måste ner. Annars missar Sverige sina klimatmål.

  I den ansökan som lämnas in den 15 november 2022 ber Hybrit om finansiering för nästa steg, en demonstrationsanläggning i Malmberget. 

  Den här gången ber Hybrit om 4,9 miljarder kronor. 

  Däremot kan man med säkerhet säga att Hybritprojektet är extremt komplext och riskfyllt. Och kostsamt. LKAB kommer att investera uppemot 400 miljarder kronor de närmaste decennierna för att ställa om sin produktion. En stor del finansieras genom att staten sänker avkastningskraven, det vill säga ett indirekt stöd.
  Till det kommer utbyggnaden av elproduktionen, och elnäten. Även där talar vi om hundratals miljarder kronor. Kanske tusentals. Ingen vet.”

  SvD: https://www.svd.se/a/Q7gdRx/hybrit-svenskarna-koper-klimatgrisen-i-sacken

  Det lär ju knappast räcka med 50 miljarder innan detta är klart och då vet vi alltså inte ens om det kommer ge vinst och dessutom genomförs det genom att låta LKAB gå med förlust i kanske ett helt decennium. Det hade suttit väldigt fint med bibehållen kärnkraft i vart fall. Hur i he-vete kan politikerna göra såhär? Satsa på extremt elslukande industri och samtidigt stänga ner elproduktion i stor skala?

  16
 4. Det intressanta i texten är “De har alla genomgått moderniseringar, bland annat har 2013 varit näst bästa produktionsåret”.
  Att då få höra vår förra statsminister få upprepa på SVT, om att reaktorerna var uttjänta, gör mig fly förb…..

  20
 5. Vad sysslar man med i statlig byråkrati när man utreder? Arbetar man bara en dag i veckan när det inte är helg, semester eller VAB? Även när det är en fråga som är av avgörande betydelse för landets och innevånarnas framtid redan i närtid? Finns det ingen elak djävel i regeringen som kan driva på med piskan?

  25

Kommentera