Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

ENERGIFÖRSÖRJNING. När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 stoppade statliga Vattenfall leveranserna av ryskt kärnbränsle. Inga leveranser från Ryssland till Vattenfalls kärnkraftverk kommer att ske tills vidare.

Forsmark kärnkraftverk Bild: Facebook

I stället har Vattenfall tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Avtalen med Westinghouse Electric Sweden och Framatome kommer att säkra bränsleförsörjningen till de fem kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals från 2024 och framåt.

 • Vi är mycket nöjda med att fortsätta vårt samarbete med två av våra godkända leverantörer. Dessa avtal är i linje med vår strategi att vara oberoende av enskilda leverantörer och länder. Utvärderingen och inköpsbeslutet baseras på tekniska och kommersiella kriterier, samt Vattenfalls fokus på hållbarhet i försörjningskedjan, säger Ove Nilsson, chef för Vattenfall kärnbränsle.

Handeln med kärnbränsle följer föreskrifter och riktlinjer från branschorganisationen Euratom (ESA) och det internationella atomenergiorganet (IAEA). Westinghouse och Framatome granskas också enligt Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

-Pettersson tycker synd om det ryska folket. Ryssland har inte råd med krig.

Det ryska folket är dom stora förlorarna

Världen över har fördömt Rysslands krig mot Ukraina som ett brott mot folkrätten och olika sanktionspaket diskuteras och har trätt i kraft. Hur omfattande Europas, USA:s och andra länders sanktioner blir och vilken kraft de får beror bland annat på rysk ekonomis styrka och struktur. Viktigt är också hur olika sanktioner slår tillbaka på den egna ekonomin. En fråga är hur beroende länderna är av handel med Ryssland, en annan hur olika sanktioner kan påverka den finansiella stabiliteten globalt. En annan central fråga är vilken roll exempelvis Kina kommer att ta. Om import och export stoppas mellan exempelvis Europa och Ryssland, och Kina kliver in som motpart till Ryssland minskar självklart effekten av åtgärderna. Viktigt är också vilken möjlighet Europa och USA har att stötta sina egna ekonomier med expansiv ekonomisk politik. Nedan följer en genomgång av styrkan och strukturen i rysk ekonomi och vilken handel Ryssland har med andra länder. Viktiga slutsatser att ha med sig framöver;

 • Ryssland är en liten ekonomi och utgör endast 1,8 procent av global BNP.
 • Över tid har Ryssland minskat i betydelse och tappat i välståndsligan.
 • EU:s och USA:s ekonomier ihop är nästan 25 gånger större än den ryska.
 • Risk för kraftiga flöden ut från ryska banker och landet kan leda till restriktioner. Ett dysfunktionellt ryskt finansiellt system slår hårt på realekonomin.   
 • Ryssland är beroende av import. Cirka 50 procent importeras från EU, USA, UK, Japan och Korea. Kinas andel är knappt en fjärdedel.
 • Inom många produktsegment har Ryssland ett mycket högt importberoende av EU. Det gäller bland annat läkemedel, medicinsk och annan teknisk utrustning och maskiner.
 • EU:s export till Ryssland utgör låga 0,9 procent av EU:s BNP
 • Exporten är viktig för Ryssland. Värdet från dess export till världen utgör 30 procent av dess BNP.
 • Cirka 50 procent av Rysslands export går till EU, USA, UK, Japan och Korea. Exporten till Kina uppgår till 14 procent.
 • Cirka 50 procent av Rysslands export utgörs av råolja, kol, petroleumprodukter och gas.
 • Ett stop av export till Ryssland får negativa effekter på världsekonomin från bland annat genom stigande energi- och metallpriser globalt.
 • Ryssland får sammantaget svårt att klara en lång och utdragen konflikt med Västvärlden.

Läs mer på Teknikföretagen…

Enligt Rysslands statistikmyndighet saknar 35 miljoner ryssar vattentoalett, 47 miljoner har inte varmvatten och 29 miljoner har inte rinnande vatten i huset.

Rysslands befolkning är 144 miljoner människor och minskande, så 32% saknar varmvatten i bostaden, 24% har inte en vattenklosett utan använder torrdass i någon form, och 20% har alltså inte ens rinnande vatten.

Totalt sett har inte ens 63% av ryssarna moderna bekvämligheter som vatten i huset, avlopp, centralvärme eller ens elektricitet och gas.

De flesta västerlänningar som besöker Ryssland får bara se de Potemkinkulisser som utgörs av delar av S:t Petersburg och delar av Moskva, men inte ens där har alla egentligen alla moderniteter när man går bortanför kulisserna.

Detta gäller trots att det är 30 år sedan kommunismen föll, och trots att bananrepubliken Ryssland fullkomligt badar i råvaror och även investerarpengar, fram tills Putin bestämde sig för att dra igång kalla kriget på allvar igen med anfallet mot Georgien 2008.

Läs mer hos Russia List eller här

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

Kommentera