Felaktig myndighetsutövning i Oxelösund

INRIKES. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund beviljade i juli 2019 Centrumbolaget Vinterklasen AB bygglov för ombyggnad av f.d. biograf och samlingslokal till 14 lägenheter med därtill hörande utrymmen. Av bygglovet framgår att byggherren avsåg att göra fasadändringar med bland annat 13 balkonger. Ärendet har bedömts inte strida mot gällande utformning och varsamhet. Åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får inte vidtas.

I januari och februari 2020 beviljades rivnings och startbesked för arbetena. Vid arbetsplatsbesök av nämnden i oktober 2020 noterades att planlösningen på flera lägenheter ändrats, detaljer på balkonger med mera, men att det inte omfattas av bygglovsplikt.

Nåväl, sedan kommer flera A4-sidor med detaljer hit och tid, bolaget och ägaren Åke Holmström (som är släkt med mig) ska betala massor med pengar till ändring sker. Holmström överklagar och i går kom beslutet att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund haft fel på varje punkt.

Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att nämnden saknat fog att förelägga Åke Holmströms bolag att vidta rättelse. Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen nämndens beslut i sin helhet.

Beslutet går att överklaga.

-Pettersson som är lekman på området tycker att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund inte arbetat lösningsorienterat, de söker konflikter och bråk om detaljer, eventuellt för att Holmström är kontroversiell och öppet sympatiserar med SD i den röda S+V kommunen.

Kanske är Socialdemokraterna som tidigare ägde fastigheten men gick i konkurs besvikna för att en privatperson gjort något vettigt av huset.

Förhoppvis blir det bättre i framtiden, chefen och de flesta handläggarna på nämnden har slutat och ersatts med vettigare folk. Det är synd om skattebetalarna i Oxelösund som redan betalar högre skatt än grannarna i Nyköping får betala för okunskap och ovilja.

F.d. Folkets Hus i Oxelösund i Oxelösund innan ombyggnaden.
Balkonger med skärmtak det bråkats om.

TIDIGARE 2022-03-27. Varför följer Oxelösunds kommun inte myndighetsbeslut?

INRIKES. I fredagens lokaltidning, Södermanlands Nyheter, tyvärr bakom betalvägg, fick fastighetsägaren Åke Holmström återigen rejält med utrymme. Drygt halva förstasidan samt ett helt uppslag inne i tidningen. Buffel eller välgörare? Fastighetskung rör upp känslor, lyder rubriken.

Säkerhetsrisk eller välgörare? Åsikterna om fastighetskungen Åke Holmström är vitt skilda. ”Jag har mått skitdåligt”, säger han enligt Södermanlands Nyheter.

Åke Holmström är en väldigt energisk person som vill få det han anser är rätt. Det gör att han inte alltid accepterar myndighetsbeslut, säger Johan Persson, kommunchef.

-Pettersson som är släkt med Holmström undrar vad kommunchef Johan Persson menar med ”Det gör att han inte alltid accepterar myndighetsbeslut”?

Vad jag vet så följer Åke Holmström och hans bolag ALLTID myndighetsbeslut. Däremot har Holmström som alla andra rätt att överklaga beslut som kommunen fattat och han anser vara felaktiga. Och det är inte bara han som anser besluten är felaktiga, olika domstolar har gett Holmström rätt i allt från cykelvägar till balkonger, vilket visar att det är Oxelösunds kommun som fattat felaktiga beslut!

Det ser kommunchefen Johan Persson som ett problem ”Det gör att han inte alltid accepterar myndighetsbeslut”.

Det kanske vore bättre att kommunchef Persson såg till att det fattas färre felaktiga beslut i stället för att förtala de skattebetalare som drabbas av felaktigheterna. Dessa felaktiga beslut har dessutom kostat kommunens skattebetalare flera miljoner.

Menar Johan Persson att Åke Holmström inte ska överklaga det som han anser felaktigt? Varför håller kommunen då på att överklaga domstolsbeslut som de oftast förlorar? Är Johan Persson och Oxelösund kommun rättshaverister som inte accepterar myndighetsbeslut?

Om Johan Persson på bloggen…

Om Åke Holmström på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

One thought on “Felaktig myndighetsutövning i Oxelösund

  1. Det är så makten förvränger och korrumperar makthavare.
    De tror att de blir felfri och oantastliga.
    I synnerhet sossar verkar det som .

    10

Kommentera