Fackens bojkott av SD

När de fackliga organisationerna väljer att öppet stödja vissa partier…förlåt, ett visst parti och stänger ute politiskt aktiva Sverigedemokrater från att ha förtroendeuppdrag, visar man på ett hyckleri av sällan skådat slag.

IF Metalls nu uppmärksammade ändring i sina stadgar visar upp en facklig organisation som inte längre företräder sina medlemmars intresse, utan som istället har en prioriterad agenda i att ge sitt parti ett orubbligt stöd. Motiveringen lyder att den som ska ha ett fackligt uppdrag också ska “dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda”.

Är det någon som på fullaste allvar tror att fackligt förtroendevalda inte gör sitt yttersta för att ge medlemmarna bästa möjliga stöd för att den förtroendevalda på sin fritid är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna? Det argumentet är väl inövat och för att uttrycka det i hårda ordalag, rent jävla skitsnack.

Minns Ulf Karlström på SSAB i Luleå som av medlemmarna valdes till ordförande på den lokala fackklubben. IF Metall struntade i medlemmarnas vilja och såg till att Karlström förlorade uppdraget. Vi har Mats Fredlund i Kiruna som förlorade sitt uppdrag för Transport då han är aktiv inom SD på sin fritid och för att han ansågs motarbeta fackets värdegrund.

Just detta med “värdegrund” är intressant. “Allas lika värde” basuneras ständigt ut från socialistiskt håll, men det gäller inte om man är Sverigedemokrat. Gäller det om man är aktiv moderat eller kristdemokrat? Två partier som inte sympatiserar med Socialdemokraternas politik. Gäller det om sympatierna ligger hos Partiet Nyans eller den terrorklassade vänsterorganisationen AFA? Vi får aldrig veta vad “allas lika värde” innebär.

Under GP:s artikel finns kommentarer som visar vad vanligt folk tycker och hur många ser på fackens roll i det moderna Sverige. Jag jobbar själv på ett stort företag där IF Metall är den fackliga organisationen. Jag hör varje dag vad folk säger i lunchrummet. Att Miljöpartiet är liktydigt med en svordom råder ingen tvekan om. Det som sägs skulle få både Expo och David Baas att rodna. Det som sägs uttrycks av såväl arbetare med rötterna i Sverige som i andra länder. Visst, det finns ett viss missnöje med regeringens politik så här långt och allt i SD:s agenda hyllas inte unisont. När jag säger att företagets fackliga representant är ganska tyst i lunchrummet, kanske ni ändå förstår hur åsikterna går.

IF Metall borde ge SD sitt stöd för att de slagit för en bibehållen A-kassa. SD vill se förbättringar i pensionssystemet, vilket borde göra fackliga organisationer glada. SD vill precis som Socialdemokraterna se striktare linjer när det gäller arbetskraftsinvandring, något som facken borde uppskatta.

Kommer vi till “värdegrund och alla lika värde” borde IF Metall och andra fackförbund fråga Magdalena Andersson (S) vad hon menar med att de var Socialdemokraterna som införde en stramare och striktare invandringspolitik där allt fler ska stängas ute. Att SD ökar sitt stöd bland utrikesfödda stod klart redan till valet 2018 och att man blev näst största parti bland första generationens invandrare i årets val, talar sitt tydliga språk.

Förstår då inte invandrare sitt eget bästa? Eller är det så att också invandrare börjar förstå att tidigare regeringars politik lett fram till det Sverige vi ser idag? Dödsskjutningar, nyfattigdom, otrygghet, hög arbetslöshet, utanförskap, vårdkris, klyftor, religiös fundamentalism, brottslighet och ett Sverige där det inte längre lönar sig att arbeta.

De fackliga organisationerna borde kanske sätta sig ned med Clara Aranda, Rashid Farivar, Nima Gholam Ali Pour och Leonid Yurkovskij. Fyra ledamöter i Sveriges riksdag som alla har rötterna i ett annat land och fråga dem om “allas lika värde och värdegrund”. Eller varför inte Jonas Chongera, pastorn från Kongo Kinshasa eller någon annan av SD:s utrikesfödda representanter ute i kommunerna. Vore det inte intressanta möten att ta upp i en direktsänd debatt hos exempelvis SVT?

Nej, sanningen är nog att de fackliga organisationerna struntar blankt i “allas lika värde”. LO stod så sent som 2020 upp för en stramare arbetskraftsinvandring. Socialdemokraterna själva ville så sent som i juni minska antalet arbetskraftsinvandrare från 3:e världen. Nej, de fackliga organisationernas repressiva åtgärder mot aktiva Sverigedemokrater och mot SD som parti är inget annat än politiska. S ser SD som det största hotet och redan nu är cirka 25 procent av LO:s medlemmar SD-väljare.

Glöm inte bort att LO är sossarnas förlängda arm…eller är det tvärtom? Det är väldigt svårt att veta ibland.

16 thoughts on “Fackens bojkott av SD

 1. “Stefan K” skriver…

  “Just detta med ‘värdegrund’ är intressant. ‘Allas lika värde’ basuneras ständigt ut från socialistiskt håll, men det gäller inte om man är Sverigedemokrat.”

  Det är en riktig slutsats, därför att SD:s politik (bl.a. minskad invandring och återvandring) baseras på en rasistisk människosyn, därför att SD-are är rasister/har en främlingsfientlig syn på/bemötande av invandrare, varför värdegrundens allas-lika-värde-princip inte gäller dem.

  Därför ska deras människosyn/de bekämpas, bland annat genom att “stänger ute politiskt aktiva Sverigedemokrater från att ha förtroendeuppdrag”, som “Stefan K” nämner.

  Detta anser det offentliga Sverige/etablissemanget. Till exempel… …

  (1/7)
  1988
  – “På valdagen 1988 var det folkomröstning i Sjöbo om att ta emot flyktingar i kommunen. Nära 70% av kommuninvånarna röstade nej. Den politiska och kulturella eliten [etablissemanget] tävlade om att ta avstånd från händelserna [dvs. kommuninvånarna] i Sjöbo.”
  (— 2010-04-25 Sveriges Radio P3 Dokumentär: “Folkomröstningen i Sjöbo”)

  (2/7)
  1997-05-21 Riksdagen, Interpellationsdebatt
  “Åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet”
  invandringsminister Pierre Schori (S):
  – “Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  (3/7)
  2010-09-19 ­Expressen Ledare
  “Rösta nej till hatet”
  [löpsedeln: bild på en nedsmutsad och skrynklig Sverigedemokratisk valsedel i rännstenen]
  – “Nej! I dag röstar vi för Sverige och mot främlingsfientligheten.”
  – “Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg.”

  (4/7)
  2014-12-06 Dagens Nyheter Debatt
  Stefan Löfven (S):
  – “Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt ENFRÅGEPARTI som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”

  (5/7)
  2018-09-08 SVT Valdebatt
  “SVT tar avstånd från Åkessons [SD] kommentar.”
  Eva Landahl, programchef: –”Att invandrare pekas ut som en grupp [stor arbetslöshet hos invandrargrupper] som inte är svenskar och inte passar in i vårt land är ett grovt generaliserande uttalande.”

  (6/7)
  2021-02-17 Göteborgs-Posten
  “Stefan Löfven om S-attackerna på SD: Det behövs”
  – “Sverigedemokraterna har andra VÄRDERINGAR, ett annat SYFTE, och de kommer inte att gå in i ett samarbete med mindre än att de också får genom någonting.”

  (7/7)
  2021-09-23 Riksdagen, frågestund
  Morgan Johansson (S):
  – “Den grundläggande skillnaden här är MÄNNISKOSYNEN.”
  – “Ni är programmatiskt emot att människor med en annan härkomst över huvud taget ska befinna sig i Sverige”

  … … men det håller “Stefan K” och SD-are inte med om, därför att parterna tolkar verkligheten/varandra på olika sätt.

  Alltså, positionerna är låsta då en SD-are aldrig kommer att erkänna en rasistisk/främlingsfientlig människosyn samtidigt som motparten (t.ex. fackförbund) aldrig kommer att övertygas om felaktigheten i denna tolkning/antagande.

  Vem har rätt? Det beror på vem som tillfrågas.

  Vidare, ger “Stefan K” omedvetet ett exempel på hur två meningsmotståndare kan använda samma metod för att uppnå olika resultat/mål (dvs. minska samhällspåfrestningarna vs. färre invandrare) beroende på bevekelsegrunden, motivet, SYFTET…

  – “Socialdemokraterna själva ville så sent som i juni minska antalet arbetskraftsinvandrare från 3:e världen.”

  … och jag bidrar med mitt:

  “Luciabeslutet” 1989 om skärpt asyl fattades av S C och M (upphävdes 1991 av M C FP och KDS).

  Under år 2015’s “flyktingkris” (citat då EU:s Eurstat visade att knappt hälften hade flyktingskäl) förespråkade SD liknande åtstramning.

  SD:s bevekelsegrund/motiv/SYFTE tolkades/antogs ha en rasistisk grund: –”Ni är programmatiskt emot att människor med en annan härkomst över huvud taget ska befinna sig i Sverige” (Morgan Johansson, S).

  Av denna anledning, skilda tolkningar och bevekelsegrunder, anser Socialdemokraterna och “de fackliga organisationerna” att de inte hycklar (“visar man på ett hyckleri av sällan skådat slag”).

  *

  Jag är säker på att “Stefan K” är bättre insatt än jag själv att bedöma att de “fackliga organisationernas repressiva åtgärder mot aktiva Sverigedemokrater och mot SD som parti är inget annat än politiska”.

  Men, jag tycker att den avgörande faktorn är det som han själv anger: (den statligt påbjudna) värdegrundens “allas lika värde”, vilket jag tror mig har belagt med exemplen ovan.

  I övrigt i samma ämne…

  2019-03-27 Fackförbund.com (est. 2014, jämförelsetjänst)
  “Flera fackförbund säger nej till SD”

  – “Av de 14 fackförbunden som ingår i LO säger sju av dem nej till att ha ett förtroendeuppdrag i facket samtidigt som man är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna”

  – “Handels, Kommunal, Byggnads, IF Metall, Pappers, Hotell- och restaurangfacket, Livs eller Fastighetsanställdas förbund accepterar inte att förtroendevalda medlemmar är politiskt aktiva i Sverigedemokraterna.”

  – “De förbunden som säger nej till förtroendevalda som är politiskt aktiva i SD hänvisar till värdegrunden i deras stadgar som generellt säger att de arbetar för allas lika värde.”

  PS
  Jag undrar om fackförbunden, och Socialdemokraterna, och övriga etablissemang, har tänkt tanken hur ett barn till en Sverigedemokrat känner när han hör att hans pappa, eller mamma, har fel värdegrund, det vill säga en rasistisk sådan. Ska han kontakta socialförvaltningen?

 2. Fackföreningar med politisk anknytning ska inte ha förhandlingsrätt. Endast opolitiska fackföreningar ska har rätt att förhandla med arbetsgivare.

 3. LO och andra fackförbund gillar inte Sverigedemokrater, men deras pengar uppskattas när de höga avgifterna ska betalas.
  Facken vill inte ha Sverigedemokrater. Då behöver inte Sverigedemokrater facken. Lämna in medlemskorten och spara 100-lappar varje månad. Det har jag och flera av mina kollegor gjort och vi saknar inte facken en ända sekund.

  10
 4. Tyvärr gäller denna inställning inte bara inom LO, utan även inom TCO och de SACO-förbund som tagits över av kommunistkärringar. Ta bort dessa odemokratiska fackförbunds rätt att teckna kollektivavtal, utse skyddsombud, samt ansvar för a-kassorna. Kan en som är medlem i SD och IF Metall och drabbats av en yrkesskada verkligen lita på att skyddsombuden fullgör sina arbetsuppgifter inom detta område korrekt? Det hade jag inte litat på. Alla fackföreningarna och fackförbund måste vara partipolitiskt obundna, annars går det inte att lita på att de tillvaratar alla medlemmars intressen.

  • Hoppas det startas ett nytt fackförbund som inte diskriminerar vanliga arbetare
   Det vi ser nu är hur maktgalna sossar gräver sin egen grav .

   13
   1
 5. SD är ju starkt för återvandring, man kunde ju börja med att övertala sina egna invandrade politiker att åka hem.

  11
  21
  • Har dom begått Vandel? Det är ju b.la såna som SD vill få att återvandra Bidragsparasiter och kriminella, samt falska uppgifter

   16
   1
   • SD måste ju se till att det finns en fackförening som deras medlemmar kan vara med i . Det är ett uppdrag för arbetsmarknads ministern .
    Om man ser yillusa hur man behandlar fackföreningar och maffians framfart i den så kan man lära sig lite
    Det gäller att se till så att korruptionen i facket slås ned ! Om man studerar facket så är den synnerligen partisk till ett politiskt parti och de saknar intresse för medlemmar utan snarare lever i symbios med staten som största arbetsgivare .i ständig konflikt med små arbetsgivare som riskerar alltför ingenting. Intressant är att studera handels lönutväkling dom senaste åren?
    Dessa kändaondevider som avskedats på grund av politisk åsikt måste ju agera och starta nya fackförening.

   • Nu är det ju då att bidragstagare är inte med i fackföreningar. Dom är i sig femte hjulet till sossialistika svärden röst boskap som röstar på sossialistikt för annars kan dom förlora bidragen. Att komma åt dess gäller det att skära ned bidragen manhar satt i system att förse jihadister och krimminäla med pengar detta utan krav på återkoppling till skattemyndigheten??
    Det är ganska svårt att få en krimminäla verksamheten godkänd som en näringsverksamhet !n

Kommentera