Är Linda Snecker (V) helt vänsterbliven?

VALET 2022. Den rättspolitiska talespersonen för Vänsterpartiet, Linda Snecker jämför Ebba Busch med Al-Qaida? Det är inte bara dåligt omdöme, det är total avsaknad av något omdöme.

-Pettersson försöker läsa lagen.

Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1969:84…

1 § Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får
polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen
själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

2 § Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken
eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) är
nödvändigt att ingripa omedelbart, får polismannen använda
skjutvapen för att

 1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för

a) mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel
eller människorov,

b) våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt
mot barn, rån eller grovt rån,

c) mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift
eller smitta,

d) uppror eller väpnat hot mot laglig ordning,

e) högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri
eller landsförräderi,

f) grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt
narkotikabrott, eller

g) försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har
nämnts,

 1. hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som
  har rymt, om han eller hon är häktad, anhållen eller gripen
  för brott som anges under 1 eller om han eller hon är dömd
  för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt,
  eller
 2. omhänderta en person som, på grund av allvarlig psykisk
  störning eller innehav av vapen som kan befaras bli
  missbrukat eller av annan anledning, uppenbarligen är farlig
  för någon annans liv eller hälsa. Förordning (2017:338).

3 § Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får i fall som
avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller 10 § polislagen
(1984:387) men som inte nämns i 2 § denna förordning medge en
polisman att använda skjutvapen för att genomföra en viss
tjänsteåtgärd, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till
åtgärdens vikt. Förordning (2016:85).

4 § Annat skjutvapen än pistol får användas endast efter
medgivande av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.
Jaktvapen får dock användas för att avliva djur.
Förordning (2014:1115).

5 § Myndighetschefen får delegera beslut enligt 3 eller 4 §
till någon annan anställd vid myndigheten som har den
särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs.
Förordning (2014:1115).

6 § En polisman som uppträder i en grupp eller avdelning
under direkt ledning av en förman får använda skjutvapen
endast på order av honom eller henne. Det gäller dock inte om
gruppen, avdelningen eller någon annan utsätts för ett så
allvarligt angrepp eller hot om angrepp att vapen måste
användas omedelbart. Förordning (2014:1115).

7 § Innan polisman använder skjutvapen, skall han särskilt beakta risken
för att utomstående skadas. Skottlossning inom område, där många
människor bor eller vistas, skall i det längsta undvikas.

Innan skott avlossas, skall polismannen ge tydlig varning genom tillrop,
om sådan varning ej är otjänlig. Om skjutvapen måste användas, skall
polismannen, när omständigheterna ej tvingar till annat, först avlossa
varningsskott.

Vid skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för
tillfället oskadliggöra honom.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

9 thoughts on “Är Linda Snecker (V) helt vänsterbliven?

 1. JAG GILLAR SNECKER (V)!!

  Tack vara henne håller sig riktiga arbetare borta från (V)! Troligen röstar de hellre på (SD).

  Så stort tack Linda!!!

  31
  1
 2. Som den kommunist du är, Linda Snecker, ska du stå upp för den grundläggande doktrinen inom kommunistkretsar.
  Fängsla alla som är emot dig och din tro. Låt sedan i hemlighet rensa ut och avliva så många som möjligt, även bland släktingar.
  Detta är exakt vad kommunismen gjort under 100års tid i länder kommunismen, tvingat till sig makten.
  Du, Linda Snecker skall skämmas över dina gelikar, och skita i vad demokratiskt lagda människor anser, det saknar du kapacitet att förstå!

  43
 3. Jag tycker inte det är Ebba som är hård, det är den bistra verkligheten Sossarna och moderaterna försatt oss i. Vi har provat att vända andra kinden till, fungerar inte. Kaffe och bullar, fungerar inte. Inte skriva att det är muslimer som gör det mesta jävelskapet i samhället, fungerar inte. Tyvärr finns det inga fler realistiska åtgärder kvar mer än försvarseld.

  46
 4. Det korta svaret är: JA
  Något mer utvecklat tror jag att en fiskmås har högre IQ. Hon är kanske ett ämne för en blivande refering? Strandhäll och dvärgen spelar ju i samma division.

  47
  1
 5. Skam och skuld igen! Det kristna arvet sitter i vårt dna, gör du fel ska du ha skuld i ditt samvete. Det funkar, media bearbetar medborgarna hela tiden med skam och skuld. De politiskt korrekta är de som lättast tar åt sig av skulden.
  I Sverige förr så sa kyrkans män att man kom till helvetet om man hade skuld, idag predikar mediahusen riktlinjerna för att vara god. Och som sagt, religionen sitter i vårt dna, vidskepelse har följt människan i tusentals år, det är lätt för media att ta över religionens funktion.
  Och kom ihåg att media är jäkligt smarta, det handlar om hundratals artiklar som med myrsteg petar i dig hur du ska tänka, resonera och handla! Svt, SR, kommersiell radio, rikstäckande och lokala tidningar samarbetar (alla känner alla, det är en liten värld osv).
  Det är därför alternativmedia ska svartstämplas med ordet hatmedia och du ska känna skuld när du surfar in och läser på altmedia. Skam och skuld igen!
  Frågan är om ni förstår det? Jag är tveksam, ni fortsätter lyssna, läsa och titta på trad media. Gör ni det så kommer era sinnen att förändras i deras riktning, millimeter för millimeter och det spelar ingen roll om du tycker annat, du är ett offer för trad media!

  49
  1

Kommentera