Felaktig myndighetsutövning i Oxelösund

INRIKES. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund beviljade i juli 2019 Centrumbolaget Vinterklasen AB bygglov för ombyggnad av f.d. biograf och samlingslokal till 14 lägenheter med därtill hörande utrymmen. Av bygglovet framgår att byggherren avsåg att göra fasadändringar med bland annat 13 balkonger. Ärendet har bedömts inte strida mot gällande utformning och varsamhet. Åtgärder som skadar de kulturhistoriska värdena får inte vidtas.

Read More »

I Oxelösund finns 24 miljoner till en krog men inte 3,5 miljoner till ett HBV-hem

SKATTER. Oxelösunds Kommun har i dagsläget inget eget HVB-hem för unga utan köper in de platserna från andra aktörer. Men tanken har varit att Oxelösunds kommun ska starta ett HVB-hem med fyra platser i egen regi för att spara pengar på sikt men till det saknas pengar. – Initialt behövs det 3,5 miljoner kronor för att starta det och just nu finns inte de resurserna. Vi har ingen möjlighet att hitta finansiering och därför skjuter vi på beslutet, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) enligt SN.se.

Read More »