Politiker som begår brott

Rebecca Ädel och Christopher Jarnvall är de senaste i raden av SD-politiker som uppmärksammas för något de gjort bakåt i tiden. Fast har de i egenskap av politiker begått något brott och hur allvarligt är deras handlingar jämfört med politiker som agerat och försett sig i egenskap av just politiker?

Vissa intresseorganisationer och journalister lever på att gräva fram uppgifter om SD-politiker som skrivit osmakligheter, sagt olämpliga saker och uppträtt på ett högst tveksamt sätt. Detta långt innan de antog uppgiften att bli politiker.

Jag förstår en viss intresseorganisations och framför allt en viss journalists frustration. De har i flera år spenderat mycket tid och resurser på att gräva fram sensationer om Sverigedemokratiska politiker (även om de inte var SD-politiker vid tillfället) och så blir det bara så fel. SD är det parti som vuxit snabbast i svensk politisk historia och senast idag kan vi läsa i Demoskops väljarbarometer att partiet vuxit ytterligare sedan valet. Klart det känns frustrerande.

Rebecca Ädel förlorade sitt jobb som Petterssons förutspådde och lär nog, precis som Richard Jomshof en gång, få svårt att återgå till läraryrket. Vad det gäller Jarnvall lär media inte ge sig förrän också han tvingas avbryta sin politiska karriär.

Fast har de begått något brott i ordets bemärkelse? Ädel skrev ganska osmakliga ord på en webbsida som bannas av de flesta, men brott? Jarnvall sålde uppgifter till ett utländsk konsortium och ersattes med mycket pengar. Moraliskt mycket tveksamt, men brott?

När det gäller Jarnvall och händelserna kring de sålda uppgifterna så skedde detta för drygt 20 år sedan, alltså långt innan han påbörjade sitt politiska engagemang. NT kallar det ”ett avslöjande” så här i efterhand, men varför har inte uppgifterna framkommit förrän Christopher Jarnvall blev kommunalråd för SD?

Så här står det i den utredning som dåvarande regering presenterade för Konstitutionsutskottet 2002/03:KU30

Försvarsdepartementet underrättades på våren 2001 av Försvarsmakten om att en svensk överste var misstänkt för att obehörigen ha fört vidare uppgifter av hemlig natur som hade anknytning till helikopterupphandlingen..//…Försvarsministern själv blev under våren 2001 orienterad om att en förun-dersökning hade satts i gång mot två personer. Dock fick departementets jurister klart för sig att det inte fanns någonting, som de bedömde det, som gjorde att upphandlingen borde avbrytas

JK slutsats i ärendet, Diarienr: 2529-02-90, blev bland annat:

 • Enligt JK:s uppfattning ledde överstens m.fl. verksamhet inte till något men för rikets säkerhet i den bemärkelse som avses i 19 kap. 7 § brottsbalken och riskerade inte heller att leda till något sådant men
 • Det kan inte uteslutas att överstens m.fl. verksamhet något påverkade förhandlingarna om förvärv av helikoptrar, men det finns ingen anledning att anta att det slutliga avtalet påverkades på något beaktansvärt sätt
 • Det finns inte stöd för misstanken att någon i försvarsledningen lämnade uppgifter under upphandlingen som inte borde ha lämnats

Det fanns tre personer inblandade enligt JK:s skrivelse. ”Översten”, ”Konsulten” och ”Informatören”. Namnen på samtliga har givetvis varit kända under en längre tid, så fundera över varför bara Christopher Jarnvalls namn figurerar i media och varför detta publiceras som ”avslöjande” bara några veckor efter att han blev kommunalråd för SD, 20 år efter händelsen.

Så över till politiker som hänger sig åt tveksamheter i rollen som just politiker. 

Kvällens Uppdrag Granskning handlar om Socialdemokratiska politiker som medvetet folkbokfört sig på adresser där de inte bor för att tjäna miljoner på sina arvoden.

8 thoughts on “Politiker som begår brott

 1. Media skyddar partiboksmarinerade sossesopor i alla väder där S betyder sex, sprit o självberikning….granska expo o baas först o alla vänsterblivna parasiter typ de i dagens ug där alla var insyltade med handen i burken

  35
  1
 2. Ädel har uttryckt åsikter, det är inte fel.
  Jarnvall har sålt uppgifter för 250 000 kr till en helikopterfirma, uppgifterna fick han i sin egenskap som militär. Det är uppseendeväckande och det fel att göra.
  Sen är det inte bara Jarnvall namn som figurerar de två bedragarna från S namnges också.

  10
  5
  • Stämmer, men jag tror nog att artikelförfattaren menar de två övriga i helikopterupphandlingen.

   15
   1
  • Inget av det Jarnvall har sysslat med har med SD att göra. Var inte Jarnvall Centerpartist på den tiden? Är det då inte Centerpartiet som ska hängas ut?

  • Sålde han uppgifter eller debiterade han konsulttimmar? Som konsult handlar man i information och kunskap. Eftersom undersökningen lades ner har inget brott begåtts.

   2
   1

Kommentera