Svensk terrorlagstiftning utvidgas – straffen skärps

TERRORISM. I sommar får Sverige en ny terroristbrottstlag, rapporterar TT. Det innebär bland annat alla uppsåtliga brott nu kan räknas som terrorbrott, förutsatt att de kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation, samt att en rad straffskalor skärps.

Pressbild Säpo

En ny, samlad terroristbrottslag införs i Sverige från och med i sommar. En rad straffskalor skärps och fler brott ska inte kunna preskriberas.

Det finns i dag tre lagar kopplade till terrorism i Sverige. Med den nya, samlade lagen som riksdagen sade ja till på tisdagen hoppas politikerna att regelverket blir enklare att tillämpa.

Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott tas bort.

Den nya lagen slår fast att alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott ska kunna vara terroristbrott – förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte.

Flera brott som förs in lagen skärps. Samtidigt tas preskriptionstiden bort för alla terroristbrott som ”inte är mindre grova”.

Bland annat höjs maxstraffet för det relativt nya brottet samröre med terroristorganisation från sex till sju års fängelse.

Även för finansiering av, offentlig uppmaning till, rekrytering till och utbildning för terrorism skärps straffen. Om brottet är grovt ska straffet vara som lägst ett års fängelse och högst sex år. Tidigare var det lägsta straffet för grova gärningar sex månader.

En utvidgning i den nya lagen är att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts. Det kan till exempel vara när ett brott begåtts utomlands.

Brott mot finansieringslagen eller rekryteringslagen omfattades tidigare inte fullt ut av det som på juristspråk kallas universell jurisdiktion.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade för att ytterligare skärpa straffen, vilket även Säkerhetspolisen har efterfrågat.

Säpo har framhållit att straffskalorna har ett signalvärde och att relativt låga straffsatser för terroristbrottslighet utgör ”en påtaglig risk” för att Sverige kan komma att anses som en fristad för våldsbejakande extremister.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Läs riksdagens information

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Svensk terrorlagstiftning utvidgas – straffen skärps

 1. Lagen skall tillämpas, annars saknar lagen betydelse. Finns viljan att göra detta?

 2. “förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation”

  Räknas Sverige som ett land?

  12
 3. “Svensk lag och EU-lagstiftning definierar terrorism som en straffbar gärning, till exempel mord, som allvarligt ska kunna skada en stat. Den som begår brottet ska dessutom ha haft i syfte antingen (1) att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen, (2) att tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från att vidta åtgärder eller (3) att destabilisera eller förstöra grundläggande strukturer i en stat.” (Wikipedia)

  Landsförräderi är en straffbar gärning vilket torde medföra att de senaste femtio årens flykting- och migrationspolitisk klassas som terrorism.

  17
  • Beskriver ju precis det som Sozzerna gör emot Sverige och Sveriges befolkning. Hoppas lagen efterlevs.

 4. Straffen skall avtjänas till lägstbjudande utanför Europas gränser.

  18
 5. Bor i Stockholm och jag har de senaste 8 åren haft enorma problem med den “undre världen”. Jag är inte kriminell öht. Jag funderar på att själv sätta ner foten då svensk polis är oförmögen att göra något åt gängen. De verkar få göra som de vill helt enkelt utan risk för repressalier. Men, de gäng kriminella bör vara på sin vakt.

  22
 6. Samtidigt ändras lagen, så att gängkriminella inte får nån saft till bullarna….

  21
   • Vart ringer man om man vill beställa pizza ?
    Vill du ha den nästa vecka så…114 14.
    Har du lite mer brått så..112.

    15
    1

Kommentera