Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet

SKATTER & BIDRAG. Kronoarbetskåren bildades år 1842 som en efterföljare till pionjärkåren och drevs som en militär organisation. Redan från 1804 fanns det särskilda arbetskompanier både i Karlskrona och på Sveaborg i Finland. De stod under kommendantens tillsyn, och arbetskompanierna bestod lösdrivare (män som drev runt utan fast anställning) samt straffade.

Nödhjälpsarbete, ej straffade

År 1826 beslöt man att vid Vanäs vid Vättern, för byggandet av Karlsborgs fästning, bilda arbetskompanier med pionjärer, dvs befästningsarbetare. De fick dock inte fick vara straffade för grövre brott eller upprepade stölder. De flesta vid pionjärkompaniet var soldater vid värvade förband, som på grund av olika förseelser strukits ur rullorna och nu i stället fullgjorde sin kvarvarande tjänstgöringstid i pionjärkompaniet. Det överfördes även fångar från korrektionsanstalter som Långholmen och Malmö till pionjärkompaniet. När Kronoarbetskåren bilades den 8 augusti 1842 upplöstes både de tidigare arbetskompanierna och pionjärkompaniet och de inskrivna fördelades till den nya Kronoarbetskåren. Kronoarbetskåren var avsedd för samma klientel som de tidigare arbetskompanierna, men då man även kunde skicka dit arbetsföra försvarslösa från fängelserna minskade antalet fångar. Kronoarbetskåren bestod initialt av nio kompanier, sedermra 11. Ett av dessa kompanier, det första, var avsett för värvade soldater som utstrukits ur rullorna och där avtjänade sin återstående kapitulationstid. Detta kompani kallades Första kronoarbetskompaniet men från 1860 Kronoarbetskårens disciplinkompani.

Kronoarbetskåren var uppdelade på fyra klasser:

  1. Första klassen, fästningsklassen, utgjordes av försvarslösa personer, som undergått straffarbete eller fängelsestraff. Även åtalade för stöld eller varit insatta på arbetsinrättning i någon stad hamnade här.
  2. Andra klassen, eller lägre fältklassen, bestod av “pålitliga” försvarslösa personer.
  3. Tredje klasserna, eller högre fältklassen, bestod av ”präktiga” försvarslösa personer som varken var dömda för brott eller suttit i fängelse.
  4. Fjärde klassen, soldatklassen, utgjordes av värvat manskap, som på grund av olika förseelser (”vanart och opålitlighet”) blivit utstrukna ur rullorna.

Disciplinkompaniet var till för värvade knektar (soldater) som burit sig illa åt på något sätt, de ströks ut rullan, blev utstraffade, och fick arbeta resten av kontraktstiden t ex vid kanalbyggen eller med stenhuggning.

-Pettersson säger att vi har minst 700.000 arbetsföra invandrare som lever på bidrag utan att arbeta, samtidigt finns det massor av arbetsuppgifter i samhället som borde utföras. Detta borde gå att lösa utan skattehöjningar. Sverige blev ett rikt land genom hårt arbete, inte genom generösa bidrag…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

One thought on “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet

Kommentera