One thought on “Äldre damer i Kiev vädjar om fred

  1. Judiska kvinnor liksom den kvinna, yngre än jag, vilka vädjar om fred har inte Putins öra.
    Han liksom andra diktatorer kommer att bli ihågkommen som en i raden av mördare.

    7
    2

Kommentera