One thought on “Förra veckans ”framgångar” för de mer mordlystna muhammedanerna

  1. Det är den här ideologin som nu får mentorer som ska hjälpa dess anhängare upp i svensk politisk och media makt. Och när de väl har makt kan de börja arbeta för sin egna grupps framgång i Sverige. De kan dessutom vara med att bestämma vilka som har rätt till maktens korridorer, som 68-rörelsen gjorde och gör, den makten har aldrig 68-rörelsen släppt…
    Varför skulle islamister och muslimer i svensk makt släppa sina positioner?
    Palmes mångkulturella arv, palmes nätverk och arvtagare jobbar fortfarande till 100procent för den iden!

Kommentera