Mer Solinstrålning=Högre Temperatur

Den eminente Toralf Alfsson har tittat på: data från SMHI och presenterar ett par diagram som, på ett tydligt sätt visar , hur solinstrålningen ökat.

Ändå intressantare är nästa diagram, som ni hittar hos Toralf, HÄR, Inte särskilt förvånande så visar det att: mer solinstrålning = varmare! Obs att X-axlarna har olika startår!

En bra illustration av hur förljugen den info som PK media förmedlar är!

12 thoughts on “Mer Solinstrålning=Högre Temperatur

 1. Solen strålar ut en effekt på 4·10^26 W varav 1,7·10^17 W träffar jorden. (Wikipedia) Eller 400 YW respektive 170 PW. Sveriges elproduktione uppgick till 158,8 terawattimmar (10^12=TWh) under 2020. (Energimyndigheten) Solen 1,5 ZWh (10^21) eller 3 sekunders instrålning täcker Sveriges elbehov för ett år.

 2. Lite osäker på om Toralf har ett case, det står att det handlar om direkt OCH indirekt instrålning. Indirekt är väl detsamma som växthuseffekt?

  Egentligen är det intressantaste den infallande direkta strålningen mot atmosfären. Vad som sedan händer är en jordgrej, medan den infallande strålningen som når atmosfären är en solgrej och helt garnaterat 100% bortom vår kontroll.

  • Svarar mig själv, förklaringen på SMHI:s hemsida tolkar jag som att växthuseffektein INTE är med i instrålningen, den indirekta komponenten verkar hanlda om att ljuset sprids i moln m.m.

   “SMHI observerar idag endast de inkommande komponenterna i strålningsbalansen, vilka benämns globalstrålning och långvågsstrålning (värmestrålning från atmosfären). Av dessa två är det emellertid bara globalstrålningen som har observerats under en längre tid och vid ett flertal stationer. ”
   https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stralning-1.17841

   I så fall har Toralf verkligen ett case och det hela är minst sagt uppseendeväckande.

 3. Vad är egentligen solinstrålning? Har aldrig hört talas om det förut.

  1
  3
  • Mängden solenergi som träffar jorden. När solens aktivitet ökar så ökar instrålningen och temperaturen på jorden stiger. Ungefär som en 100 W glödlampa blir varmare än en 40 W.

 4. En fantastisk upptäckt av statliga SMHI. Det blir varmare när solen skiner från en molnfri himmel. Berätta för ministrarna och riksdagsmännen.

  11
 5. Detta meddelade Nasa redan för något år sedan man informerade då även om att medeltemperaturen hade ökat på i princip alla planeter dom hade koll på!
  I övrigt så dömde Nasa då helt ut koldioxiden som förklaringsmodell till varför jordens temperatur ökat något, orsaken påstods istället vara en ökad solaktivitet!

  21
 6. Det är intressant det mesta det Thoralf skriver i sin blogg. Men du skriver “Obs att X-axlarna har olika startår!” Där hänger jag inte med. Hänvisar du till ett diagram som inte finns i din artikel? I så fall är det ett tveksamt sätt att redovisa statistik.

  1
  1

Kommentera